İZ BIRAKANLAR

Sevgili dostlar merhaba;
Bu hafta sizlere tanıtmak istediğim Eğitimci, Şair, Emin Sezayi Kendi'dir. Onun düşüncelerini, nelerden esinlenerek şiirlerini yazdığını, kendi gözlemlerimle sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizlerde biraz olsun Emin Sezayi Kendi'yi tanıma imkânını bulmuş olacaksınız.
 EMİN SEZAYİ KENDİ
22.01.1960 tarihinde Lüleburgaz'ın Karamusul köyünde doğdu.  Annesinin adı Ümmügül Hanım, babasının adı Halil Beydir. Çiftçi bir ailenin çocuğudur.
İki ağabeyi, bir ablası vardır. İlkokulu Karamusul Köyünde Okudu. Orta, lise ve yüksek okulu Kepirtepe'de okudu.
13.11.1979 tarihinde Sınıf Öğretmeni olarak Rize ili, Çayeli ilçesi, Yanıkdağ köyünde göreve başladı. 1981-1982 yılında Manisa Kırkağaç'ta vatani görevini yaptı. Sırasıyla; Kars ili, Selim ilçesi, Kaynarlı köyü; Ankara ili, Çubuk ilçesi, Aşağı Obruk ve Ağılcık köyleri; Kırklareli'nin Vize ilçesi, Soğucak köyü; Kırklareli Merkez İstiklal İlköğretim Okulu, Lüleburgaz Kayabeyli İlköğretim Okulu; Lüleburgaz Ovacık Prof. Dr. Necdet TEKİN İlköğretim Okulu, Lüleburgaz Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulunda görev yaptı. 25.09.1996 yılında Konya Selçuk Üniversitesinde Lisans tamamladı. Yan alanı sosyal bilgiler oldu. İki yıl süreyle Vize Soğucak İlköğretim Okulunda Sosyal Bilgiler dersi öğretmeni olarak görev yaptı. 20.11.2005 tarihli uzmanlık sınavını kazanarak 24.11.2006 tarihinde Uzman Öğretmen oldu. Halen Lüleburgaz Merkez Kocasinan İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktadır.
Çevre,   tarih,   coğrafya,  fotoğrafçılık ilgi alanlarıdır. Tarihi olayları yaşıyormuş, coğrafi yerleri gezmiş, görmüş gibi anlatım tarzı vardır. TEMA gönüllüsüdür. Kırklareli ili ve 8 ilçesinin haritalarını çizmiştir. Haritalar basıma hazır beklemektedir.
Şiirleri hece vezinle yazılmış şiirlerdir. Şiirlerinde ele alıp işlemiş olduğu konular, Aşk, sevgi,  tabiat, tarih ve coğrafya temalı şiirlerdir. Şiirleri genelde, didaktik, satirik ve lirik türde şiirlerdir. Doğaya ve insanlara âşıktır. Sosyal yaşantısı içerisinde gözlemlediği yanlışlıklar karşısında devamlı olarak üzüntülerini dile getirmiştir.  Çünkü o gözlemlerinde, olması gereken değerlerin yozlaştığını, saptırıldığını, güzelliklerin yavaş yavaş kaybolmakta ya da zarar görerek, değişikliğe uğramakta olduğunu görmektedir. O doğanın, tabiatın insanların zarar görmesini kabullenemeyen bir ruha sahiptir. Şiirlerinde, nasihat eder, uyarılarda bulunur. Bunu; kendisine has bir üslup içerisinde yapar. Okuyucusu şiirlerinde bu güzellikleri ve de nelerden hüzünlendiğini anlar. Çünkü şiirlerini toplumun her kesiminin anlayabileceği dil ile yazmaktadır. Süslemelerden uzak ve sade bir dil kullanmaya çalışır mısralarında.
" Şiir yazılmaz gelir" diyen bir görüşe sahiptir.  Eğitimde şiirden yararlanılmasını düşünmektedir. Trakya'da yapılan şiir söyleşisi ve dinletilerine katılmaktadır.  Aşk, sevgi, tarih, coğrafya, sosyal konulu 100 adet şiiri vardır. Şiirlerini bir kitapta toplama ve bastırma çalışmaları devam etmektedir.
Şiirleri çeşitli basın ve yayın organlarında yayınlanmış ve yayınlanmaktadır.
Emin Sezayi Kendi, Kırklareli'nde 2008 yılından bu yana faaliyet gösteren (KIRKSEDER) Kırklareli Kültür Sanat ve Edebiyatçılar Derneğinin üyesidir
Emin Sezayi Kendi'nin şiirlerinden örnekler:

OSMANLILAR

Osman Gazi kurucumuz,
Kayılar'ın soyu Oğuz,
Bin iki yüz doksan dokuz,
Kurulmuştur Osmanlılar.

Fatih emir verdi işte,
İstanbul da geçti ele,
Yıl Bin dört yüz elli üçte,
Yükselmiştir Osmanlılar.

Hain olur, hep pusuda,
Öldürüldü Sokullu da,
Bin beş yüz yetmiş dokuzda,
Durakladı Osmanlılar.

Viyana'da yenildik de,
Sonra düştü Budapeşte,
Bin altı yüz seksen üçte,
Geriledi Osmanlılar.

Düşman sardı çevremizi,
Yıktı büyük ülkemizi,
Bin dokuz yüz yirmi iki,
Yıkılmıştır Osmanlılar.

Emin Sezayi KENDİ
 
LÜLEBURGAZ

Ayçiçekli yaprakları,
Ergene'dir ırmakları,
Bereketli toprakları,
Benim ilçem Lüleburgaz.

Taş köprüsü batısında,
Çeşmesi var çarşısında,
Pancar olur ovasında,
Benim ilçem Lüleburgaz.

Mehmet Paşa Camii'nde ,
Leylek vardır kubbesinde,
Atatürk'ün hep izinde,
Benim ilçem Lüleburgaz.

Atatürk'le kurtulduk biz,
Yıl Yirmiki Kasım Sekiz,
Şirin güzel bir ilçemiz,
Benim ilçem Lüleburgaz.

 Emin Sezayi KENDİ

ERGENE

Çakıllı'dan doğar suyun,
İki yüz seksen bir boyun,
Kışın kötü olur huyun,
Benim nehrim şu Ergene.

Çorlu, Soğcak, Karıştıran,
Burgaz, Teke, dere Şeytan,
Bir yavrun da Hayrabol'dan,
Benim nehrim şu Ergene.

Suyun acı acı kokar,
Dozer yatağını açar,
Meriç anasına koşar,
Benim nehrim şu Ergene.

Ergene'mi geri verin,
Sularını kirletmeyin,
Çocuklar beni dinleyin,
Benim nehrim şu Ergene.

Emin Sezayi KENDİ

COĞRAFYA

Mevsimleri, kuşakları,
Enlemleri, boylamları,
Saatleri ve farkları,
Sen öğretirsin coğrafya.

Ovaları ve dağları,
Gölleri ve ırmakları,
Bitkileri, ormanları,
Sen öğretirsin coğrafya.

Şehirleri, insanları,
Ülkeleri, bayrakları,
Çeşit çeşit varlıkları,
Sen öğretirsin coğrafya.

Coğrafyayı çok severim,
Haritayla hep gezerim,
Artar benim bilgilerim,
Sen öğretirsin coğrafya.

Emin Sezayi KENDİ

BOŞA HARCAMA

Giydiğim elbise yündür,
Bugün tasarruf günüdür,
Gereksiz lambayı söndür,
Işığı boşa harcama.

Akşam olunca erken yat,
Kış olunca giyin kat kat,
Musluğunu çabuk kapat,
Suyunu boşa harcama.

Elbiseni yerli diktir,
Hesaplı olmak dirliktir,
Yarına para biriktir,
Paranı boşa harcama.

İşe erken hep gitmişler,
İşi çabuk bitirmişler,
Vakit nakittir demişler,
Zamanı boşa harcama.

Emin Sezayi KENDİ

KIRKLARELİ

Bin dokuz yüz yirmi dörtte,
Vilayetli oldu kent de,
Kırk şehit var bu beldede,
Benim ilim Kırklareli.

Hızır Bey'in camii var,
Kadı Ali Çeşmesi var,
Sınırında yiğidi var,
Benim ilim Kırklareli.

Ayçiçek var tarlasında,
Karpuz olur bostanında,
Kurtulmuştur On Kasımda,
Benim ilim Kırklareli.

Atatürk'le kurtulduk biz,
Bu toprakla yoğrulduk biz,
Şirin, güzel bir ilimiz,
Benim ilim Kırklareli.

Emin Sezayi KENDİ

Görüldüğü gibi şairimiz, şiirlerinde ele almış olduğu temalara kendi duygusal bakış açısından da ayrı bir güzellik katmıştır. Mısralarına, tarihi ve coğrafi bilgileri ilmek ilmek işlemiştir.
Kendisine buradan, kaleminin daim olmasını ve bol ilhamlar dilerim. İnşallah bundan sonrada yeni yazacağı şiirleri ve besteleri ile bizleri buluşturur ve Edebiyat dünyamıza yeni eserlerle katkıda bulunurlar.
Önümüzdeki hafta bir başka şairimizle sizleri tanıştıracağım. Saygılarımla

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol