UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile çok programlı liselerde öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak. Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

1 Mart 2021 günü Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda gönderilen; Milli Eğitim Bakanlığınn 02.03.2021 tarih ve 21 569445, 21 569446 sayılı Genelgelerine istinaden;  Okul öncesi eğitim kurumları ile birleştirilmiş sınıflı ilkokullar, köy ve beldelerdeki (Büyükkarıştıran Beldesi hariç) ilkokul ve ortaokularda yüzyüze eğitimin tam zamanlı olarak devam etmesine, ancak okullar bünyesindeki anasınıfı ve uygulama sınıflarında Yüz Yüze eğitimin sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılmasına, İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak Yüz yüze eğitime başlanmasına, diğer günlerde uzaktan eğitimin sürdürülmesine, Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları ile Bilim ve Sanat Merkezlerinde de tam zamanlı olarak yüzyize eğitime devam edilmesine, Tüm ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında ve ortaöğretim kurumlarının hazırlık 9. 10. 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilmesine, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında birinci dönem itibariyle işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönem devam etmek isteyenlerin durumlarının okullarınca değerlendirilerek 8 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmelerine, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimine başlanmasına,

Ortaöğretİm kurumlarındakİ sınavların 8 Mart pazartesi gününden itibaren Covid19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yüz yüze yapılmasına,
8 ve 12. sınıflar ve mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme kursları ile 8 ve 12, Sınıflara Yönelik takviye kurslarının yüz yüze eğitim şeklinde devam etmesine,
Taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gereken tüm tedbirler alınarak öğrencilerin oturma düzeninin birbirleriyle teması asgari düzeyde olacak şekilde planlanmasına, 10. Okulların kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, yürürlükte olan mevzuat, usul ve esaslara uygun bir şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi doğrultusunda kantin ve yemek hizmetlerinin verilebilmesine, Yüz Yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrencilerin -okula erişim sorunu olanlara öncelik verilmek izere- pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde barındırılmalarına,
Yukarıda alınan kararlar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına;
Oybirliği ile karar verildiğini açıklandı.
(Kırklareli Valiliği)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol