Vecdi Gündoğdu "24 Kasım'da Öğretmenlere İkramiye Verilsin"

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu 24 Kasım’da o yılın kasım ayı maaşı tutarında “Öğretmenler Günü İkramiyesi” ödenmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu.
Gündoğdu teklifinde aşağıdaki maddeleri kaydetti;  Eğitim sistemi içerisindeki temel sorunlarını çözen ülkeler; kültür, sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Çağdaş eğitim modellerini yaşama geçiremeyen toplumlar ise bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde her zaman geride kalmaya mahkûmdurlar.
Kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın temel şartının eğitim ve öğretim olduğu asla unutulmamalıdır.
Eğitim ve öğretimin temel taşı ise gelecek nesilleri emanet ettiğimiz eğitim emekçilerimiz, öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz; insanları eğitmeyi ve öğretmeyi meslek edinen, eğitim kurumlarında çocuk ve gençlerin eğitim öğretimlerine rehberlik eden, yön veren ve yaşam hazırlayan kimsedir.
Çağdaş medeniyet düzeyine ulaşmanın, refah düzeyi yüksek, mutlu ve özgür bireylerin yaşadığı bir toplum yaratmanın yolu, öğretmenlik mesleğini her bakımdan donanımlı ve çekici hale getirmek, kaliteli öğretmen yetiştirilmesi için her türlü ortam ve imkânı sağlamaktır.  Dünyanın her tarafında öğretmenler toplumun en fedakâr ve saygıdeğer meslek mensuplarıdır.     
Son 20 yılda eğitim emekçileri daha fakirleşmiş, ekonomik ve sosyal statüleri geriye gitmiş ve daha zor şartlarda mesleğini büyük bir fedakârlıkla yapmaya devam etmek zorunda bırakılmışlardır.
Bu doğrultuda, 18. Milli Eğitim Şura kararlarının 27.maddesinde öğretmenlere 24 Kasım'da bir maaş ikramiye verilmesi kararı alınmıştır. Eğitim emekçilerimizin çalışma şartlarının modernleştirilmesi, ekonomik sıkıntılarını iyileştirici adımlar atılması ve öğretmenliği saygın bir meslek haline getirilmesi artık zorunlu hale geldiği bir kez daha Milli Eğitim Şura kararlarıyla da tespit edilmiştir. Milli Eğitim Şura kararlarına rağmen eğitim emekçileri, öğretmenlerimize bir maaş ikramiye verilmesi konusunda ne yazık ki hiç bir olumlu adım atılmamıştır.
 Teklifin amacı, Eğitim ve öğretimin temel taşı olan öğretmenlerimizin ekonomik olarak rahatlamalarını sağlamak, mesleğin saygınlığına katkı koyacak yaşam standartlarını yükseltmek ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün eğitim emekçileri için anlam kazanmasıdır.”    (Ö.Gönültaş)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol