Tüketici Sorunları Köşesi

1. Unut/MADIMAK/lımda!
İnanca-Kimliğe Karışma!
Yaşamı hiçe sayan siyasetin körüklediği kin ve nefretin 35 canı diri diri yakmasının üzerinden tam 23 yıl geçti. Ne katiller ve sorumlular hesap verdi, ne adalet yerini buldu.
2 Temmuz 1993'te yakılan canların acısı, öfkesi yüreğimizde hala.
Vicdanın zaman aşımı olmaz! Unutmadık! Unutturmayacağız!
2. Canlı Bombalar, 'Yaşamı Hiçe Sayan' siyasetin ürünü. Atatürk Havalimanı'ndaki Saldırıyı Vicdan Sahibi Herkes Kınamalıdır!
HDP Diyarbakır Mitingi, Suruç, Ankara, Sultanahmet, Taksim, Bursa, Gaziantep, Vezneciler, Paris, Brüksel ve dün de İstanbul Atatürk Havalimanı saldırıları sonucu yüzlerce yaşamı yitirdik, yüzlercesi de yaralandı.
21. yüzyılın dünyasında yaşamı hiçe sayan siyasetin ürettiği ve bizatihi desteklediği intihar bombacılarının yıkıcılığını ve topluma yüklediği çaresizliği yaşıyoruz.
Siyasetin toplumun, doğanın, insanın yararına üretildiği bir dönemden değil; sözün, anlamın ve değerlerin tüketildiği günlerden geçiyoruz. Evrensel hukuk kuralları ve insanlık değerler yok sayılıyor, hiçleştiriliyor.
Siyasi iktidar fiili durum yaratarak toplumu kendi istedikleri gibi yönetmeye çalışıyor. Bunun sonucunda da birbirine sevgisi ve saygısı kalmayan, birinin ölmesinin diğerinin sevincine tedavül edildiği, ortak değerlerden yoksun bir toplum oluşturuyorlar.
Bugün ülkemizde ve dünyada yaşanan krizin en temel sebeplerinden biri budur. İnsanlığın değerlere dayanan toplumsal 'ortak iyi' üzerinden değil de kin ve ufuksuz, dar çıkarlar üzerinden siyasal pozisyon geliştiriliyor.
İnsanın yaşam hakkına yapılan bu saldırıları da, herkesin kınaması gerekir.
Saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum.
EVLERİMİZDE KULLANILAN KİMYASAL MADDELER!..
YÜZEY TEMİZLEYİCİLERİ:
Tehlikeli içerik: Amonyak.
Zararları: Dumanı, göz ve deride yanmaya, akciğerde tahrişe sebep olabilir. Astım, kronik akciğer veya kalp problemleri olanlar beyazlatıcı (ağartıcı) ve amonyak içeren evsel temizleyiciler ve amonyaklı ürünleri kullanmamalıdır.
DİKKAT: Yüzey temizleyicilerini, çamaşır suyu ile ASLA TEMAS ETTİRMEYİNİZ. Çünkü yüzey temizleyicideki "amonyak" ile çamaşır suyundaki "klor" birleşince, ciddi solunum problemlerine ve hatta ölüme sebep olabilecek kloramin gazı ortama yayılır. Bu iki kimyasalı içeren hiçbir ürünü birbiri ile karıştırmayınız! Bu iki kimyasalı karıştırdığınızda zehirli gazların açığa çıkmasının yanında, oluşan yeni kimyasallar daha zayıf dezenfektan olduğundan temizleyici etkisini de azaltmış olursunuz.
Tehlikeli içerik: Etilen glikol monobütil asetat.
Zararları: Yutulursa zehirlidir, kalp, böbrek ve beyinde hasara sebep olur. Solunması halinde baş dönmesine sebep olabilir.
Tehlikeli içerik: Sodyum hipoklorit.
Zararları: Deri ve göze temas ederse şiddetli yanmaya sebep olur. Dumanı gözde yanmaya, solunum yollarında tahrişe sebep olabilir.
ÇAMAŞIR DETERJANLARI VE YUMUŞATICILAR:
Tehlikeli içerik: Katyonik, anyonik ya da non-iyonik çözeltiler.
Zararları: Yutulursa, bulantı, kusma ve komaya sebep olabilir. Deri ve göze temas ederse yanma veya şiddetli kaşıntıya sebep olabilir.
Korunma: Eldivenle ve dikkatli bir şekilde kullanılmalı, deri veya göz ile temas etmesi halinde derhal bol su ile yıkanarak temizlenmelidirler.
ÇAMAŞIR SUYU:
Tehlikeli içerik: Sodyum hipoklorit.
Zararları: Deri ve göze temas ederse şiddetli yanmaya sebep olur. Dumanı gözde yanmaya, solunum yollarında tahrişe sebep olabilir.
DİKKAT: Çamaşır suyunu ASLA diğer temizleyiciler ile karıştırmayınız. Kireç sökücü ile çamaşır suyunun veya tuz ruhu ile çamaşır suyunun karıştırılmasından dolayı birçok insan hayatını kaybetmiştir. Bu iki temizlik kimyasalı birleştiğinde aşağıdaki reaksiyon meydana gelmektedir. Bu reaksiyon ile açığa çıkan klor gazı (Cl2) ölümcüldür: 2HCl + NaOCl ? Cl2 + NaCl + H2O
BULAŞIK DETERJANLARI:
Tehlikeli içerik: Katyonik, anyonik ya da non iyonik çözeltiler, fosfatlar (bulaşık makinesi deterjanı)
Zararları: Bulaşık makinelerinde kullanılmak üzere üretilen ürünler cilt tahrişine ya da yanmasına sebep olabilir, elde yıkama için üretilen ürünler daha seyreltiktir, ancak bunlar da ağız, boğaz ve sindirim sisteminde tahrişe sebep olabilir.
FIRIN TEMİZLEYİCİLER:
Tehlikeli içerik: Alkali çözelti / sudkostik çözeltisi (sodyum hidroksit ya da potasyum hidroksitten oluşabilir)
Zararları: Oldukça aşındırıcıdır, deri ve gözleri yakar. Yutulduğunda ölümcüldür. Spreyler, kimyasalları dağıtarak solunum tehlikesi yaratır.
ÖNEMLİ: Zehirli olmayan, sudkostik çözeltisi içermeyen fırın temizleyiciler mevcuttur. Alırken etiketine bakınız.
ANTİBAKTERİYEL TEMİZLEYİCİLER:
Tehlikeli içerik ve zararları:
Krezol: Dokular için aşındırıcı olabilir: böbrek, akciğer, pankreas, dalağa zarar verir.
Fenol: Merkezi sinir sisteminde hasara, depresyona sebep olabilir. Nadiren dolaşım sistemini etkileyebilir. Cilt için aşındırıcıdır. Kanserojendir. Bu nedenle fenol içeren bu tür antibakteriyel ürünleri mümkün olduğunca az miktarlarda kullanınız. Kullandıktan sonra, suyla uyguladığınız yerden tamamen uzaklaştırınız.
Çam yağı: Gözleri ve burun, ağız, boğaz çevresini tahriş eder.
CAM TEMİZLEYİCİLER:
Tehlikeli içerik ve zararları:
Amonyak: Dumanı gözler ve akciğerde tahrişe sebep olur. Ciltte yanmaya sebep olabilir. Klor içeren kimyasallarla karıştırıldığında ölümcül kloramin gazı çıkarabilir.
İzopropanol: Akciğer, solunum ve sindirim yolları, ağız ve burun içi gibi dokuları tahriş edebilir. Yutulması durumunda bilinç kaybı, uyuşukluk ve ölüme sebep olabilir.
Metanol: Yutulması halinde karaciğer ve böbrekte hasara sebep olur. Miktara bağlı olarak ölüme ya da körlüğe sebep olabilir.
Belirtileri: Baş ağrısı, Baş dönmesi, Uyuşukluk, Koma, Nöbet. Semptomlar geç gözlenebilir.
TUVALET TEMİZLEYİCİLER:
Tehlikeli içerik ve zararları:
Sodyum bisülfat: Aşındırıcı (cildi yakan) sülfürik asidi oluşturur.
Okzalik asit: Böbrek ve karaciğere zarar verebilir. Gözleri ve solunum yolunu tahriş eder, ağız ve midede aşınmaya sebep olur.
5-dimetildantoin: Suda, aşındırıcı olan hipokloriti oluşturur.
Hidroklorik asit: Son derece aşındırıcıdır, cildi yakar.
Fenol: Merkezi sinir sisteminde hasara ve depresyona sebep olur. Nadiren dolaşım sistemini etkileyebilir. Cilt için aşındırıcıdır, kanser etkisi olabilir.
KÜF GİDERİCİLER:
Tehlikeli içerik: Klor ve alkil amonyum klorür.
Zararları: Solunum problemlerine sebep olur, yutulması halinde boğazı yakabilir.
LAVABO AÇICI:
Tehlikeli içerik: Sudkostik çözeltisi veya asidik çözelti.
Zararları: Deride yanmaya sebep olur, göze sıçraması durumunda körlüğe sebep olabilir.
PAS VE KİREÇ SÖKÜCÜLER:
Tehlikeli içerik: Asidik çözelti (Kezzap veya hidroklorik asit).
Zararları: Deride yanmaya sebep olur, göze sıçraması halinde körlüğe sebep olabilir.
Ürün ısıtılırsa veya alüminyum, bakır gibi aside karşı dayanıksız metal yüzeylere uygulanırsa NO (Azot Oksit) ve NO2 (Azot Dioksit) gazları açığa çıkar. Azot Oksit; doğrudan doku zehirlenmesine veya septik şok denilen sepsis (kan zehirlenmesi) ile tetiklenen dolaşım sistemi çöküşüne neden olabilir. Azot dioksit ise çok zehirli bir gazdır, solunumu sonucunda baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtileri ortaya çıkmaktadır. Gözlerde ve solunum yollarında tahribata, ilerleyen durumda solunum yetmezliğine neden olur.
Azot dioksit, 1. Dünya Savaşı'nda kimyasal silah olarak kullanılmıştır. Bu nedenle kezzap (HNO3) içeren hiçbir ürünü sıcak yüzeylerde kullanmayınız, etkisi fazla olsun diye ısıtmayınız!
KİLİM, HALI TEMİZLEYİCİLER:
Tehlikeli içerik ve zararları:
Perkloroetilen: Dumanı baş dönmesi, uyku, bulantı, iştah azalması ve algı bozukluğuna sebep olabilir. Uzun süreli maruziyeti kansere sebep olabilir.
Naftalin: Karaciğerde hasara sebep olabilir. Uzun dönem buhar maruziyetinde katarakt oluşumuna sebep olabilir.
MOBİLYA CİLASI:
Tehlikeli içerik: Amonyak, nafta, nitrobenzen, petrol türevleri ve fenol
Zararları: Cilt, göz, boğaz ve akciğerde tahrişe sebep olur. Yutulursa bulantı ve kusmaya sebep olur. Kolay alevlenir.
ODA KOKULARI:
Tehlikeli içerik ve zararları:
Formaldehit: Gözler, boğaz, deri ve akciğeri tahriş eder. Kanserojendir. Petrol türevleri: Göz, deri, solunum yolunu tahriş edebilir. Ölümcül akciğer ödemine sebep olabilir. Kolay alevlenir. P-Diklorobenzen: Dumanı cilt, gözler ve boğazda tahrişe sebep olabilir. İtici gaz: Beyinde hasara sebep olabilir. Oldukça yanıcıdır.
BÖCEK İLACI:
Tehlikeli İçerik ve Zararları:
Organofosfatlar ve karbamatlar: Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantıya sebep olabilir. Hayvanlarda kansere sebep olabilir.
GÜVE İLACI:
Tehlikeli İçerik ve Zararları:
Naftalin, P-diklorobenzen: Baş ağrısı ve baş dönmesine, deri, gözler ve boğazda tahrişe sebep olabilir. Uzun süreli maruziyeti katarakt oluşumuna neden olabilir ve karaciğerde hasar oluşturabilir. Kanserojendir.
YAPIŞTIRICILAR:
Tehlikeli içerik ve Zararları:
Uçucu Organik Bileşikler (Perklor-etilen): Kısa süreli maruziyet baş dönmesi ve bilinç kaybına, deri, gözler ve boğazda tahrişe sebep olabilir.
Uzun süreli maruziyeti karaciğer ve böbrekte hasara, hafıza kaybına ve hatta kansere sebep olabilir.
Sorunsuz ve
sağlıklı
bir yaşam dilerim.

 

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. Alüminyum ve bakır tel parçaları yuttum bişey olurmuş acil cvb