Toplulaştırma Sulama Projeleriyle Paralel Yürütülecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçirecek.
Projenin bölgemiz ayağına bakıldığında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’dayürütülen 10 adet arazi toplulaştırma projesi ile; 202 yerleşim biriminde 399 bin 144 hektar alan toplulaştırılacak. Arazi toplulaştırması ile modern sulama metotlarının uygulanması kolaylaşacak ve sulama yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanacak.
Projenin yerel ayağında ise Kırklareli’nde son olarak Kofçaz-1 Göleti ve Sulaması ile 2 bin 40 dekar zirai arazi, Pınarhisar Yenice Barajı ve Sulaması ile 14 bin 70 dekar tarım arazisini suya kavuşturuluyor.

Yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu ülkemizde verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulaması geliyor. Ülkemizdeki tarım alanlarının 14.2 milyon hektarı ise arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluşuyor. Bu çerçevede 2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 8.2 milyon hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 3.6 milyon hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı.
Toplulaştırma Yetkisi Sulama Projelerini Yapan DSİ'ye geçti
Arazi toplulaştırmada amacın sadece tarım parsellerini birleştirilerek daha büyük parseller elde etmek olmadığını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi sulama projelerini de hayata geçiren DSİ Genel Müdürlüğümüze verildi" dedi.
Toplulaştırma Sulama ile
Paralel Yürütülecek
2018 yılında 496 bin hektar alanda tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını belirten Bakan Pakdemirli, "DSİ olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz. Bu sayede kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine büyük katkıda bulunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.
Sulama Yatırım Maliyetlerinden Tasarruf Sağlanacak
Toplulaştırma işlemlerinin sulama projeleriyle paralel yürütülmesinin sulama yatırım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını da ifade eden Pakdemirli şöyle devam etti:
"Sulama projelerinde kanalların ve yolların planlamasını yaparken kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, parsel sınırlarına bağlı kalıyoruz. Yani bu kanallar ve yollar arazi sınırlarından geçiriliyor. Dolayısıyla parsellerin küçük, şekillerinin düzensiz olması kanal boylarını gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmaya bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalınmadığı için maliyetlerde tasarruf sağlanıyor."
Çiftçi Gelirlerinde Yüzde 25'lik Artış
2019 yılında 153 bin hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığının altını çizen Bakan Pakdemirli "Toplulaştırma sayesinde köy merkezi ile parseller arası yol mesafesi, harcanan zaman, yakıt masrafları da azalıyor. Bu sayede çiftçilerimizin gelirlerinde en az yüzde 25 artış sağlanabiliyor" şeklinde sözlerini tamamladı.
Kırklareli Pınarhisar Yenice Barajı ve Sulamasında Çalışmalar Devam Ediyor
Arazi toplulaştırmaları ve sulamaları ile ilgili projeler bölgemizde ve ilimiz Kırklareli’nde de devam ediyor. Bu kapsamda çalışmaları devam eden Kırklareli Pınarhisar Yenice Barajı ve Sulamasının tamamlanması ile 14 bin 70 dekar tarım arazisi suya kavuşacak. Baraj inşaatında gövde ve seddenin sıyırma kazıları tamamlandı. 15.000 m³ batardo dolgusunun 13.000 m³’ü yapıldı. Enjeksiyon çalışmaları ile dolusavak ve derivasyon konduvi betonarme imalatı tamamlandı. Sulama hattının toplam uzunluğu 38.500 metre olup bunun 29.000 metresi tamamlandı.
Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak
Temelden yüksekliği 36,03 metre ve 3,08 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip olacak Kırklareli Pınarhisar Yenice Barajının ve Sulamasının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Projenin bütün bileşenlerin tamamlanması ile 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 12 958 978,25 TL/yıl katkı sağlanması hedefleniyor.
Kofçaz-1 Göleti ve Sulaması
% 95 seviyesinde
İlimizde devam eden bir başka sulama projesi de Kofçaz 1Göleti ve Sulaması projesi. Çalışmalarda sona yaklaşılanKırklareli Kofçaz-1 Göleti ve Sulaması işi kapsamında 2 bin 40 dekar zirai arazi suya kavuşacak. İş kapsamındaki imalatlar tamamlanırken, sistem testlerden sonra sulamaya hazır hale getirilecek.Temelden yüksekliği 26,66 metre ve 544 bin m3 su biriktirme hacmine sahip olacak Kırklareli Kofçaz-1 Göleti ve Sulamasının tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimartacak hem de yörede ürün çeşitliliğisağlanacak. Projenin tamamlanması ile birlikte 2019 birim fiyatları ile ülke ekonomisine 846.137,00 TL/yıl katkı sağlanacak.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol