Uluslararası Öğrencilerin Kayıtları Sürüyor

Kırklareli Üniversitesi 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılıuluslararası öğrenci başvuruları devam ediyor. Başvurular 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında Uluslararası Öğrenci Ofisi internet sitesi https://obs.klu.edu.tr/oibs/foa_app/ adresinden online olarak yapılacak. 

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı uluslararası öğrenci başvuruları 14 Temmuz tarihinde kadar sürecek. Kırklareli Üniversitesi gerçekleştirdiği duyuru ile başvuru esasları hakkında bilgi verdi.
Başvuru Formu
Başvuru esasları ile ilgili bilgi paylaşan Üniversite şu ifadeleri kullandı;“Yüklenecek fotoğraf başvuru yapan kişinin kendisine ait,”jpeg” formatında ve vesikalık olmalıdır. 2) Lise (ortaöğretim) diploması ve tercümesinin onaylı fotokopisi ile Denklik Belgesi başvuru sistemine yüklenmelidir. (Diploma Türkçe değilse Türkçe onaylı tercümenin fotokopisi de eklenecektir. Diplomanın alındığı okul, büyükelçilik, konsolosluk veya noter, onay makamı olarak kullanılabilir. Onaysız olduğu takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.) 3) Uluslararası pasaportun, adayın fotoğrafının bulunduğu sayfanın ve Türkçe tercümesinin fotokopisi başvuru sistemine yüklenecektir. (Noter veya tercüme bürolarında Türkçeye çevrilmesi gerekmektedir.) 4) Lise (ortaöğretim) not durum belgesi (transkript) başvuru sistemine yüklenmelidir. Adayların başvuru yaparken beyan ettiği e-mail adresine akademik takvimde belirtilen tarihte yerleştirme sonuçları ile ilgili e-posta gönderilir. Bir programa yerleşemeyen adaylara herhangi bir tebligat yapılmaz. Başvuru başlangıç, bitiş tarihleri ve yerleştirme sonuçları ile ilgili tüm açıklamalar http://yuo.klu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bir programa yerleştirilmiş adayların Uluslararası Öğrenci Başvuru Sisteminden, Kabul Mektubu çıktısını almaları gerekmektedir. Bu Kabul Mektubuyla en yakın Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluğu’ndan vize alınmalıdır. Bu vize Türkiye’ye girişte ve Üniversiteye kayıtta gereklidir.”
Kesin Kayıt İçin Gerekli
Belgeler
Kayıt için gereken belgeler ise şu şekildedir; “Kesin kayıt için adayların şahsen veya aday adına alınmış noter vekaleti aslı ile Akademik Takvimde ilan edilen kayıt tarihleri içerisinde aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerinde eksiklik bulunanların kayıtları yapılmaz. 1) Kabul Mektubu: Adayın, Üniversitemize yerleştiğini gösterir belge. (Başvuru yapılan sistem üzerinde ‘Sonuç Gör’ linkinden çıktı olarak alınacaktır.) 2) Başvuru Formu (Tercihleri Gösteren Form) 3) Lise Diplomasının aslı. (Apostile taraf ülkelerden alınan ortaöğretim diplomalarında apostil, taraf olmayan ülkelerden alınan ortaöğretim diplomalarının ilgili ülke Eğitim Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı onayı aranacaktır.) 4) Lise Diplomasının Türkçe Tercümesi’nin noter onaylı aslı. (Denklik işlemleri için Milli Eğitim Müdürlükleri de lise diplomasının Türkçe tercümesinin aslını talep etmekte olup; Üniversitemize teslim edilen belgeler geri verilemeyecektir.) 5) Transkript (Lise mezuniyet not ortalamasını gösterir belge) ve Transkriptin Türkçe Tercümesi’nin noter onaylı aslı. (Denklik işlemleri için Milli Eğitim Müdürlükleri de transkriptin Türkçe tercümesinin aslını talep etmekte olup; Üniversitemize teslim edilen belgeler geri verilemeyecektir.) 6) Denklik Belgesi: Mezun olunan okulun Türkiye’deki liselere denk olduğunu gösterir belge (Denklik numarası ve onay olmayan belgeler kabul edilmeyecektir). Denklik Belgesi, adayların bulundukları ülkelerdeki Türkiye Büyükelçiliklerinden veya Türkiye’deki İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınabilir.
(Denklik başvurusu için edenklik.meb .gov.tr adresinden randevu alınmalıdır.) 7) Uluslararası pasaportun adayın fotoğrafının bulunduğu sayfanın fotokopisi ve Türkçe tercümesinin aslı (Adayların Türkiye’de yasal ikametine, Türkiye’ye giriş tarihine bakılacak, vize muafiyeti sona erenlerin kaydı yapılmayacaktır. Vize muafiyeti her ülke için farklı uygulanmakta olup, adaylar ülkelerine ait süreyi konsolosluklarda, ilgili internet sayfasından veya İl Göç İdaresinden öğrenebilirler). 8) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği (Belgede ilk ve ikinci vatandaşlığa geçiş tarihini gösteren ibare olmalıdır). 9) Uyruğundan birisi Türkiye Cumhuriyeti olan çift vatandaşlığa sahip erkek adaylardan askerlik durum belgesi. 10) 6 adet vesikalık fotoğraf (Her birinin arkasına adı ve soyadı yazılmış, son 6 ay içerisinde çekilmiş, kişiyi tam olarak yansıtan 4,5x6 cm ebatında). 11) İlgili dönem öğrenim ücretinin ödendiğini gösterir makbuz. 12) Adayın Üniversite eğitimini sürdürebilmek için gerekli maddi güvencesinin olduğunu belirten belge (Taahhütname). 13) Varsa Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe dil sertifikası. 14) Türk uyruklu olup Başvuru Koşulları’ndaki4 üncü maddenin (b) bendi gereği başvuran adaylar, lise eğitimlerinin tamamını yurt dışında okuduklarını gösterir onaylı belge getirmek zorundadır. (Mezun olunan okuldan onaylı bir belge ya da eğitim süresinin tamamını kapsayan transkript alınmalıdır.) 15) 31 Ekim 2017 tarihinde imzalanmış “Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı”nın 5 inci maddesine istinaden, Azerbaycan uyruklu adayların, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sınav Merkezi tarafından yapılan merkezi sınava girdiğini ve genel puanı 200’den az olmadığını ve en az dört dersin her biri için ayrı olarak topladığı nispi puanı 10’dan az olmadığını gösterir belge. 16) 18 yaşından küçük olan adaylar için Muvafakatname ve Türkçe Tercümesi. (Belgede eğitim ve ikamet izni alabileceği açıkça belirtilmeli ve apostil şerhli olmalıdır.) 17) Geçici Koruma Kimliğine sahip adaylar için Yol İzin Belgesi 18)Mavi Kart sahipleri için Mavi Kartın fotokopisi 19)04.11.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında alınan kararlar gereği; yurtdışından öğrenci kabul kontenjanından yararlanmak üzere başvuran Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların yurtdışındaki liselerden alınan diplomalarının değerlendirilmesinde anılan ülkede bulunarak eğitim almış olmaları esas olduğundan, (Covid-19 Pandemisinin başlangıcından itibaren Pandeminin devam ettiği süreçte Türkiye'de bulundukları süre hariç) bu durumu belgelendirmek üzere yurda giriş çıkış belgeleri. (Yurtdışında bulunmaksızın uzaktan öğretim yoluyla yurtdışındaki bir ortaöğretim kurumundan diploma alan T.C. uyruklu adayların yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurusu kabul edilmeyecektir.)” (Ö.Gönültaş)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol