Tüketici Hakları Derneği Kırklareli Şubesi genel kurulunu gerçekleştirdi

Hüseyin Kahraman önderliğindeki Tüketici Hakları Derneği Kırklareli Şube Başkanlığı dün Eğitim Sen Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği genel kurulunun ardından bir sonuç bildirgesi yayınladı. Bildirgede şunlar kaydedildi;
“Kamu yararına faaliyet gösteren bir dernek olarak; bu güne kadar sınırlı koşullarda da olsa, tüketicilerimizin sorunları ile ilgilendik. Artık, bundan sonra başarının tek yolu ve kaçınılmaz olanı, mücadelenin tüketicilerle birlikte yapılacak olanıdır
Bugüne kadar;
• Herkesin birer tüketici olduğu var sayılırsa; gerek bireysel gerekse toplumsal mağduriyetler gündeme getirildi ve çözüm yolları önerildi.

• Tüketicilerce satın alınan gerek mal, gerekse hizmet alanları ile ilgili mağduriyetlerin nedeni olan gerçek kişiler, özel ya da kamusal kuruluşlar, kişilik hakları ve hukuksal dokunulmazlıkları dikkate alınarak deşifre edildi.
• Tüketici hakları mücadelesinde destek veren ya da, engel olan kişiler, özel ya da kamusal kuruluşlar kamuoyu ile paylaşıldı.
Kısaca; 4822 sayılı kanunla değişik 4077 sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri’ çerçevesinde ve hukuksal yöntemlerle çözüm işlevi sorumluluğunu üstlendik. 1985 Yılında B.M. Genel Kurulu’nda kabul edilerek onaylanmış ‘Evrensel Tüketici Hakları’ olarak;
Temel gereksinimlerin giderilmesi, Sağlık ve güvenlik hakkı, Bilgilenme hakkı, Temsil edilme, sesini duyurma ve örgütlenme hakkı, Eğitilme hakkı, Seçme
hakkı, Cayma hakkı, Tazmin edilme hakkı, Ekonomik çıkarların korunması hakkı, Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, vb. temel hak ve özgürlüklerimizden vazgeçemeyiz. Bugün, Kırklareli şubemizin 11. genel kurulunu gerçekleştirdik. İlginin bu denli az olmasını yadırgamıyoruz. Ülke yangın yerine dönmüş halk can pazarında iken, öncelik ne pahasına olursa olsun geçim derdiyken, bugünden yarına yaşam dahil hiçbir şey garanti değilken nasıl ortak paydamız olan ‘Tüketici Hakları’ ile ilgilensin insanlar? Son yasal değişiklikler, artık vatandaşın tahammül sınırını aşmış, bardağı taşıran damlalar olmuştur. Yapılan yasal düzenlemeler, bize şu hali anlatmaktadır; TÜKETİCİLERİN SOYULMASINA YASAL TEŞVİK! Ve ÇEVRESEL TALANA VE TAHRİBATA DESTEK!..
Yapılmaya çalışıldığı şekliyle; “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adlı Torba Yasa Tasarısı, temel kanun yapma tekniğine aykırı olarak istisnai bir kural asli bir kural haline getiriliyor.
Özellikle de, tüketicileri yakından ilgilendiren ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre ceza indirimleri uygulanacak maddelerini özetle şöyle sıralayabiliriz:
1) Genel Esaslar kapsamında; temel ilkeler, tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar, satıştan kaçınma, sipariş edilmeyen mal ve hizmetler başlıkları ile düzenlenen 4., 5., 6., 7.maddeler.
2) Taksitle Satış Sözleşmeleri kapsamında; cayma hakkı, temerrüt, erken ödeme, diğer hususlar başlıkları ile düzenlenen 18., 19., 20., 21. maddeler.
3) Tüketici Kredileri kapsamında; sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü, cayma hakkı, faiz oranı, sözleşmede değişiklik yapılması, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması, bağlı krediler, diğer hususlar başlıkları ile düzenlenen 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. Maddeler.
4) Konut Finansmanı kapsamında; sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü, temerrüt, bağlı krediler, faiz oranı, erken ödeme, sigorta yaptırılması, diğer hususlar başlıkları ile düzenlenen 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39.maddeler.
5) Ön Ödemeli Konut Satışı kapsamında; ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, şekil şartı, cayma hakkı, konutun teslimi, sözleşmeden dönme, diğer hususlar başlıkları ile düzenlenen 40., 41., 43., 44., 45., 46.maddeler.
6) Diğer Tüketici Sözleşmeleri kapsamında; iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmetleri sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri başlıkları ile düzenlenen 47., 48., 49., 50., 51., 52. Maddeler.
7) Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması kapsamında; fiyat etiketi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, ihtiyari garanti, satış sonrası hizmetler, tüketicinin bilinçlendirilmesi, tüketici ödülleri başlıkları ile düzenlenen 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60.maddeler.
8) Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler kapsamında; üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması, denetim, tüketici ürünü ve hizmet denetimi başlıkları ile düzenlenen 74.,75. Maddeler ile 76.maddenin 3.fıkrası.
9)Çeşitli Hükümler kapsamında; yiyecek taklidi ürünler, piramit satış sistemleri başlıkları ile düzenlenen 79. ve 80.maddeler.
Yukarıda da belirtildiği gibi, 9 ana başlık altındaki ilgili yasa kapsamında en ağırlıklı ve en önemli maddeleri olan tam 48 maddesine aykırı davranarak haksız kazanç sağlayan firmalara ceza indirimi yapılacak bu firmalar teşvik edilerek tüketicilerin soyulmasına izin verilecektir.
Ayrıca; Torba Kanun Tasarısındaki ilginç bir düzenleme ise, Tasarının 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 65., 66., 67. Maddelerdeki hükümlerle tarım arazileri, hazine arazileri, koruma alanlarında, madenciliğe, yapılaşmaya ve çeşitli şekillerde amaç dışı kullanıma izin verilerek çevresel talana, yağmaya ve tahribata neden olunacaktır. Bu Torba Yasa Tasarısı Anayasa’ya, hukuka, tüketici haklarına, kamu yararına aykırıdır. Bu Tasarıya karşı olan tüm partileri, kaldıysa vicdanı olan milletvekillerini, tüm demokratik kitle örgütlerini, halkımızı ve tüketicileri göreve davet çağırıyoruz. (Tüketici Hakları Derneği Kırklareli Şube Başkanlığı)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol