Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi dönüşümlü çalışmaya başlıyor

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 1 Ekim itibariyle dönüşümlü çalışma modeline geçeceğini duyurdu

Kırklareli Ağız ve diş Sağlığı Merkezi Koronavirsü tedbirleri kapsamında dönüşümlü çalışma modeline geçeceklerini duyurdu

Ağız ve diş Sağlığı Merkezi’nden yapılan açıklamada : “Cumhurbaşkanlığının 25.08.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Genelgesi ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 27/08/2020 tarihli ve 2525 sayılı yazıları ile İl Sağlık Müdürlerine yetki verilmiş olup, ilimiz sağlık yöneticileri ile yapılan değerlendirmede; ilimizdeki vaka ve temaslı sayısının düzeyi, hizmetlerin sürdürülebilir olması sebepleriyle, olağanüstü bir durum olmadıkça 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar dönüşümlü çalışma modelinin uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda; Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde 01/10/2020 tarihi itibariyle dönüşümlü çalışma yöntemine geçilecektir.
Dönüşümlü çalışma modeli uygulamasına bağlı olarak MHRS’ den randevu hizmeti sonlandırılacak olup COVID-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Bilimsel Danışma Kurulu Kararları kapsamında; Oluşabilecek hasta yoğunluğunu yönetebilmek için öncelikle acil ve zorunlu tedavi gereksinimi olan hastaların randevuları organize edilecektir. Diş hekimliği uygulamalarındaki acil ve zorunlu hizmetler;
» Pulpal inflamasyondan kaynaklanan şiddetli diş ağrısı (Derin diş çürüğüne bağlı şiddetli diş ağrısı)
» Perikoronitis (Daha çok yarı gömülü 20 yaş dişlerinin neden olduğu bir enfeksiyon)veya üçüncü molar (Büyük azı dişi) kaynaklı şiddetli ağrı
» Postoperatif (Cerrahi sonrası) olarak gelişen osteitis (Kemik iltihabı) veya alveolit (Diş çekimi sonrası gelişen enfeksiyon)
» Lokalize ağrı ve şişmeye neden olan apse veya bakteriyel enfeksiyon
» Ağrı veya yumuşak doku travmasına neden olan diş fraktürü (Kırığı)
» Travmaya bağlı diş avulsiyon/luksasyonu (Çıkık/kayma)
» Çene ve yüz bölgesi fraktürleri (Kırıkları)
» Oral mukozanın akut ve ağrılı lezyonları/ülserasyonları
» Hayatı tehdit edici ya da kontrolsüz kanamalar
» Hastanın havayolu açıklığını tehdit eden intraoral/ekstraoral (Ağıziçi/ağızdışı) enfeksiyonlar
» Radyoterapi ve kemoterapi alması planlanan ya da almakta olan ve organ nakli planlanan hastaların tedavileri
» Medikal sorunları için dental konsültasyon istenilen hastalar
» Dikiş alınması
» Geçici restorasyon kaybı/kırıklarının ve hareketli protez kullanımına engel olan vurukların aerosol oluşturmayacak şekilde tedavi
» Ortodontik tedavi görmekte olan hastaların braket ve tellerinin kırılması sonucunda yumuşak dokuda oluşan yaralanmaya bağlı olarak gelişen ağrı ve/ veya enfeksiyon
» Yeni doğan dudak- damak yarıklı hastaların beslenme plağı uygulamaları
» Çene eklemi luksasyonu (Çıkması)
» Biyopsi (Malignite şüphesi bulunan durumlarda) şeklinde tanımlanmıştır. “ denildi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol