"Zirai ilaçlama yapmadan önce arıcılarımızı uyaralım"

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, zirai ilaçlama ve arıcılık ile ilgili önemli bir basın açıklaması yaptı. Müdür Aksoy, zirai ilaçlama öncesinde arıcılar ile iletişim halinde olmanın öneminin altını çizdi.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, zirai ilaçlamada bölgede arıcıların olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulunarak, zirai mücadele faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirmede bulundu. Müdür Aksoy, "Zengin bitki örtüsüne ve farklı ekolojik bölgelere sahip olan ülkemizde arıcılık, milli ekonomiye katkı sağlayan önemli bir tarımsal faaliyettir.

Bunun yanında bitkisel üretimde önemli kayıplara yol açan zararlı organizmalara karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zirai mücadele yapılmaktadır.
Zirai mücadele uygulamalarında sürdürülebilir bitkisel üretimin sağlanması, insan ve çevre sağlığına duyarlı entegre zararlı yönetimi prensipleri çerçevesinde öncelikle kültürel tedbirler, biyolojik ve biyoteknik mücadele gibi alternatif mücadele yöntemleri tavsiye edilmekte; en son çare olarak kimyasal mücadele yapılması önerilmektedir." dedi.
"Arıcılık zarar görmemesi için dikkat etmeliyiz"
Arıcılık faaliyetlerinin zarar görmemesi için bitkisel üretimde kullanılan zirai ilaçlama sürecinin önemli hususlarına değinen Müdür Aksoy, "Bu kapsamda Ülkemiz arıcılığının bitkisel üretimde kullanılan zirai mücadele ilaçlarından dolayı zarar görmemesi amacıyla çiftçilerimizin;
İlaçlama yapmadan en az 1 hafta öncesinde arıcılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerde arı üreticilerini bilgilendirmeleri gerekir. İlaçlamaların, akşamüzeri veya sabah erken saatlerde arıların uçuş yapmadıkları zamanda yapmaları önemlidir.  Bitki koruma ürünü uygulamalarında, etiket bilgilerine uygun olarak doğru zamanda ve doğru dozda uygun makine ile kullanılması, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye ve koruyucu güvenlik tedbirlerine uyulması gerekmektedir." dedi.
"Zirai mücadele tedbirleri kapsamında yapılacak ilaçlama sırasında uyulması gereken hususlar"
Bitkisel üretim faaliyetlerinde bulunanların uyması gereken zirai mücadele noktalarına değinen Müdür Aksoy, "Mevcut imkânlar ölçüsünde arılıkların ilaçlama yapılan alanlardan uzak yerlerde bulunmasına özen gösterilmesi, zirai mücadele yapılacak yerlerdeki ve çevresindeki arıcılara, mücadele yapacak kuruluş ve şahıslar tarafından yedi gün önceden, ilaçlama programına alınan bölgenin genişliği, kullanılacak ilacın cinsi, atılma zamanı, etki süresi ile bal arılarına olan etkisinin duyurulması, arıcıların, il/ilçe müdürlüklerinden, bulundukları yöredeki mücadele programları hakkında bilgi alması, bitki koruma ürünlerinin, kullanıma arz edilen hâliyle ve etiketinde belirtilen tavsiyelere göre uygulanması, kullanılan bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajlarının kullanıcılar tarafından uygun şekilde imha edilmesi, arıların su içtiği kaynaklara ilaçların bulaştırılmaması, ilaçlamaların akşamüzeri veya sabah erken saatlerde, arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda uygulanmasıdır." sözlerini dile getirdi.
"İlaç seçimi ve doğru kullanımı önemli"
Doğru ve verimli faaliyetler için ilaç seçimi ve doğru kullanımın önemine değinen Müdür Aksoy, "Burada önemli olan ilaç seçimi ve ilaç üzerindeki etiket bilgilerine göre uygulama yapılmasıdır.
 Etiket üzerinde arı için toksik (zehirli) olduğu belirtilen ilaçlar yerine mümkünse zararsız muadillerinin kullanılması, pestisitlere karşı arıları korumanın en etkili yollarından biri olacaktır.
'Bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun şekilde kullanmayanlar ve bitki koruma ürünlerinin artık ve ambalajlarını Bakanlıkça belirlenen esaslara göre imha etmeyenler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39. maddesine göre işlem yapılır.' hükümleri yer almaktadır." ifadelerini dile getirdi.
"Arıları, böcek ilacı etkisinden korumak gerekiyor"
Zirai ilaçlama yapanların, arıların böcek ilacı etkisinden koruması gerektiğinin altını çizen Müdür Aksoy, "Arıların İnsektisitlerden (Böcek İlacı) Etkilenmelerini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler; Zararlıları baskı altında tutmada "Entegre Zararlı Yönetimini (IPM)" prensipleri uygulamaya sokulmalı ve zorunlu olmadıkça ilaçlama yapılmamalıdır. İlaç kullanımı zorunlu ise arılara toksisitesi düşük, çabuk parçalanabilen ve uygun formülasyondaki ilaçlar tercih edilmelidir. İlaçlama yapılmadan önce mutlaka çevredeki arıcılar, yedi gün önceden haberdar edilmeli ve gerekli önlemleri almalarına imkan tanınmalıdır. Kaplama ilaçlamadan kaçınmalı ve havadan ilaçlama yerine yer aletleri tercih edilmelidir. Aletlerin bakım ve onarımına, memelerin ayarına özen gösterilmelidir. İlaçlama, gündüz saatlerinde arı ve diğer faydalıların aktif oldukları saatlerde değil, yerine göre akşam, gerekirse gece veya sabahın erken saatlerinde yapılmalıdır. Bahçelerde ağaçlar altında veya yakınında bulunan çiçekli bitkiler ilaçlamadan önce biçilmelidir. İlaçlamalardan sonra ambalaj kutularının uygun bir şekilde imha edilmelerine önem göstermek gerekmektedir. Arılık yerinin seçimine özen gösterilmeli ve imkânlar ölçüsünde yoğun ilaçlamaların yapıldığı alanlardan uzak olması sağlanmalıdır." dedi.
"Arıcılık faaliyeti yapanlar arıları için önlem almalı"
Arıcılık faaliyetleri gerçekleştirenlerin de arılar için önlemler alması gerektiğini ifade eden Müdür Aksoy, "Arıcılar Tarafından Alınması Gereken Önlemler; Daha az risk taşıyan bir arılık yeri seçilmelidir.  Kolay taşınabilen, havalandırması iyi, gezginci arıcılık için uygun kovanlar kullanılmalıdır.
 Kısa süre etkili ilaçlar kullanılarak yapılan ilaçlamalarda, kovan içerisine su emdirilmiş sünger bırakılmalı, yeterli havalandırma sağlamak ve kovanların üzerine ıslak çuval veya bez örtmek suretiyle arılar 1-2 gün kapalı tutulmalıdır. Uzun süre kalıcı etkili ve arılar için çok tehlikeli ilaçların kullanılması durumunda koloniler ilaçlama sahasından en az 7-8 km uzaklıkta emin bir yere taşınmalıdır.  Arılıkta suluk bulundurularak arıların tehlikeli olabilecek başka kaynaklardan su almaları en aza indirilmelidir.
Arıcılar ve bitki yetiştiricileri çok iyi ilişkiler içerisinde olmalı ve tarımda gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de arı tozlaşmasına gereksinim duyan kültür bitkilerinin üretiminde arı kovanları kiralanarak bir taraftan ürünün nicelik ve nitelik yönünden yüksek olmasını sağlarken diğer yandan da arıcıların gelirlerinin artırılması sağlanmalıdır. Her iki durumda da ülkemiz kazançlı çıkacaktır." sözlerini dile getirdi. (E.Yıldırım)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol