Yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve nakli yasaklandı

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan uyarıda; “Kırklareli il sınırları içerisinde, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak ve müessif olaylarının yaşanmasını önlenmek amacıyla, M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahlarına benzerlik gösteren yivsiz av tüfeklerinin taşınması ve nakli yasaklanmıştır” dendi
Kırklareli Valiliği M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahlarına benzerlik gösteren yivsiz av tüfeklerinintaşınmasının ve naklinin yasaklandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
“Kırklareli İl sınırları içerisinde, yerleşim merkezleri veya kırsal alanda, kamu düzenini, genel asayiş ve güvenliğini sağlamak amacıyla, ülkemizde 2521 sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun Kapsamında ruhsata tabi olan, Kanun kapsamında ve TS870 standardında üretilerek yurt içinde satılan veya ithaline izin verilen ancak dünya orduları tarafından kullanılan M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahlarına benzerlik gösteren yivsiz av tüfeklerinin, avda kullanılması ile taşınması ve nakledilmesi sırasında, harp silahlarına benzerlik göstermesi nedeniyle, avcı-terör örgütü mensubu ayrımını yapmakta tereddüt yaşanabileceğinden istenmeyen müessif olayların yaşanmasına sebebiyet verilmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Bu karar; Ordular tarafından kullanılan M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahlarına benzerlik gösteren, 2521 sayılı "Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun" kapsamındaki avda kullanılan ruhsatlı-ruhsatsız yivsiz tüfeklerin, Kırklareli il sınırları içerisinde avda kullanılmasının, şahıs üzerinde veya araçlarda taşınmasının ve nakledilmesinin yasaklanmasını, yasaklama kararına uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
Madde-3:
a-) 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun ll'inci maddesinde "Bu Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaşanmasını önlenmek amacıyla 9'nuncu maddede ön görülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirlerde alınabilir. ... i) Ruhsatlıda olsa her nevi silah ve mermilerin taşınmasını ve naklini yasaklamak",
b-) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun ll.maddesinde44 A-Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır." Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde-4 Bu kararda geçen,
Yivsiz av tüfekleri: 2521 sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamındaki tüfeklerden, M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahlarına benzerlik gösteren, ruhsatlı-ruhsatsız yivsiz av tüfeklerini ifade eder.
GENEL HÜKÜMLER VE
ESASLAR
Madde-5: 2521 sayılı Avda Ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları Ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı Ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamındaki tüfeklerden, M-16, AK-47 ve G-3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğine haiz harp silahlarına benzerlik gösteren yivsiz, ruhsatlı-ruhsatsız av tüfeklerinin, ilimiz sınırları içerisinde ve OHAL süresince;
a-) Kırsal alanda, taşınması, nakledilmesi ve kullanılması yasaktır.
b-) Yerleşim yerleri ile umuma mahsus alanlarda, kullanılması, taşınması ve nakledilmesi yasaktır.
c-) Araçlarda taşınması ve bulundurulması yasaktır.
d-) Kılıfında, valizde, çuvalda, koli içerisinde, beze sarılı vaziyette ve her ne surette olursa olsun taşınması ve nakledilmesi yasaktır.
e-) Kararda belirtilen yivsiz av tüfeklerinin, tüm adres değişikliklerinde, nakletmeden önce, yivsiz tüfek ruhsatını veren ilgili birimden (İl Emniyet Müdürlüğü/İl Jandarma Komutanlığı) yol izin belgesi alarak nakil yapılması zorunludur.
Bu madde hükümlerine aykırı olarak belirtilen ruhsatlı-ruhsatsız, yivsiz av tüfeklerini kullananlar, taşıyanlar ve nakledenler hakkında gerekli idari işlem yapılır.
CEZAİ HÜKÜMLER
Madde-6: Kararın 5. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) bentlerinde alman kararlara ve getirilen yasaklamalara uymayanlar hakkında, fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyorsa 5442 sayılı kanunun 66. maddesi gereği 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.
Kollukça geçici olarak muhafaza altına alınan bahse konu av tüfekleri işlemleri tamamlandıktan sonra bir tutanakla sahibine teslim edilir. (Kırklareli Valiliği)

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. resimdeki yivsiz av tüfeği mi?

  2. Haberin böyle çarpiltilması hiç yakışmamiş..