İl Özel İdare 6 Buçuk Milyon Lira Borçlanacak

Kırklareli İl Genel Meclisi Aralık ayının 5.ve son toplantısında bir araya geldi. 8 Aralık Cuma günü toplanan mecliste gündemin 3.maddesi olan; köy yollarında araç kullanan sürücülerin daha rahat ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için Bitümlü Sıcak Kaplama yapılması ve makine parkı için ihtiyaç duyulan iş makinalarının öncelik sırasına göre alınması 2018 yılında borçlanma yoluyla karşılanacak. Meclis tarafından onaylanan karara göre; 1 adet Greyder, 1 adet Orijinal Toprak
Silindiri ve toplamda 140 km köy yolunun onarılması ve
asfaltlanması borçlanma ile yapılacak.

8 Aralık 2017 Cuma günü yapılan birleşim ile Aralık ayı toplantıları sona erdi. Safet Üresin başkanlığında gerçekleşen mecliste diğer gündem maddelerine göre daha önem arz eden bir madde bulunuyor. Gündemin 3. Maddesi 2018 yılı icraatlarını kapsayan bir madde olmasının yanında İl Özel İdare’nin 6 buçuk milyon lira borçlanacağı içinde ayrı bir önem arz ediyor. Köy yollarında araç kullanan sürücülerin daha rahat ve güvenli yolculuk yapabilmeleri için Bitümlü Sıcak Kaplama yapılması ve makine parkı için ihtiyaç duyulan iş makinalarının öncelik sırasına göre alınması ile ilgili olan madde mecliste görüşüldü. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hazırladığı raporda şu şekilde;
“İl Genel Meclisimizin 11/09/2017 tarih ve 203 sayılı kararı ile Komisyonumuza incelenmek üzere havale edilen İl Özel İdaresinin Köy yollarına Bitümlü Sıcak Kaplama yapılması ve makine parkına muhtelif iş makinaları satın alınması için gereken finansmanın 2018 Yılı Bütçesinden veya borçlanma yoluyla karşılanması ile ilgili talebi hakkında Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde aşağıdaki görüşlere varılmıştır;
İl özel İdaresinin makine araç parkında bulunan bir kısım araç ve iş makinelerinin ekonomik ömrünü tamamlaması ve yedek parça temin edilememesi nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı yenilerinin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Greyder ve Silindir İçin 1 Milyon 300 Bin Lira
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla 2018 yılında satın alınması düşünülen ve aşağıda özellikleri belirtilen;
1 adet (HAMM 12200 kg çalışma ağırlığında 2140 mm tanbur genişliğinde) orijinal toprak silindiri ile,1 adet (225 HP motor gücünde) Greyderin satın alınması için 1.300.000,00-TL, İdarece yapılan görüşme neticesinde; Bitümlü Sıcak Kaplama yapılması işi yerine hasarlı köy yollarının onarılması için ekli listede belirtilen toplam 140 km'Iik köy yolunun II. kat asfalt kaplama yapılması için 5.200.000,00.-TL olmak üzere toplam 6.500.000,00.-TL borçlanılmasına, borçlanılan tutarın yapılması belirlenen işlere yetmediği takdirde 2018 yılı Özel İdare Bütçesinden de karşılanmasına, Makine araç parkına ihtiyaç duyulan yeni iş makinelerinin satın alınması ve hasarlı yolların onarılması için belirtilen köy yollarına II. Kat Asfalt Kaplama yapılması amacıyla toplam 6.500.000,00.-TL ödeneğin, 2018 Yılı İl Özel İdaresi
Bütçesinden karşılanması istenilmişse de ; 2018 yılı İl Özel İdaresi Bütçesinde bu yatırımları
karşılayacak ödenek ve nakit karşılığı bulunmadığından, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51'inci maddesi gereğince İller Bankası veya en uygun vade ve faiz oranını uygulayacak Kamu Bankalarından araştırmalarının yapılarak değerlendirilmesi sonucu 6.500.000,00.-TL anapara ve faizi ile birlikte borçlanma yapılması ile söz konusu 2 adet iş makinesinin 237 sayılı Taşıt Kanununun lO.maddesinin ( Ek cümle:3/7/2005-5393/85 md) gereğince satın alınmasına ve T cetveli ile ilişkilendirilmek üzere İl özel İdaresi 2018 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına ilave edilmesine, İl Özel İdaresi adına kredi borçlanılması için sözleşme yapma ve imza atma yetkilerinin İl Özel İdaresi Genel Sekreterine verilmesi hususları uygun görülmüştür. “ ifadeler yer aldı. Rapor Meclis tarafından hizmetin borçlanmadan daha önemli olduğu dile getirilerek oy birliği ile kabul edildi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol