“Tüm meslektaşlarımızın mühendislik mimarlık haftası kutlu olsun”

Türkiye Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Odası, (TMMOB) Mühendis ve Mimarlar haftası dolayısıyla tören düzenledi. 21 Ekim Pazartesi gerçekleşen törende Atatürk Anıtına Çelenk sunuldu ve açıklamada bulunuldu. Açıklamada; “TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücadele vermektedir” denildi.

Yapılan tören ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlarken, saygı duruşu ve İstaklal Marşı ile devam etti.
Açıklama TMMOB Kırklareli Başkanı Erol Özkan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Ülkemizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının uzun geçmişe dayanan meslek örgütü kurma çabaları, 1954 yılı Ekim ayında, Ankara'da gerçeğe dönüşmüştür. Farklı meslek alanlarında mühendis ve mimar temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası kurularak TMMOB’nin örgütsel hayatı fiilen başlamıştır. Bu tarihleri kapsayan hafta ise mühendislik mimarlık haftası olarak ilan edilerek 65 yıldır kutlanmaktadır. 65 yılın ardından bugün TMMOB bünyesinde 24 Oda, bu Odalara bağlı 213 şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır. 102 farklı mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden toplam 550 bine yakın üyesiyle Türkiye'nin en büyük mesleki demokratik kitle örgütü TMMOB'dir. 65 yıl önce başlayan örgütlü mücadelemiz, TMMOB'nin bugüne ulaşan kimliğini ortaya çıkarmıştır. Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana, toplumcu geleneğimizdir. TMMOB bir yandan mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını ülkemiz ve halkımızın çıkarları temelinde korumak ve geliştirmek için mücadele verirken, diğer yandan da mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak için mücadele vermektedir. TMMOB, yani bu ülkenin mühendis, mimar ve planlamacıları; meslek alanları ile ilgili her konuda bilgi üretmeyi, üretilen bilgiyi kamuoyu ile paylaşmayı asli görevleri arasında görmektedir. Bu doğrultuda yayınlanan raporlarla, açılan kamu davalarıyla, düzenlenen kongre-sempozyumlarla, yapılan açıklamalarla, bilimin ve tekniğin halktan ve doğadan yana kullanılmasıyla başka bir dünyanın mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır. İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, halkımızı ve meslek alanlarımızı doğrudan etkilemekte; tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Ülkemizde emeğiyle geçinenlerin gündemleri neredeyse hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. Ekonomik politikalar, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terkedilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan baskıları nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların dur ması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasında yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır. TMMOB, geçmişte olduğu gibi engellemelerle mücadelesini sürdürecektir. Bu amaçla Birliğimiz, meslektaşlarımızın temel sorunlarını ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirildiği bir dizi etkinlik gerçekleştirmiş; bu etkinliklerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu etkinliklerin bir düzey ilerisinde ise "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı"; yerel kurultayları ile örgütlenerek gerçekleştirilecektir. TMMOB'nin 54 il Koordinasyon Kurulunca, meslektaşlarımızın olduğu her yerde gerçekleştirilecek olan yerel kurultaylardan, meslektaşlarımızın sorunları bölgesel olarak toplanacak, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri merkezi kurultayda karar altına alınacaktır. Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz. Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini hedef alan saldırılar karşısında sessiz kalmayacağız.
Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yanan kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB'nin bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz. Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk'ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, "Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız." Tüm meslektaşlarımızın mühendislik mimarlık haftası kutlu olsun! 65. yılında daha da güçlenerek ve büyüyerek: Yaşasın TMMOB, Yaşasın Mücadelemiz!”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol