“Ya Süt Fiyatları Yükseltilsin, Ya Yem Fiyatları Düşürülsün”

Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci süt ve yem fiyatlarına ilişkin açıklamada bulundu. Dermenci Ankara’da gerçekleştirilen son Ulusal Süt Konseyi Toplantısı’nda, bir litre sütün fiyatı 1,53 TL olarak belirlendiğini ve aradan 7 ay geçmesine rağmen Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan Ulusal Süt Konseyi Toplantısı hala yapılmadığını söyledi.

Ulusal Süt Konseyi Toplantısı’nda süt ve yem fiyatları arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini ifade eden Damızlık ve Sığır Yetişticileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, süt fiyatlarının arttırılması gerektiğini yada yem fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini dile getirdi.
“Ya süt fiyatı yükseltilsin, ya da yem fiyatı düşürülsün”
Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Ankara’da gerçekleştiren Ulusal Süt Konseyi Toplantısı’nda süt fiyatları ile yem fiyatları arasındaki dengenin sağlanması gerektiğini ifade ederek, “Ankara’da gerçekleştirilen son Ulusal Süt Konseyi toplantısında, bir litre sütün fiyatı 1,53 TL olarak belirlenmişti. Aradan 7 ay geçmesine rağmen Haziran ayı içerisinde yapılması planlanan Ulusal Süt Konseyi Toplantısı hala yapılamamıştır” sözlerini dile getirdi.
“Süt fiyatları iyi hesaplanmalı”
Süt fiyatlarının hesaplanması aşamasında önemli noktaların göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Dermenci, “Bizler Süt üreticileri olarak, Ulusal Süt Konseyi’nin temmuz ayı içerisinde toplanarak, yem-süt paritesi, artan yem fiyatları, girdi maliyetleri ve enflasyonu da göz önünde bulundurarak, süt fiyatlarını belirlemesini istiyoruz” şeklinde konuştu.
Yem fiyatları çok arttı
Yem fiyatlarının zaman dilimlerine göre artışını ifade eden Dermenci, “Ocak ayında süt fiyatları belirlenirken, bir çuval yemin fiyatı 45-50 TL arasındaydı. Bugün baktığımızda bu rakam 65-70 TL arasında değişmektedir” sözlerini kaydetti.
“Süt fiyatları belirlenirken maliyet göz ardı edilmemeli”
Süt fiyatlarının hesaplanması aşamasında maliyet şartının mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini altını çizen Dermenci, “Süt fiyatı belirlenirken girdi maliyeti kesinlikle ve kesinlikle göz önünde bulundurulmalı veya süt fiyatı yem fiyatının artış oranına göre belirlenmeli ya da Devletimiz acilen yem fiyatlarına müdahale ederek, yem fiyatında indirime gitmelidir. Aksi takdirde bu yem fiyatlarıyla sürdürülebilir bir süt ve besi hayvancılığının yapılması mümkün olmayacaktır” sözlerini dile getirdi.
“Yem fiyatları ciddi bir şekilde arttı”
Yem fiyatlarındaki artışların oldukça ciddi olduğunu dile getiren Dermenci, “Yem sanayicilerimiz yaklaşık 2-3 ay önce kur’daki artış ve hammadde bulmadaki yaşadığı sorunu ortaya koyarak yem fiyatlarında anlık ve güncel olarak ciddi bir artışa gittiler” dedi.
“Yem fiyatlarında
indirim bekliyoruz”
Yem fiyatlarında indirim beklediklerini vurgulayan Dermenci, “Fakat bugün baktığımızda seçimlerden sonra kur fiyatlarında bir istikrar sağlandığı aşikârdır. Ülkemizde hasat mevsiminin gelmesiyle, arpa ve buğday hasadının birçok bölgemizde yapılmış ve yapılmakta olduğu bu dönemde, yemlik arpa ve buğday fiyatları da göz önüne alındığında, yem sanayicimizin daha önce ciddi artış uyguladığı yem fiyatlarının, maliyet oranlarının düşmesiyle yem fiyatlarında indirim bekliyoruz” ifadelerini dile getirdi.
“Üretimden çekilmek zorunda kalacğız”
Sürdürülebilir ve karlı hayvancılık şartlarının sağlanamaması halinde hayvanlarını satmak zorunda kalanların olacağını ifade eden Dermenci, “Eğer yetiştiricilerimiz sürdürülebilir ve karlı bir hayvancılık yapamaz ve yeteri kadar bir kazanç elde edemezse, hayvanlarını satıp üretimden çekilmek zorunda kalacaklardır. Böyle bir durumun yaşanmaması için Bakanlığımızda acil olarak Ulusal Süt Konseyinin toplanmasını ve bunun yanında da yem sanayicilerimizle görüşülüp, yem fiyatlarında olması gereken indirimin yapılması ve biran önce istikrarın sağlanarak, üreticilerimizin önünün açılmasını istemekteyiz” ifadelerini kaydetti.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Yarın öbür gün ahirette araya gitmemek için en azından dünya gözüyle de kafa rahatlığını gaye edinirken ahiretteki konjonktüre ayak uydurabilmek maksatlı hem hristiyan hem de müslüman olan arnavut keşişler gibisiniz sayın Ali Dermenci. Yakıştı mı size ya nalına ya mıhına demek? Size yakışan çıkıp aslanlar gibi haykırmaktır "Hem süt fiyatları yükselsin hem yem fiyatları düşsün."