Yeni düzen tutmadı

Kırklareli Belediye Meclisi’nde yeni oturma düzeni Mayıs ayının ilk konusu oldu. Daha önceki Meclis’te AK Parti ve MHP’li belediye meclis üyelerinin arka arkaya iki sıra olarak sıralandığı Meclis’te CHP’li grup bu iki grubun karşısında yüzleri birbirlerine bakacak şekilde konumlanmıştı. Mayıs ayında tüm grupların sıraları Belediye Başkanına bakacak şekilde yeniden düzenlenince yeni oturma düzeni itiraz konusu oldu. Belediye Başkanı’nın nasıl olmuş sorusu üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanı Halil Kahraman bir sonraki Meclis toplantısında oturma düzeninin eski haline dönmesini istediklerini söyledi. Öneri diğer Meclis üyelerince de kabul görünce sonraki birleşimde oturma düzeninin eski haline getirilmesine karar verildi. 

Kırklareli Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını 3 Mayıs 2019 Cuma günü yaptı. Saat 14.00’da Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu Başkanlığında toplanan Meclis, gündemine başlamadan önce yeni oturma düzeni konusunda küçük bir görüş alış verişi yaptı. Birbirlerine bakan oturma sıralarının yeni düzende başkanlık kürsüsüne doğru bakması ve masaların yerleşiminin çok sıkışık bir hale gelmesi Meclis üyelerince kabul görmedi. Belediye Başkanı Kesimoğlu’nun düzeni sorması üzerine söz alan Halil Kahraman yeni düzenin Meclis üyelerinin birbirlerini görmesini zorlaştırdığını, arka sırada konuşan bir meclis üyesini dinlemek için öndeki üyelerin arkaya dönmek zorunda kalacaklarını ifade etti. Sıraların eski haline getirilmesi talebi diğer üyelerce de destek görünce Kesimoğlu, görevli personele bir sonraki toplantıda gerekli düzenlemeleri yapmaları talimatını verdi. Oturma düzeni konusundaki konuşmaların ardından gündem maddelerine geçen Belediye Meclisi gündemin ilk maddesinde 2018 yılı Bütçe Gelir-Gider Kesin Hesabı ile 2018 yılı Taşınır Kesin Hesabının görüşülmesi konusunu ele aldı. Bu madde ilk kez gündeme geldiğinden incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Bu maddenin 5 iş gününde komisyonda görüşülmesi 20 gün içerisinde de görüşülerek karara bağlanması gerektiğinde bununla ilgili olarak 21 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.00’da Belediye Meclis toplanacak.
Katlı otopark bir müddet daha ücretsiz
2’nci gündem maddesinde ise Katlı Otopark görüşüldü. Şuan ücretsiz olan Otopark’ın nasıl işletileceği konusunda Kırklarelispor gibi çeşitli talepler olduğubu nedenle konu hakkında kesin bir karara varılmadan önce Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bir görüş alışverişinde bulunmasının yerinde olacağı görüşü ağırlık kazandı. Konu incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Konu yeniden görüşülene kadar Otopark ücretsiz olmaya devam edecek. 3’ncü gündem maddesinde Belediye Başkan Yardımcısı ödeneğinin belirlenmesi ele alındı. İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün Belediye Başkanı’nın maaşının 3’te 2’si oranında olabileceği bilgisini vermesi üzerine Belediye Başkan Yardımcısı’nın maaşının bu şekilde olmasına karar verildi. Gündemin 4’ncü maddesinde Ardahan Belediyesi’nin kardeş şehir olma talebi ele alındı. Talep yapılan oylama ile kabul edildi. 5’nci gündem maddesinde Meclis, Vatandaşlar Tarafından Belediye Başkanlığına yapılan müracaatları görüştü. Bununla ilgili olarak Nahit Balcı ile Gonca Dalman’ın gündeme ilk kez gelen talebi İmar Komisyonuna havale edildi.
6’ncı gündem maddesinde ise Meclis Resmi Kurum ve Kuruluşlarca Belediye Meclisine yapılan müracaatları ele aldı. Bu konuda da BOTAŞ’ın Türk –Akım2 Doğal Gaz Boru Hattı projesi ile ilgili olarak hattın geçtiği alanların park ve yeşil alan kalacak şekilde gerekli plan ve plan notu revizyonu yapılması talebi,konunun ilk kez gündeme gelmesi nedeniyle İmar Komisyonuna havale edildi.
Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait konuların görüşülmesine ilişkin 7’nci maddesinde görüşülecek konu olmayınca bu madde gündemden düştü. 8’nci maddedeki Mart ayı Belediye Meclis Toplantısında Havale Edilen Konular konusundaki tüm talepler yine ilk kez gündeme gelmeleri nedeniyle İmar ve Çeşitli İşler Komisyonuna havale edildi.
9’ncu gündem maddesindeki Belediye Başkanlığına ait konular bölümünde görüşülecek konu olmadığından bu madde de gündemden kaldırıldı.
Birleşimin başında bazı önergelerin verildiği Meclis’te daha önceden belirlenen maddelerin görüşülmesinin tamamlanmasının ardından önergelerin görüşülmesine geçildi.
Bu kapsamda Avrupa Birliği Komisyonu’nun adının Avrupa Birliği ve Yüksek Öğretim Komisyonu olması talebi incelenmek üzere Avrupa Birliği Komisyonu’na havale edildi.
Doğa Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerine Kırklareli Üniversitesi’nin de partner olması konusundaki bir diğer önerge ise yine Avrupa Birliği Komisyonuna havale edildi.
Gündemdeki son önerge ise Erasmus+’a Kırklareli Belediyesi’nin dahil edilmesi teklifi yine incelenmek üzere AB Komisyonuna gönderildi.
Belediye Meclisi Çiftçi Malları Murakebe Heyeti ve Koruma Meclisi için 5’er asil ve 5’er yedek üyenin gizli oyla seçilmesi ile devam etti. Gizli oylama ile yapılan seçimin ardından Meclis 11 Haziran 2019 saat 14.00’da toplanmak üzere sona erdi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol