UFUK 2020 Programı Trakya'ya tanıtıldı

"Avrupa'ya Açılan Kapı Trakya'da Horizon 2020" isimli konferans Edirne'de yapıldı. Trakya Teknoloji Transfer Ofisi tarafından organize edilen toplantı üniversite, özel sektör ve STK'lardan büyük ilgi gördü.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda yapılan Konferansa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, öğretim üyeleri ve davetliler katıldı.
Türkiye'nin önde gelen firmaları ve akademisyenlerinin de proje deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları konferansta, programlara katılım koşulları, açık çağrılar ve destek türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Toplantıda bir açılış konuşması yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin fon desteği veren bir kurum olarak, diğer kurum ve kuruluşların verdiği fonları projeler üreterek Trakya'ya çekmeye çalıştıklarını söyledi. Şahin şunları söyledi:" Trakya Kalkınma Ajansı olarak kuruluş yılımız olan 2009 yılından itibaren bölgemizde faaliyet göstermekte olan KOBİ'ler için en önemli destek kaynağımız İktisadi Kalkınma Mali Destek Programımızdır.
Bu desteğin yanı sıra, KOBİ'lerin üretim ve yönetim kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik olarak sık aralıklarla düzenlemekte olduğumuz Dış Ticaret Eğitimleri ile bölgemizde bulunan KOBİ'lerin dış ticaret yapabilme kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak çalışmalar sürdürmekteyiz.
Mayıs ayında tamamlamış olduğumuz diğer bir eğitim programı olan 8 haftalık "Dış Ticaret Okulu" ile amaçlanan, ihracata yeni başlamış veya hiç ihracat yapmamış firmalarımızın;
o İhracat stratejilerini hazırlamaları,
o Dış pazarlarda iş yapma kapasitelerinin artırılması ve
o Yeni pazarlara girişlerinin sağlanması olmuştur.
Bu kapsamda eğitim sonunda hazırladığı ihracat stratejisi başarılı bulunan 3 bölge firmamıza toplamda 5 tam günlük danışmanlık hizmeti sağlanarak ihracatı fiilen gerçekleştirmelerine yardımcı olunmaktadır. Mevcut danışmanlık çalışmalarının olumlu seyri sebebiyle, önümüzdeki aylarda 3 firmaya daha danışmanlık hizmeti sağlanması kararlaştırılmıştır.
Dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olan Ufuk 2020 çerçeve programı bölgemiz KOBİ'leri için çok değerli bir başka mali destek programıdır.
Program kapsamında, AB üyesi, asosiye ülkeler ve diğer ülkelerden Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğini teşvik edilerek bölge KOBİ'lerimizin;
"ileri teknoloji geliştirmeleri,
"yeni pazarlara ve ileri teknolojilere erişimleri,
"teknolojide uluslararası standartlara erişimlerinin kolaylaştırılması,
"doğru ve gerekli teknoloji ve bilginin transfer edilmesi imkanının artması
ve en önemlisi KOBİ'lerin dış pazarlara açılma noktasında çok büyük avantaj elde edeceği Ufuk2020 programında bölgemizde faaliyet gösteren KOBİ'ler için güzel fırsatlar yaratacağı inancını taşımaktayım."
Konferansta ilk sunumu yapan TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Karataş "Ufuk 2020 Programı Genel Bilgilendirme, Destek ve Ödül Programları" hakkında bilgi verdi. Karataş sunumunda Türkiye'nin son dönemde Çin'den sonra dünyada Ar-ge'ye en fazla fon ayıran ikinci olduğumuzu vurguladı. 80 milyar Euroluk bütçesiyle dünyanın en büyük bütçeli programlarından olan Ufuk 2020 programının üç bileşeni bulunuyor.
Konferansın ikinci sunumunu sanayici Celal Beysel yaptı. Beysel sunumunda Ar-ge ve innovasyon kavramları üzerinden giderek kendi başarı hikayesini anlattı. TÜBİTAK'la birlikte 5 proje geliştirdiklerini belirten Beysel, en mutlu olduğu anın Hindistan'a sattığı "nasıl yapılır" bilgisi olduğunu söyledi.
Konferansta üçüncü sunumu TÜBİTAK Sağık Demografik Değişim ve Refah Ulusal İrtibat Noktası Uzmanı Özge Gözay yaptı. "Ufuk 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı 2017 Çağrıları" sunumunda Gözay sağlık, göç ve diğer konulara değindi.
Konferansın öğleden sonraki kısmında ise Dr. Yıldız Tütüncü tarafından "Ufuk 2020'de 6.ve 7.Çerçeve Programı Proje Deneyimleri" adlı sunum gerçekleştirildi. Konferansın son sunumunu ise TÜBİTAK Kobi Yenilik Programı Ulusal İrtibat Noktası Uzmanı Tolga Bülbüloğlu yaptı.
"Ufuk 2020'de KOBİ'ler için Fırsatlar" adlı sunumda KOBİlere dönük açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulundu. Konferans soru ve cevap bölümü ile sona erdi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol