“İlimizde 14 gün kuralına uymayan vatandaşlar var”

Kırklareli Valisi Osman Bilgin 21 Mart Cumartesi gecesi bir basın açıklaması yaparak, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı bulunduğunu, lokantalar için paket servisi ve “gel-al” haricinde kısıtlama getirildiğini hatırlattı. Vali Bilgin ayrıca ilimizde korona vakası
bulunmadığını, ancak 14 gün kuralına uymayan vatandaşlarımızın olduğunu söyledi…

Kırklareli Valisi Osman Bilgin koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 Mart Cumartesi gecesi Valilik binasında bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantı sonrasında basın mensuplarını bilgilendirdi. Vali Bilgin yaptığı açıklamada; “Bugün itibariyle kesinlikle ilimizde sıfır vaka vardır. En son alınan 3 numune vardı. Üçü de negatif çıktı. Bu rahatlatıcı haber. Bir de sıkıntılı kısmını söylüyorum; İlimizde 1590 vatandaşımızın, yurt dışı çıkış öyküsü var. Biz bu vatandaşlarımızı takip ediyoruz. Kendilerinden 14 gün kuralına uymalarını rica ediyoruz. Fakat maalesef, bazıları uymuyor. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızdan istirham ediyor ve 14 gün kuralına uymalarını istiyoruz” dedi.

Vali Bilgin ayrıca şu bilgilendirmelerde de bulundu;
Bu kurallara uyalım
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nca 21.03.2020 tarihinde yayımlanan “Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Lokantalarla İlgili Ek Genelge” ve “İkametten ayrılma yasaklaması/kısıtlaması” konulu yazı çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede bir dizi kararlar aldı.
1. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmekte olmasına karşılık, 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte, halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam etmekte olup; bu durumun devam etmesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın kendi hayatları ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak, salgının yayılmasını, vaka sayısı ve tedavi gereksinimini artırarak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağından; yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 nci ve 72 nci maddelerine istinaden; 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametgâhlarından dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmelerinin acil sağlık, güvenlik vb. zaruri haller dışında sınırlandırılarak, sokağa çıkmalarının yasaklanmasına;
2. İçkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00’den itibaren sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermelerine, bu amaçla, tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmalarına, bu alanlarda bulunan ve müşterilerin kullanımına sunulan masa ve sandalye vs. eşyaların toplanarak kapalı ve ulaşılamayacak bir yerde muhafaza edilerek kullanılmamaları yönünde gerekli tedbirlerin işyerlerince alınmasına ve bu alanlara müşteri kabul etmemelerine,
3.İlimiz genelinde vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması sebebiyle virüsün yayılımını artırarak, vatandaşlarımız açısından risk oluşturabilecek berber, güzellik salonu, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerinin 21.03.2020 tarihi saat: 18:00 itibari ile faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına,
4.İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması süreci “ Vefa Koordinasyon Grubu” tarafından yönetilecek olup, bu grubun kararı, görevlendirmesi, koordinasyonu olmadan hiçbir kurum, kuruluş, STK tarafından yardım faaliyeti gerçekleştirilmeyecektir.
5-21.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile ikametlerinden ayrılmaların yasaklama/kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında (kanser hastaları ve organ nakli olanlar hariç olmak üzere) hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri yasaklama/kısıtlama kararının dışındadır.
6. Yukarıda belirtilen hususların uygulamasının, takip ve denetiminin genel kolluk ve belediye
zabıta teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her ihlalde ayrı ayrı olmak üzere;
a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b.Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek adli makamlara bildirilmesine,
c. İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca 21.03.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Vali bey Cumhuriyet tarihinde belki de bir ilk olarak gayrıresmi kıyafetle resmi makamda beyanat vermiş.

  2. Elbiseye mi taktın ? 28 Mart 2020 Cumartesi 13:25:08

    Sayın yorumcu arkadaş ? Vali beyin kıyafetine mi taktın ? İşin mi kalmadı ? Günlerdir gecesini gündüzüne katıyor devletin her kademesi. Onun ne denli yorgun olabileceğine kanaat getiremiyor musun ? Üstelik Cumartesi gece yapılan bir basın açıklaması. Vali de olsa sen kravatla tüm ömrünü geçiriyor mu sanıyorsun ? Bırakın bu şekilciliği öze bakın.