“Yılın kalanında Merkezi İdare ve kendi yatırımlarımıza ağırlık vereceğiz”

Kırklareli İl Özel İdaresi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nu yayımladı. Raporda 2021 yılının kalan 6 aylık dönemi için yapılan “tahmin ve beklentiler” bölümünde İdare’nin bir yandan merkezi idarenin yatırımlarına ağırlık vereceği öte yandan Özel İdare’nin yatırım programındaki işlerine kontrolüne yoğunlaşacağı kaydedildi.

Kırklareli İl Özel İdaresi “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu yayımladı. Raporda Yılın 2. altı aylık dönemi için; “İdaremiz bir yandan merkezi idare yatırımlarına ağırlık verecek, öte yandan da yatırım programımızdaki işlerin kontrolüne yoğunlaşacaktır” ifadesi ağırlık kazanırken Bütçe Giderleri Ocak-Haziran dönemi için 79 milyon 265 bin 370 lira 83 kuruş, 2’nci 6 aylık dönem için 105 milyon 495 bin 678 lira 45 kuruş olarak hesaplandı.
Bütçe Gelirlerine bakıldığında Özel İdare bütçesinin 87 milyon 500 bin TL olduğu anımsatılarak yılın ilk altı ayında 49 milyon 992 bin 388 lira 14 kuruş öz gelir elde edildiği, bunun gelir bütçesinin gerçekleşme oranının ilk altı aylık dönem için % 57,13’e karşılık geldiği belirtildi. Bütçe gelirleri ile ilgili olarak; “Yılın ilk 6 ayında Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden ayrılan payın 42.111.618,79.-TL olduğu, Dünyada ve Ülkemizde meydana gelen Covid-19 salgını sebebiyle Ülkemizde vergi gelirleri ötelendiğinden İdaremize aktarılan Merkezi Yönetim vergi gelirlerinden ayrılan payın düşmesine ve İdaremiz tarafından takibi yapılan kira, harç idari para cezası vb. gelirlerin ötelenmesi sebebiyle gelir tahsilatları yapılamadığından bütçe tahminlerinin sapmalara neden olmaktadır. Yılın 2. altı aylık döneminde tahmin edilen bütçe gelir tahsilatının yapılacağı düşünülmektedir” denildi.
Kredi kapatıldı
Raporda ayrıca Özel İdarenin 2018 yılında yapılan 6 milyon 500 bin TL borçlanmanın geri ödemelerinin tamamlandığı 2021 yılına devreden borç miktarı olan 453 bin 802 lira 30 kuruşun ödemelerinin yapıldığı, kredi borcunun 2021 yılı Şubat ayında son taksit ödemelerinin yapılarak kredi borcunun kapatıldığı açıklandı.
Yatırımlara ağırlık vereceğiz
Kırklareli İl Özel İdaresi’nce hazırlanan raporun 4’ncü bölümündeki “Tahmin ve Beklentiler” kısmında ise; Yılın ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alımı ile personel ödeneğinin yarısının harcandığı, İdarebütçeleme ilkelerinden samimi, objektif ve doğruluğa riayet edilerek bütçelemenin doğru yapıldığı vurgulandı. Yılın ikinci yarısında ise giderlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Raporda “Yatırım ödeneklerinin yaklaşık % 35 i yılının ilk 6 ayında sarf edilmiştir. Yatırımlara ilişkin iş ve işlemler operasyonel düzeyde çok hızlı ifa edilerek, ihaleleri ve yer teslimleri yapılarak imalatlara başlanılmıştır.
- Yılın 2. altı aylık döneminde İdaremiz bir yandan merkezi idare yatırımlarına ağırlık verecek, öte yandan da yatırım programımızdaki işlerin kontrolüne yoğunlaşacaktır.
- İlimiz merkez ve ilçe köylerinde içme suyu tesisleri, kanalizasyon tesisleri yeni yapımları, mevcut olanların bakım ve onarımları ile drenaj çalışmaları yapılacaktır.
- İdaremiz teknik personelin rutin imar denetim kapsamında imara aykırı kaçak yapılaşmaya yönelik denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.
- Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak üzere yeni okul ve derslikler yapılması, mevcut okulların bakım ve onarım, okul alanı kamulaştırması, okullara ait donatımlarının ve çevre düzenlemesi yapımına devam edilecektir.
- Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yollarının standartlarının yükseltilmesine yönelik çalışmalar, kilit parke taşı döşeme işleri, Asfalt yama çalışmalarına devam edilecektir” denildi.
(H.M.Taner)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol