Istrancalar’da büyük keşif

Son dönemde Istrancalar’da yapılan araştırmalarda daha önce kayıt altına alınmamış mağaralar ile bir adet şelale keşfedildi. Soyu tükenme riski olan yediuyur, kırmızı orman karıncası kolonileri bulundu. Doğal Varlıklar Çalışma Grup Başkanı Mahmut Sürer yaptığı açıklamada Istrancalar’da büyük keşif
yaptıklarını belirterek Istrancalar’da henüz keşfedilmemiş bitki ve hayvan türleri, habitatlar ve kültürel değerleri olduğunu belirtti.

Doğal Varlıklar Çalışma Grup Başkanı Mahmut Sürer önceki gün gazetemiz muhabirlerine yaptığı açıklamada Istrancalar’da henüz keşfedilmemiş bitki ve hayvan türleri, habitatlar ve kültürel değerleri olduğunu söyledi. Sürer açıklamasında Kırklareli Kent Konseyi bünyesinde kurulan Doğal Varlıklar Çalışma Grubu, bölgemizde yaşanan ve yaşanacak çevre tahribatlarına ışık tutmak istediklerini belirterek “2018 yılı itibariyle Kırklareli Kent Konseyi bünyesinde kurulan Doğal Varlıklar Çalışma Grubu, bölgemizde yaşanan ve yaşanacak çevre tahribatlarına ışık tutmak, endemik ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgemize ait bitki ve hayvan türlerini araştırmak, doğal süreçler yoluyla oluşan, mağaralar, ırmaklar, ormanlar, şelaleler gibi doğal yaşam alanlarını belirlemek ve gerekli çalışmaların yapılabilmesi için zemin hazırlamak, kültürel varlıkları (eski dönem eserler) keşfetmek ve koruma statülerinin belirlenmesi yolunda çalışmalar başlatmak adına kurulmuştur. Gelişen dünyada ekonomi ve enerji odaklı gerçekleştirilen yatırımlarda hızla ve bilinçsizce tüketilen doğal ve kültürel varlıklarımızın sürdürülebilirliği adına, bu değerlerin gelecek nesillere aktarımı toplumun tüm bireylerinin görevidir” dedi.
“Eşi benzeri olmayan doğal varlıkların geleceğe aktarılması yegane görevimizdir”
Dünyada eşi benzeri olmayan bitki ve hayvan türleri, habitatlar ve kültürel değerleri gün yüzüne ve geleceğe aktarılmasının yegane görevleri olduklarını dile getirerek “Doğal yaşamın ve doğanın her geçen gün öneminin arttığı günümüz toplumlarında, ilimizde yer alan ve dünyada eşi benzeri olmayan doğal varlıkların geleceğe aktarılması yegane görevimizdir. Bu bağlamda devlet kurumları ile akademisyen ve yerel halk ile ama en önce bilimin ışığında gerçekleştireceğimiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde ifade etti.
İlimizdeki habitatlar ile flora, fauna korunmalı ve sürdürülebilirliğini sağlamalı ve aksi takdirde kaybeden ne yazık ki Istrancalar’ın yanı sıra insanlar ve olacağını söyleyen Doğal Varlıklar Çalışma Grup Başkanı Mahmut Sürer “Gönüllülük esas alınarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında, bünyemizde uzman üyeler, yerel halktan doğa ve çevre gönüllüleri barındıran Doğal Varlıklar Çalışma Grubu paydaş olarak akademisyenler, kurumlardan uzmanlar ,diğer sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarını sürdürmektedir. Nisan Ayı itibarıyla başlattığımız saha çalışmalarının yanı sıra ,Kent Konseyi Merkezinde gerçekleştirdiğimiz toplantı ve eğitimler ile Grubumuz kısa zamanda başarılı işlere imza atmıştır” dedi.
Karadere Mağarası
Yapılan saha ve literatür çalışmaları sonucu Kırklareli Karadere Köyü kuzeyinde yeni bir mağara (su batan tip) keşfedildi. Grubu ile koordineli olarak İTÜMAK (İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Klübü) ve GALERİ (Mağara Araştırma Grubu) ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda mağaranın, jeolojik anlamda gelişimini devam ettiren aktif, kendi flora ve faunasına sahip bir mağara olduğu anlaşılmış olup lokasyonda çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda ekip lideri Hakan Eğilmez verdiği beyanatta “'Mağaraları envantere ekledik. Özellikle KARADERE Subatanı bölge Hidrolojisi açısından çok önemli verilere sahip aktif bir mağara, oluşumu hala devam etmekte ve ilk 300m lik bölümünde olağanüstü oluşumları barındırıyor. 1 ile 1,5 km gittiğini tahmin ediyoruz, çalışmalarımız devam etmekte” dedi.
“Karaderedeki gibi onlarca
keşfedilmeyi bekleyen mağaralara sahip olduğu kanısındayız”
Yapılan çalışmalar sonucunda Doğal Varlıklar Çalışma Grubu Üyelerinden Jeoloji Mühendisi Onur Güneş; keşiflere devam ettikleri sürece Karadere Mağrası gibi daha çok mağara bulacaklarını belirterek “ İlimizdeki Istranca Masifi Jeolojik ve Hidrojeolojik olarak karstlaşmaya uygun zonlar içermekte olup yeni keşfedilen Karadere Mağarası da Trias yaşlı dolomitik kireçtaşları içerisinde yer almaktadır. Yaklaşık 250 milyon yıldır gelişimini sürdüren bu mağara tıpkı Dupnisa Mağarası gibi bir doğa harikasıdır ve korunmalıdır. İki günlük çalışmada ilk 300 metrelik kısımda teknik rota (ip istasyonları) oluşturma işlemlerini bitirdik. Flora ve fauna tespiti için gerekli kurumlar ile iletişim halindeyiz. Tahminim mağaranın 1000 ile 1500 metre uzunluğunda 200 metre derinliğe sahip olduğu yönünde. İlimizin Karadere’deki gibi onlarca keşfedilmeyi bekleyen mağaralara sahip olduğu kanısındayım” şeklinde konuştu.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. taş ocağı yaparlar 10 Mayıs 2018 Perşembe 00:47:58

    bunca güzellik bulunsa ne olur ki kalkarlar dibine bir taş ocağı mermer ocağı açarlar.