Tarımsal Eğitimin 172.Yıldönümü

Ülkemizde tarımsal eğitim ve öğretimin başlangıcı olarak kabul edilen Mekteb-i Zirai Şahane’nin kurulmasının yıldönümü Kırklareli’nde kutlandı. Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl
Temsilciliği tarafından organize edilen törende, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakıldı ve günün anlam ve önemi hakkında açıklama yapıldı.

Tarımsal Eğitim ve öğretimin yıl dönüm törenleri, 10 Ocak Çarşamba günü saat 12:00’da Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene katılanlar arasında; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Erol Özkan, CHP Kırklareli İl Başkanı T. Okan Çobancık, CHP Merkez İlçe Başkanı Gürcan Saatçı, eski milletvekilleri ve STK temsilcileri katıldı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli’ne çelenk bırakılması ile başlanan tören, saygı duruşu ile devam etti. Günün anlam ve önemi hakkında konuşan İl Temsilcisi Erol Özkan; “10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliği'nde "Ziraat Mektebi" adıyla kurulan ve daha sonra 13 Ekim 1892 tarihinde Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi ismini alan okul, ülkemizdeki ilk tarımsal eğitimin verilmeye başlandığı kurumdur. Bu yıl Ayamama Çiftliği'nde başlayan tarımsal eğitim ve öğretimin, 172. onur yılını kutluyoruz. Tarım sektörümüz, Türkiye'de en sıkıntılı dönemlerde bile bu ülkenin toprağını işledi, bitkisini ve hayvanını besledi, büyüttü, ülke insanını doyurdu, insanlara iş ve aş sağladı, dışsatıma katkı yaptı, sanayi sektörünü destekledi. O nedenledir ki, 1846'dan bu yana devam eden 172 yıllık köklü tarihsel gelişime sahip bir meslek grubu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Mesleğimizin sorumlulukları
çok büyük
Ziraat Mühendislerinin sorumluluklarından bahseden Özkan, “TMMOB ZMO mesleki sorumluluklarının yanı sıra genelde halkımızın, özelde ise hizmet ettiği toplumun çıkarlarını savunmayı da temel görevi olarak görmektedir. ZMO üretimi artıracak önlemler alınmasını ve bu sayede yeni iş olanakları yaratılacağı için ülkemizin işsizlik sorununun çözümüne de katkı sağlanacağını savunmaktadır.
Ülkemizin nüfusunun 2025 yılında 100 milyonu göreceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla mühendisinden teknisyenine ve üreticiye tarımcıların bu nüfusu besleme ve doyurma gibi bir görev ve sorumluluğu olduğunu da unutmamak gerekir. Diğer yandan çeşitli nedenlerle tarım alanlarındaki daralma da göz ardı edilmemelidir. Şöyle ki; sürekli 26,5 milyon hektar olarak dile getirilen tarım alanlarının günümüzde gerçekte yaklaşık 24 milyon hektar kadar olduğu dikkate alındığında, bu mesleğin işinin çok da kolay olmadığı ve bizleri önemli sorumluluğun beklediği daha iyi anlaşılacaktır.
Birlikte yaşamak zorunda olduğumuz dış koşullar karşısında ayakta durmak ve tasfiye olmamak açısından; verimli, üretken ve yarışmacı bir tarım hedefini başarmak durumundayız. Hangi senaryo oluşturulursa oluşturulsun sorun çözümleyici teknolojilerle bütünleşmemesi durumunda, politikaların başarı şansı olamayacaktır” ifadelerini kullandı.
Görevimiz meslektaşlarımıza sahip çıkmak
Teknolojinin meslek için önemini vurgulayan Özkan, “Türkiye, çevre ve emek ilişkilerini gözeten uygun teknolojileri, kendi ARGE faaliyetleri ile geliştirmek; başka bir deyişle, mülkiyetine sahip bulunduğu teknoloji araçlarından en etkin şekilde yararlanmak durumundadır.
Ziraat Mühendisliği, işte bu temel ödevi nedeniyle, son derece yol gösterici olacaktır. Tarımsal gelişmenin olmazsa olmazını oluşturan teknoloji konusunda, yeni arayışlara ve çabalara gereksinim olduğunun gözden uzak tutulmaması gerekir.
Bu kapsamda ZMO, meslek toplumunun birikimini, ilgili ve yetkili her ortama taşımayı ve savunmayı, kamuoyu oluşturmayı ve duyarlılığım yükseltmeyi ödev bilmektedir. Bu bağlamda, ilimizde de üyelerimize mesleki, ekonomik ve sosyal alanlarda sahip çıkma mücadelesi verdiğimiz gibi, mesleki gelişmelerin toplumsal çıkarlar için kullanılması doğrultusunda da büyük gayret göstermeye çalıştık” diye konuştu.
“Köylüsüyle kentlisiyle daha çok üretmeliyiz”
Çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Özkan, “ZMO üstlendiği sorumluluktan dolayı, yıllardır ülke tarımının gelişmesi ve meslektaş hak ve çıkarlarının korunması yönünde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdadır. Bu konuda birçok olumlu gelişme olduğu gibi, sonuç alınamayan veya halen yargıda olan uygulamalar da söz konusudur elbette. Kısacası, meslek odamız, hem meslek hak ve çıkarlarını koruma hem de tarım sektörünün bütününe ilişkin kamusal denetleme yapma konusunda Ana Yönetmeliği'nin kendisine yüklediği görevleri, eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor ve çalışmaya devam edecektir.
Atatürk'ün aydınlattığı yolda gelişen ve kalkınan bir ülkede, köylüsüyle-kentlisiyle daha çok üretip daha adil paylaşan, Cumhuriyet'in tanıdığı olanaklarla onurlu, bağımsız ve mutlu bir yaşamın sürdürüldüğü ülkeye olan ortak inancımızı dile getirmek isteriz.”
“Amacımız Ziraat Mühendisleri toplumu olarak, katkımızı koyabilmektir”
Özkan temel amaçlarını anlatarak, “Amacımız; tarım sektörünün ülke kalkınmasına omuz verdiği, daha çok üreten, daha adil paylaşan, temel özellikleriyle Cumhuriyet'in korunup geliştirildiği, Atatürk ilkelerine bağlı nesillerin yetişip refah içerisinde yaşadığı bir ülkeye, Ziraat Mühendisleri toplumu ve tüm tarımcılar olarak, katkımızı koyabilmektir.
Tarım Haftası vesilesiyle, tarım sektöründe yer alan insanlığın varlığını sürdürmesine katkı sağlayan, alın terini akıtan, üretimde bulunan, bu üretimin kalitesini ve verimini arttırmaya çalışan işçisinden çiftçisine, teknikerine, mühendisine ve sanayicisine kadar tüm sektör bileşenlerine şükranlarımızı sunarız.” cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Özkan konuşmasının ardından, 10 Ocak tarihinin sadece ziraat mühendisleri için değil aynı zamanda gazeteciler için de büyük önem taşıdığını hatırlatarak basın mensuplarının gazeteciler gününü kutladı. Özkan, ayrıca basın mensuplarına karanfil ikram etti.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol