İspanya gezisi yeniden Meclis’te

Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısını 1.11.2017 Çarşamba günü gerçekleştirecek. Bütçe görüşmelerinin de yapılacağı birleşimler ay boyunca devam edecek. Yoğun bir gündemi karşılamaya hazırlanan meclis üyeleri iki aydır bir sonuca varılamayan İspanya inceleme gezisini tekrar gündeme getirmeye hazırlanıyor…

Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayı birleşimlerine 1 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Safer Üresin Başkanlığında bir araya gelecek olan üyeler, ilk birleşimlerini İl Genel Meclis Toplantı Salonunda saat 11.00’de gerçekleştirecekler. İl Genel Meclisi için Kasım ayı ayrıca “Bütçe ayı” olarak biliniyor. İl Özel İdaresinin 09/10/2017 tarih ve 10784 sayılı, 2018 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesini ay boyunca görüşüp, karar bağlayacak olan üyeleri yoğun günler bekliyor.
Bu ay gündem maddeleri arasında dikkat çeken bir diğer konu ise İspanya çalışma gezisinin tekrar gündeme getirilmesi. Kırklareli İl Genel Meclisi’nde Eylül ayında görüşülen atık çamur tesislerinin incelenmesini içeren tartışmalı İspanya gezisi kararı, Vali Orhan Çiftçi’nin inceleme gezisi için yeterli zaman olmadığı gerekçesi ile geri göndermesi ile sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz ay yeniden görüşülen inceleme gezisi tekrar görüşmek üzere ileri tarihlere ertelenmişti. İşte bu önemli (!) gezi tekrar bu ay gündeme gelecek. Görüşülecek diğer gündem maddeleri ise şunlar;
1. Ekim ayı 5. birleşimine ait tutanak özetinin değerlendirilmesi.
2. İl Özel İdaresinin 09/10/2017 tarih ve 10784 sayılı, 2018 Yılı İl Özel İdaresi Hazırlık Bütçesinin görüşülmesi.
3. İl Özel İdaresinin 18/10/2017 gün ve 11240 sayılı, Kent Güvenlik Kamera Sistemleri (KGYS)'ne entegrasyonun yapılması uygun görülen Okulların 2018 yılı bütçesinde yeterli ödeneğinin ayrılması ve 2018 yılı Yatırım ve Çalışma Programına ilave edilmesi teklifinin görüşülmesi.
4. İl Genel Meclisince 06/10/2017 tarih ve 239 sayılı, atık çamur yönetimi ve tesislerinin görülüp incelenmesi için yurt dışı inceleme ve araştırma çalışmasının İspanya'da yapılmasına ilişkin kararının yeniden değerlendirilmesi.
5. İl Özel İdaresinin 10/10/2017 tarih ve 10903 sayılı; İl Özel İdaresi emrinde sürekli işçi kadrosunda çalışmakta olan İş Makine Sürücü Oprt (Şöför) Adnan GELEP'in 01.10.2017 tarihinde vefatı nedeniyle 1 (bir) adet sürekli işçi kadrosunun iptal edilmesi. 6. İl Özel İdaresinin 12/10/2017 tarih ve 10959 sayılı; Mülkiyeti İdaremize ait Lüleburgaz İlçesi Kurtuluş Mahallesinde bulunan 1352 ada 2 parselde kayıtlı 8.727,95 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine, 2018 yılı temel eğitim yatırım programı kapsamında ortaokul binası yapılması planladığından, taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifinin görüşülmesi.
7. İl Özel İdaresinin 09/10/2017 tarih ve 10750 sayılı; Mülkiyeti Kırklareli Valiliğine ait, Merkez İlçesi Karakaş Mahallesi İstasyon Civarı Mevkiinde bulunan 60 ada 38 parsel numaralı 577,50 m2yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın bedelsiz olarak yola terk edilmesi teklifinin görüşülmesi
8. İl Özel İdaresinin 17/10/2017 tarih ve 11116 sayılı; İlimiz Merkez İlçeye bağlı Karakoç Köyü, 105 ada 5 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Sosyal Tesis Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "Yurt Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifinin görüşülmesi.
9. İl Genel Meclisinin 02/10/2017 tarih ve 209 sayılı kararına istinaden; İlimiz Pınarhisar İlçesi, Kurudere Köyüne ilave içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla köyün kuzeyinde kalan ve köye 5.200 m. uzaklıktaki ormanlık alan içinde bulunan 3,00 İt/sn. debili Marmara Kaynak suyunun tamamının, mevcut kaynakların yetersiz kalmasından dolayı Kurudere Köyü adına tahsis edilmesi hakkındaki Altyapı Hizmetleri Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
10. İl Genel Meclisinin 02/10/2017 tarih ve 210 sayılı kararma istinaden; mülkiyeti il Tüzel kişiliğine ait Merkez ilçe Karakaş Mahallesinde bulunan 283 ada 87 parselde kayıtlı 7 790 38 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir ilkokul ve bir anaokulu yapılması amacıyla taşınmazın imar planında gerekli değişikliğin yapılarak temel eğitim alanına dönüştürülmesi talebinin uygun görülmesi ve Kırklareli Belediye Başkanlığınca onaylanması durumunda, taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi teklifi ile ilgili "Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
11. İl Genel Meclisinin 03/10/2017 tarih ve 212 sayılı kararına istinaden; mülkiyeti Hazineye ait olan ve idaremize irtifak hakkı verilen taşınmaz üzerinde bulunan Konferans Salonunda düzenlenecek etkinliklerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarından kiralama bedeli alınmaması teklifine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
12. İl Genel Meclisinin 03/10/2017 tarih ve 213 sayılı kararma istinaden; mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Merkez Kavaklı Beldesi Kocabağlık mevkiinde bulunan 9548 parselde kayıtlı 973 2İm2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz ile Merkez İlçe Karadere Köyü Karakaçanlar Mevkiinde bulunan 101 ada 167 ve 168 parsel numaralı toplam 19.699,04 m2 (12.231,33m2+7.467,71m2) yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz ve Lüleburgaz İlçesi Ahmetbey Beldesinde bulunan 6886 parsel numaralı 962,00m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların satışı teklifine ilişkin "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
13. İl Genel Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 221 sayılı kararına istinaden; İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan köy yollarını kullanan sürücülerin daha sağlıklı ve güvenli bir yolda seyir edebilmeleri için B.S.K (Bitümlü Sıcak Kaplama) yapılması ile aynı zamanda makine parkı için ihtiyaç duyulan, yazı ekinde belirtilen iş makinelerinin öncelik sırasına göre alınması işlerinin, 2018 yılı bütçesinden veya borçlanma yoluyla karşılanması hakkında; Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
14. İl Genel Meclisinin 04/10/2017 tarih ve 222 sayılı kararına istinaden; Kırklareli İli Vize İlçesi Kıyıköy beldesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan mülkiyeti PTT Başmüdürlüğüne ait, eski PTT Binasının tahsisinin iptal edilerek binanın iade edilmesi teklifi hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
15. İl Genel Meclisinin 05/10/2017 tarih ve 224 sayılı kararına istinaden; İlimizin bazı ilçelerine Dağlı köylerde çöplerin toplanamaması ciddi bir çevre kirliliğine sebep olduğundan, çöplerin toplanabilmesi amacıyla proje sunulmasına ilişkin; Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
16. İl Genel Meclisinin 05/10/2017 tarih ve 224 sayılı kararına istinaden; İlimiz Pınarhisar İlçesi Cevizköy Köyü sınırları içinde bulunan köyün girişindeki şehitlik bölgesinden başlayıp köyün içerisinde bulunan mesire ve piknik alanına giden yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınması hakkında "Altyapı Hizmetleri Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
17. İl Genel Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 227 sayılı kararına istinaden; İlimiz Merkez, Kapaklı Köyü, 111 ada 48 parsel nolu taşınmaz üzerinde "Turizm Tesis Alam" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve "Otel Alanı" amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
18. İl Genel Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 229 sayılı kararına istinaden; Mülkiyeti İdaremize ait Pınarhisar ilçesi Dere Mahallesinde bulunan 190 ada 11 parselde kayıtlı 22.402 00m2 yüzölçümlü taşınmazda kullanılmadığı tespit edilen alanın, Pınarhisar Belediye Başkanlığına yapılmış olan tahsisinin iptali ile bu alanın Ortaokul yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hakkında "Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
19. İl Genel Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 232 sayılı kararına istinaden; İl Özel İdaresinin projelerinin incelenmesi ve son durumları hakkında çalışma yapılması talebinin incelenmek üzere "İl Özel İdare Projelerini İzleme Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
20. İl Genel Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 233 sayılı kararına istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Sakızköy Köyü, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Mülga Sakızköy Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olup planlar üzerinde revizyon imar planı çalışmaları yapılması hakkındaki "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
21. İl Genel Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 234 sayılı kararına istinaden; İlimiz Lüleburgaz İlçesi, Kırıkköy Köyü, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Mülga Kırıkköy Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olup planlar üzerinde revizyon imar planı çalışmaları yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
22. İl Genel Meclisinin 06/10/2017 tarih ve 235 sayılı kararma istinaden; İlimiz Vize İlçesi, Sergen Köyü, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Mülga Sergen Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş olup planlar üzerinde revizyon imar planı çalışmaları yapılması hakkındaki "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" hazırlanan raporun görüşülmesi.
23. Gelecek birleşim tarihinin tespiti.

Yorum Yazın

1 Defa Yorum Yapılmış.

  1. Gidin de rahatlayın 28 Ekim 2017 Cumartesi 15:34:09

    Toroya döndü bu iş. Gidin İspanya'ya mı nereyeyse de rahat edin. Bir dizi temas ve incelemelerinizi...yapın. Kim ne hazinelerle döneceksiniz ya o geziden. Görücez.