Vergi borçları için yapılandırma başvuruları başladı

Kırklareli Vergi Dairesi Defterdarı Mehmet Durusoy, başvuruları başlayan vergi borçları yapılandırmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Durusoy, başvuruların 31 Temmuz tarihinde sonlandırılacağını ifade etti.

21 Haziran Perşembe günü defterdarlık ofisinde gazetecilere basın açıklaması gerçekleştiren defterdar Mehmet Durusoy, vergi borçlarının yapılandırılma süreci ile ilgili öenmli bilgiler verdi.
Son başvuru tarihi 31 Temmuz
Durusoy; “Söz konusu Kanunla; kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, iİhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması, beyan edilmemiş veya eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların zam ve faizsiz pişmanlıkla beyan edilmesi, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız ve faizsiz düzeltilmesi, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı
imkânlarla milli ekonomiye kazandırılması, 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden borçlar için peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlanma gibi çok önemli imkânlar getirilmiştir” dedi.
İlk taksit 1 Ekim’e
kadar ödenecek
İlk taksit ödemeleri hakkında bilgiler veren Defterdar Durusoy; “1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %90'ının, 30 Kasım 2018 tarihine kadar ödenmesi halinde ise bu taksitler içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarlarının %50'sinin tahsilinden vazgeçilecektir” ifadelerini kullandı.
Durusoy ayrıca, Yeni Yapı
landırma Kanunu ile getirilen bu indirim imkânından yararlanılabilmesi için ödeme yapıldığı tarihte anılan Kanunlarda öngörülen şartların ihlal edilmemiş olmasının gerekiğini belirtti.
“Kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir”
Durusoy son olarak şu ifadeleri kullandı; “Aynı şekilde 6552 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar için de peşin ödeme indiriminden yararlanılabilmesi için Haziran ve Ağustos 2018 aylarında ödenmesi gereken taksit Ödemelerine dikkat edilmesi ve anılan kanun hükümlerinin ihlal edilmemesi gerekmektedir.”


Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol