“İğneada’daki sahil şeridi halka açılmalı”

Kırklareli İl Genel Meclisi Ekim ayı 4. birleşiminde İğneada’da eski Öğretmenler Kampının bulunduğu parseldeki yaklaşık 2 km’lik sahil şeridinin halkın kullanıma neden açılmadığı tartışıldı. Meclis halkın hakkının gasp edildiğini belirterek; “İğneada’daki sahil şeridi halka açılmalı” dedi…

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı birleşimlerinde sona gelindi. Pazartesi günü son birleşimi yapacak olan Mecliste, dün İğneada’da gündemdeydi.
Aydın Karakoç Başkanlığından toplanan Meclis’te ilk olarak Ekim ayı 3. birleşimine ait tutanak özeti okundu. Gündemin ikinci maddesinde ise; Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesi, Sakızköy Köyü, 2419 parsel numaralı taşınmaz üzerinde “Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılması teklifi görüşüldü. Teklif oy birliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise; İl Genel Meclisinin 04/09/2019 tarih ve 305 sayılı kararına istinaden İl Genel Meclisi Üyesi Cem TOPTAŞ tarafından verilen yazılı önerge ile İlimiz Demirköy İlçesi İğneada beldemizdeki Eski Öğretmenler Kampının bulunduğu 437-438-439 parseldeki Yaklaşık 2 km'lik sahil şeridinin halkın kullanımına kapatıldığı ve işletmecinin halktan giriş ücreti aldığı, halkın kullanımına neden açılmadığı, mevcut işletmeci için gerek belediye gerekse diğer kurumlar tarafından herhangi bir işlem ve uyarı yapılıp yapılmadığı konularının araştırılması hakkında "Turizm Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.

Raporda, söz konusu sahil şeridinin halka açılması gerektiği, halkın hakkının gasp edildiği vurgulandı. AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam yaptığı açıklamada, İğneada Belediyesinin üzerine düşen görevi yapmadığını, halkın hakkının gasp edildiğini, Belediyenin de bunu sadece izlediğini belirtti. Yapılan görüşmelerin ardından Orman Bölge Müdürlüğünden sözleşme talep edilmesine ve durumun tekrar incelenmesine karar verildi. Halkın plajı kullanma hakkına sahip olduğunu, ancak söz konusu işletmenin uygulamasında sıkıntılar yaşandığı önemle vurgulandı.
Gündemin dördüncü maddesindeyse; İl Genel Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 318 sayılı kararma istinaden Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kırklareli İli Vize İlçesi, Evren Mahallesinde kain 160 ada, 37 parsel, sayılı 677 m2 yüzölçümlü bahçeli "İki Katlı Kargir Özel İdare Binası ve Lojmanı" vasıflı taşınmazın ikinci katının Şube Hizmetlerinde (Eğitim Hizmetleri ve yardımı, Yenidoğan Yardımı, Giyim Dağıtımı, Gıda Dağıtımı vb. hususlarda) kullanılmak üzere hasılat payı alınmaksızın bedelsiz olarak 49 (kırk dokuz) yıl süreli irtifak hakkının veya kullanma izninin Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne verilmesi hakkında "İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Rapor oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin bir sonraki maddesinde; İl Genel Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 319 sayılı kararma istinaden Kırklareli İli Merkez İlçesi, Çukurpınar Köyü, 109 ada 73 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşüldü. İl Genel Meclis üyeleri rapor doğrultusunda oy kullandılar.
Meclisin dün görüştüğü son gündem maddesi ise; “İl Genel Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 320 sayılı kararına istinaden Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Tatarköy Köyü, 3395 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve "İmalathane Alanı" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi” oldu. Bu rapor da Meclis tarafından uygun görüldü.
İl Genel Meclisi Pazartesi günü şu gündem maddelerini görüşecek;
- İl Genel Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 295 sayılı kararına istinaden İl Genel Meclisi Üyeleri Yeşim GİRGİN, Tarık DÖKMEOĞLU ve Erhan KUŞOĞLU tarafından verilen yazılı önerge ile İş Kanunu gereğince elli ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinin % 3 engelli işçi çalıştırılma zorunluluğu kapsamında işverenlere teşviklerin olduğunun bilinmesine istinaden, 2019 yılında ilimizde engellilere ne kadar istihdam sağlandığı, engellilerimize meslek edinme kurslarının açılıp açılmadığı, engellilerimizin iş istihdamında işverenlere ne gibi teşvikler verildiği ve işverenlerimizin söz konusu yasaya ne kadar uyduğu konularının araştırılması hakkında "Aile Çocuk ve Engelliler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
- İl Genel Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 296 sayılı kararına istinaden Kırklareli İli Vize İlçesi, Evrencik ve Sofular köyleri içerisinde kurulması planlanan 25/08/2016 tarih ÖN/6448-8/03549 ön lisans numaralı KARAYEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ adına VİZE-2 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ projesi imar planları onaylanmış ve askı süresi tamamlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiş olup İl Genel Meclisi tarafından Enerji Üretim Tesislerinde (kwh saat başına-kapasite olarak) belirlenen bedelin, projeye ilişkin yatırım maliyetleri arasında önemli bir paya sahip olduğu, bu kapsamda enerji üretim tesislerinde alınacak yapı ruhsatı hizmet bedeline ilişkin konu hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
- İl Genel Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 321 sayılı kararına istinaden Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Karaağaç Köyü, 1267 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
İl Genel Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 324 sayılı kararına istinaden İl Genel Meclis Üyeleri Arif AKDOĞAN, Hüseyin TAŞKIN, İlhan OKUMUŞ ve M. Gülay ERKOL tarafından verilen yazılı önerge ile Pehlivanköy ilçemiz ve köylerimiz kapsamında vasfını kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraları tekrar en yüksek verim alınabilecek hale kavuşturup süreklilik arz eden maksimum hayvansal ürünler elde etmenin gerekliliği konularının araştırılması hakkında "Tarım ve Hayvancılık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi
- İl Genel Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 327 sayılı kararına istinaden Kırklareli İli Demirköy İlçesi, İğneada Beldesi, 1 Pafta, 12 parseldeki 15.200,00 m2 arsanın irtifa hakkının iptal edilerek, yeniden ilgili belediyeye devri talebi hakkında "İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
- İl Genel Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 329 sayılı kararına istinaden İl Genel Meclisi Üyeleri Yeşim GİRGİN, Bayram SEZER, Volkan ERTAN, Ufuk İN ve Arif AKDOĞAN tarafından verilen yazılı önerge ile Bölgemizde bulunan Biyogaz Tesislerinin Hayvancılık tesislerinden çıkan atık alma kapasitelerinin ne kadar olduğu, Bölgemizdeki Biyogaz tesislerinin işletme kapasitelerinin ne kadar olduğu hakkında "Tarım ve Hayvancılık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.
- İl Genel Meclisinin 05/08/2019 tarih ve 261 sayılı kararına istinaden 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği hazırlanan 2020 Yılı Yatırım Programı taslağının ilgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporlarının görüşülmesi.
- İl Genel Meclisinin 01/10/2019 tarih ve 331 sayılı kararına istinaden Kırklareli Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün 18/09/2019 tarih ve 9507 sayılı yazısı ile, Lüleburgaz İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü küçük onarımlar için ayrılan 400.000,00 TL. ödeneğin ayrıntılı olarak hangi okullara ayrıldığı Yatırım Programında sehven belirtilmemiş olup, Lüleburgaz İlçesi küçük onarımlar ve malzeme alımı adı altında; toplam 400.000,00 TL.'nin Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait belirtilen okullarda harcanılması hakkında İl Genel Meclisinin 05/09/2019 tarih ve 314 nolu kararının yeniden görüşülmesi hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. halk sahip çıkmalıdır 07 Ekim 2019 Pazartesi 15:57:21

    Halkın sahili halka açılmıyorsa demek ki kodamanlara kocabaşlara baronlara rantiye edilecek apaçık!