Ülkü Ocaklarından anlamlı hediye

Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı tarafından Kutadgu Bilig eserinin yazılışın 950’nci yılına ithafen düzenlediği etkinlikte çocuklara kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Genel Merkez tarafından gönderilen kitapları dağıtan ocak üyeleri gelecek nesillere Kutadgu Bilig eserinin aktarılmasının çok büyük önem arz ettiğini belirtti.Yazılışının 950’nci yılı şerefini düzenlenen etkinlikle Kırklareli’nde devam eden yaz Kur’an Kursu öğrencilerine Kutadgu Bilig eserini hediye etti. Öğrenciler hediyeden dolayı çok mutlu olurlarken kiabı uzun uzun incelediler.

Yazılışının 950’nci yılı şerefini düzenlenen etkinlikle Kırklareli’nde devam eden yaz Kur’an Kursu öğrencilerine Kutadgu Bilig eserini hediye etti. Öğrenciler hediyeden dolayı çok mutlu olurlarken kiabı uzun uzun incelediler.
Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığı konuyla alakalı yaptığı açıklamada; “Hızırbey ve Sultan Reyhani Camii yaz Kur-an kursu öğrencileri geleceğimizin asil Türk evlatlarına genel merkezimizin göndermiş olduğu çocuklar için Kutadgu Bilig kitaplarımızı dağıttık” ifadelerini kullandı.
Kutadgu Bilig
Kutadgu Bilig Günümüz Türkçesi ile: Mutluluk Veren Bilgi ya da Devlet Olma Bilgisi) , 11. yüzyıl Uygur Türklerinden Yusuf Has Hacib'in Doğu Karahanlı hükümdarı Tabgaç Uluğ Buğra Kara Han (Ebû Ali Hasan bin Süleyman Arslan)'a atfen yazdığı ve takdim ettiği Türkçe eserdir. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
Eserin genel özellikleri; Mesnevi tarzında ve aruz vezniyle yazılmıştır. Siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneğidir. Eski Türkçe olarak kabul edilen Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Nazım birimi beyittir. (Redif ve kafiye kullanılmıştır.) İslamiyet'in Türklerce kabulünden sonraki bilinen ilk yazılı eserdir. Allegorik ve didaktiktir. Bazı bölümlerinde ansiklopedik bilgiler içerir. 'Kutlu Olma Bilgisi' veya 'Mutluluk Veren Bilgi' olarak Türkiye Türkçesine aktarılabilir. 18 ayda tamamlanmıştır. Anlatılmak istenenler 4 sembolik kişilik üzerinden anlatılmıştır. Bunlar ; Kün Togdı (hükümdar, kanun, adalet); Ay Toldı (mutluluk, saadet); Odgurmış (akıbet, hayatın sonu); Ögdülmiş (Akıl, zeka) 6645 beyitten oluşan manzum bir eserdir. 6500 beyti aşan Kutadgu Bilig’de, yüz civarında Arapça, Farsça kökenli sözcük vardır. Sözcükler manzumenin gerektirdiği retoriğe göre seçilir. Tapug ~ taat, törütigli ~ halik, yükün- ~ namaz kıl- gibi Türkçe kökenli ya da ödünç sözcükler; ölçüye, bağlama göre serbestçe kullanılır. KB’de Allah, cennet, cehennem, şeytan, melek, savm, salat gibi Arapça kökenli temel İslami terimlerin yer almaması dikkat çekicidir. Arapça sözcükler yerine teñri, tamu(g), yek, ferişte, rūzā, namāz vb. Türkçe veya İran dillerinden ödünçlemeler kullanılır.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. bu bir ilk bu karanlıkta 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:38:55

    Beyinleri white noise ile yıkanan ve tıkanan yavrucaklar birden kendi dil ve özüne ilişkin yapıtla karşılaşınca şaşkınlığa düşmüşler.