İŞKUR sahaya iniyor

Çalışma ve İş Kurumu Kırklareli İl Müdürlüğü’nce işgücü
piyasası talep araştırmaları kapsamında hem yerel düzeyde
işgücü piyasasını ilgilendiren veriler derlenecek, hem de
yapılacak bu çalışmalar açık iş istatistikleri, işgücü piyasasının talep tarafına yönelik temel ve öncü bir gösterge olması
bakımından ayrı bir öneme sahip olacak.Elde edilecek veriler gerçekleştirilecek mesleki eğitim kurslarının türü, hedef
gruplarının belirlenmesi, harcama bütçesinin şekillenmesi
ile aynı zamanda Kırklareli’nin ihtiyaç duyulan mesleki
ortaöğretim bölümlerinin açılmasında istatistiki
dayanak oluşturacak.

Çalışma ve İş Kurumu Kırklareli İl Müdürü Hasan Aksoy, 12 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlattıkları çalışma ile Kırklareli’nde iş gücü piyasasının taleplerini belirleyeceklerini bildirdi. Söz konusu araştırmanın işyerlerinin ziyaret edilmesi ile ortaya çıkacağını belirten Aksoy, araştırmanın saha çalışmasının, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) İş ve Meslek Danışmanları tarafından 2018 yılı içinde 4 dönem halinde gerçekleştirileceğini kaydetti.
Aksoy, söz konusu çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada,
şu bilgileri verdi;
“Bu çalışmalar ile Avrupa Birliği mevzuatı da dikkate alınarak genişletilmiş ve açık iş istatistiklerinin yılda 4 kez anket yoluyla derlenmesi görevini İŞKUR yerine getirecek. Uygulama ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2017-2021 Resmi İstatistik Programı’nda da yer alıyor. Başka bir deyişle, Avrupa Birliği mevzuatının öngördüğü şekilde Türkiye genelini yansıtan açık iş istatistiklerinin derlenmesi görevi-

ni de İŞKUR yerine getirecek.
Bu kapsamda, açık iş istatistiklerinin derlenmesine yönelik yeni bir araştırma tasarlandı. Araştırmanın saha çalışması, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) İş ve Meslek Danışmanları tarafından 2018 yılı birinci dönem araştırmasının saha çalışması 12–28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Benzer şekilde; 2018 yılı ikinci dönem araştırmasının saha çalışması dönemi 14-31 Mayıs tarihlerini, 2018 yılı üçüncü dönem araştırmasının saha çalışması dönemi 13-31 Ağustos tarihlerini, 2018 yılı dördüncü dönem araştırmasının saha çalışması dönemi ise 12-30 Kasım tarihlerini kapsayacaktır.
Böylelikle ilimizde panel yapılı bir araştırmayla açık iş istatistikleri konusunda “devamlılığı olan 4 dönemlik bir veri seti” oluşturulacak.
Araştırmada işletmelerden, mesleklere ve cinsiyetlere göre referans dönem itibariyle çalışan sayıları ve açık işler ve açık işlerdeki beceri türü ihtiyacı (problem çözebilme becerileri, iletişim becerileri, bireysel beceriler, sosyal ve davranışsal beceriler, teknik beceriler) konularına ilişkin bilgiler derlenecek.
Araştırma bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip olacak
Araştırmayla bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip veriler derlenmiş olacak. Derlenecek veriler işgücü piyasasının işgücü talep özelliklerini ve gereksinimlerini ortaya koyması nedeniyle sadece “önümüzdeki dönemde ilimizde gerçekleştirilecek mesleki eğitim kurslarının türü, hedef gruplarının belirlenmesi, harcama bütçesinin şekillenmesi” sağlanmayıp, aynı zamanda “ilimizde ihtiyaç duyulan mesleki ortaöğretim bölümlerinin açılmasında istatistiki dayanak” oluşturacak.
Araştırma sonucunda il düzeyinde sektörel ve istatistiksel olarak anlamlı tahminler üretilecek.
Araştırma sadece istatistiki amaçlarla yapılacak, derlenen bilgiler Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü'nce işgücü piyasası taleplerinin belirlenmesinde kullanılacak ve daha iyi hizmet sunmamızda bize yol gösterecek. Bu anlamda, çalışmaya katılacak olan işletmelere gösterecekleri anlayıştan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol