“İmza yetkisi ve haklarımızı istiyoruz”

TMMOB İç Mimarlar odası Kırklareli İl Temsilcisi Coşkun Toklucu ve oda üyeleri odanın sorunları ve talepleri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta toplam da 63 üniversiteden diploma alan, 60.000 civarında mezunu olan, iç Mimarların en büyük probleminin, temel mesleki ve insan haklarının ihlal edilmesi olduğunu söyleyen Toklucu, mevcut uygulamalarda İç Mimarların ürettikleri, sanat eseri olan projelerini, resmiyete dökebilmek için kamu yetkililerince, eser haklarının mimar meslek mensuplarına devredilmesiyle işlem yapabildiklerini dile getirdi.
Toklucu, “Ruhsat föylerinin, Proje müellifleri bölümünde İçmimara yer vermemektedirler. Ya da Proje müellifliği bölümünde yer verildiğinde, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nedeniyle eserin oluşturulması sırasındaki, mesleki denetim hakları engellenmektedir. Bu davranış İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine ve Ülkemiz Anayasasına aykırıdır. İçmimarların eser üretme ve üretilişini denetleme hakkı insan hakkıdır, meslek hakkıdır. Hiçbir şekilde kısıtlanmamalıdır. Bu uygulamaya sebebiyet veren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği derhal revize edilmelidir" dedi.
Avrupa'da son derece geniş yetkilere sahip İç Mimarlar, Ülkemizde mesleklerini icra etmek için "eser haklarını devredecek mi?"diye soran Toklucu, bu durumun ülkemiz açısından ciddi bir prestij kaybı olacağını vurguladı.
Toklucu, “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğin rezive edilmemesinin en büyük nedeni Kamu kurumlarındaki oligarşisidir. Ülkemiz Kamu kurumlarındaki gruplaşma, kamu yararı yerine mesleki taassubu üstün tutma yaklaşımlarından dolayı, Ülkemiz ciddi bir zarar görmektedir. Ve biz iç mimarlar,diyoruz ki;Kamu kurumlarındaki lobi kuramamış meslek mensuplarının, ülkemiz vatandaşının da insan hakkının ve meslek haklarının,korunması hakkı vardır. Devletimizin, her Ülke vatandaşının insan hakkına ve meslek hakkına, saygılı davranması gerekmektedir. 60 bin içmimar olarak Siyaset kurumlarına sesleniyoruz; Meslek haklarımıza, Eser haklarımıza saygılı olunmasını, bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve bu sorunun çözülmesini istiyor, yılmadan usanmadan konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu önünde önemle belirtiyoruz" şeklinde konuştu. Kırklareli'de de iç Mimarlık     konusunda insanlarda henüz bilincin         yerleşmediğini de dile getiren Toklucu bazı işletmeler de iç mimar bulundurulması konusunda zorunluluk getirilmesini istediler.
İç Mimar Coşkun Toklucu ise, en çok sorun yaşadıkları konuyu devlet kurumlarının yaptığı donatılara iç Mimar yönlendirilmemesi ve iç Mimarların imza yetkisi olmaması şeklinde ifade etti.
Ülkemiz Avrupa Birliği Uyum anlaşmalarına imza atmıştır. Avrupa Birliği uyum anlaşmaları gereği meslek mensuplarının üye ülkelerde, mesleklerini icra etme hakkı vardır. Avrupa'da son derece geniş yetkilere sahip İç Mimarlar, Ülkemizde mesleklerini icra etmek için "eser haklarını devredecek mi?"; bu durum ülkemiz açısından ciddi bir prestij kaybı oluşturmayacak mıdır?
Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin revize edilmemesinin en büyük nedeni Kamu kurumlarındaki meslek oligarşisidir. Ülkemiz Kamu Kurumlarındaki gruplaşma, kamu yararı yerine mesleki taassubu üstün tutma yaklaşımlarından dolayı, Ülkemiz ciddi bir zarar görmektedir.
Ve biz İç Mimarlar, diyoruz ki; Kamu Kurumlarında Lobi kuramamış meslek mensuplarının, ülkemiz Vatandaşının da İnsan hakkının ve meslek haklarının, korunması hakkı vardır. Devletimizin, her Ülke vatandaşının insan hakkına ve meslek hakkına, saygılı davranması gerekmektedir.
60.000 iç Mimar olarak Siyaset kurumlarına sesleniyoruz; Meslek haklarımıza, Eser haklarımıza saygılı olunmasını, bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve bu sorunun çözülmesini istiyor, yılmadan usanmadan konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu önünde önemle belirtiyoruz" dedi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol