Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programına Başvurular Başladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programının başvurularının başladığını duyurdu. Desteğin amacı, öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin (MKİ’ler) salgın şartlarına rağmen faaliyetlerini sürdürebilmelerini ve istihdamlarını salgın başlangıcındaki seviyede koruyabilmelerini sağlamak olarak belirtildi.

Mikro ve Küçük İşletmelerin Covid-19 salgın şartlarına rağmen hayatlarını sürdürebilmeleri amacıylaMikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı düzenleniyor.Destek programı; KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı – JICA tarafından yürütülen proje kapsamında uygulanacak. Proje; Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı – JICA tarafından sağlanan toplam 600 Milyon Amerikan Doları tutarında kredi ile finanse edilecek.
Konuyla alakalı açıklama gerçekleştirilerek; “Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler ile 2017 ve sonrasında kurulmuş imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç işletmelere KOSGEB tarafından “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı”kapsamında sermaye desteği sağlanacaktır. Desteğin amacı, öncelikli sektörlerdeki mikro ve küçük işletmelerin (MKİ’ler) salgın şartlarına rağmen faaliyetlerini sürdürebilmelerini ve istihdamlarını salgın başlangıcındaki seviyede koruyabilmelerini sağlamaktır” denildi.
Yöntem
Program yönetimi hakkında şu bilgiler verildi; “Asgari prosedürle, süratli ve güvenli bir yöntemle destek verilmesi gerektiğinden, diğer KOSGEB destek programlarından farklı ve yeni bir destek programı uygulanacaktır. Uygunluk kriterlerini karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan KBS (E-devlet sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, MERSİS – ESBİS ve diğer bazı veritabanlarıyla bağlantılı olan KOBİ Bilgi Sistemi) üzerinden başvuru yapabilecektir.
Diğer KOSGEB destek programından farklı olarak bu yeni programda kurul veya komite değerlendirme prosedürü olmayacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK ağırlıklı resmi kayıtlara göre başvuru ve uygunluk kriterlerini karşıladığı belirlenen KOBİ’ler için başvuruyu takiben ödeme işlemleri başlatılacaktır. Ödemeler 3 ay karşılığında 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını belirli bir seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
Destek programı iki bileşenden oluşacaktır:Birinci bileşende; imalat sektöründeki MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek”verilecektir.İkinci bileşende; 2017 ve sonrasında kurulan ve imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren genç yenilikçi MKİ’lere “faizsiz geri ödemeli destek” verilecektir.”
Başvuru kriterleri
Ölçek kriteri:Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.Sektör kriteri:Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler ilgili bileşene başvurabilecektir:İmalat sektörü, Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü, Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü.
2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:Covid-19’dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir.2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.
2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri:2020’de 2019’a kıyasla en az %25oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler pandemiden etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir.Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.
Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:
Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu desteğe başvuramayacaktır.Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.Üç kamu bankasının Covid-19 pandemisi kapsamında ilan edilen “İşe Devam Kredisi”nden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.
Destek türü ve miktarı
Destek türü, “teminatsız vefaizsiz geri ödemeli destek” olacaktır.Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilecektir.Ölçeğe göre geri ödemeli destek üst limitleri:Mikro işletmeler : 10.000 X 3 ay = 30.000 TL, Küçük işletmeler: 25.000 X 3 ay = 75.000 TLBu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir.
Destek uygulama süreci
Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veri tabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.
Kısa sürede tamamlanacak değerlendirme ve onay işlemlerinden sonra destek ödemeleri başlatılacaktır. Ödemeler 3 aylık dönemde 3 taksitte yapılacaktır. Her ödeme öncesinde, resmi kayıtlardan (GİB, SGK) işletmenin aktif olduğu ve istihdamını 2020 Mart ayındaki seviyede muhafaza ediyor olduğu kontrol edilecektir.
Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara destek ödenmeyecektir.
Online başvuru dışında KOSGEB’e belge teslim edilmeyecektir. Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak yüklenmesi gerekmektedir:
– Varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge
– SGK’ya tescili olmayan şahıs işletmeleri için; işyerinin SGK’ya tescilli olmadığına ve şahıs olarak SGK’ya borcun bulunmadığına dair belge
– Sadece ikinci bileşene yapılan başvurularda; işletmenin yenilikçi genç işletme kriterlerinden en az birini sağladığını gösteren belge (KBS’de kayıtlı projelere ilişkin alan otomatik doldurulmuşsa, belge eklenmesi zorunlu değildir)
Desteğin işletmeler tarafından geri ödenmesi süreci
Kullanılan destek MKİ’ler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4’er aylık dönemlerde 6 eşit taksitte (toplam 5 yıl vade) geri ödenecektir. (Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol