İzin belge ücretlerinin ikinci taksitinin süresi uzatıldı

Kırklareli Belediye Meclisi bu ayki Meclis toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantıda Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ilimizde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının Belediyeye 30.06.2021 tarihine kadar ödemesi gereken izin belge ücretlerinin 2.taksitlerinin pandemi dolayısıyla iptal edilmesi talebi ile ilgili komisyon raporu görüşüldü. Raporda; söz konusu ücretlerden 1250 TL indirim yapılması ve son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021’e uzatılması önerildi. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

Kırklareli Belediye Meclisi Ağustos ayı Meclis toplantısını dün gerçekleştirdi. Elmas Büyükdere Başkanlığında düzenlenen Meclis saat 15.00’te Belediye Meclis Salonunda yapıldı. Gündemin ilk maddesi kapsamında bazı boş memur kadro unvanlarının değiştirilmesi görüşüldü. l adet Temizlik Hizmetlisi kadrosunun iptal edilmesinin görüşülmesinin ardından ise gündemin üçüncü maddesi kapsamında; 07/06/2021 tarihli Belediye Meclis toplantısından Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilen; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinin ortak olarak verdikleri, önemli bir toplum sağlığı sorunu olan Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığının önceden tespit edilerek tedavi edilmesi ve son dönemde artan hasta birey doğumlarının önüne geçilmesi amacıyla, evlilik başvurusunda bulunan çiftlere Belediye Başkanlığı tarafından ücretsiz olarak SMA testi
yapılmasının sağlanması konusu ile ilgili komisyon raporu masaya yatırıldı. Raporda, konunun Çocuk, Aile ve Engelliler Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonlarında kalmasına ve daha sonra görüşülmesine karar verildi.
Gündemin dördüncü maddesinde ise; 07.06.2021 tarihli Belediye Meclis Toplantısından Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen; Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının ilimizde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının Belediyeye 30.06.2021 tarihine kadar ödemesi gereken izin belge ücretlerinin 2.taksitlerinin pandemi dolayısıyla iptal edilmesi talebi ile ilgili komisyon raporu görüşüldü. Raporda; söz konusu ücretlerden 1250 TL indirim yapılması ve son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021’e uzatılması önerildi. Rapor oy birliği ile kabul edildi.
Yine gündemin bir sonraki maddesinde; 07/06/2021 tarihli Belediye Meclis toplantısından İmar ve Ulaşım Komisyonlarına havale edilen; İlimiz Karakaş Mahallesi 7l ada 8, 9 ve l1 parsellerde bulunan belediyeye ait şu an açık otopark olarak gelişi güzel kullanılan alanın daha çok vatandaşlarımızın hizmetine sunulabilmesi, sürdürebilir ve verimli hizmet verilebilmesi için belediye tarafından ücretli olarak işletilmesi ile ilgili komisyon raporu görüşüldü. Rapor çerçevesinde; konunun ilgili komisyonda kalmasına, konunun daha sonra görüşülmesine karar verildi.
Zabıta Müdürlüğünün talebi doğrultusunda; Kırklareli Belediyesi Servis Aracı Yönetmeliğinin 7. bölüm 30. maddesi gereği, 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi okul servis araçlarının ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili konu ise gündeme daha yeni geldiğinden, Ulaşım Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
Gündemin 7. maddesinde de; 02/02/202l tarihli Belediye Meclis toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen; KIRK-KAB Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği'nin 11.01.2021 tarih 15 sayılı yazısı: Düzenli Depolama Alanı 2. Lot, Mekanik Ayırma ve Biyomentanizasyon Tesisi ve bu tesise ait yapılması planlanan tesis giriş kapısı için Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karacaibrahim Mah, 587 ada l26 parseldeki asgari 3.454 metrekare büyüklüğündeki alanın kullanım hakkı başvuru ve işlemlerinin
Kırklareli Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmesi talebi ile ilgili komisyon raporu görüşüldü. Rapor oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 8. maddesinde ise; 07/06/2021 tarihli Belediye Meclis toplantısından İmar Komisyonuna havale edilen; Bora TEKİNOK'un 03/06/202l tarihli dilekçesi: Kırklareli İli. Merkez İlçesi, Karakaş Mahallesi, 1531 ada 2 parsel, 1533 ada 1 parsel ve 1535 ada l parsellerin yol düzenlemesini içeren öneri imar planı değişikliğinin onaylanması talebi ile ilgili komisyon raporu görüşüldü. Konunun gelecek toplantılarda görüşülmesine oy birliği ile kabul edildi.
Görüşülecek başka gündem maddesi kalmayınca, Kırklareli Belediye Meclisinin Ağustos ayı toplantısı sona erdi. (F. Kurtbayram)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol