Tarihi yapılarımız mercek altında

Kırklareli İl Genel Meclisinde "Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu" tarafından okunan raporda köylerimizde bulunan tarihi mezarlıklar, şehitlikler, abideler, ören yerleri, kutsal mekânların son durumları hakkında bilgiler verildi.
Raporun okunmasının ardından özellikle şehitliklerimizde, mezar taşlarında açıklayıcı unsurların bulunması gerektiği vurgulanırken, köylerimizdeki eski, tarihi mezarların bakım
onarımının yapılması gerektiği önemle belirtildi.

Kırklareli İl Genel Meclisi Temmuz ayı birleşimlerini tamamladı. Son birleşim dün Aydın Karakoç Başkanlığından saat 11.00’de gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu’nun da iştirak ettiği birleşimde ilk olarak Temmuz ayı 4. Birleşimine ait tutanak özetleri görüşüldü. 

Gündemin ikinci maddesi kapsamında; İl Özel İdaresinin 09/07/2020 tarih ve 6763 sayılı yazısı ile Kırklareli İli Merkez İlçesi, Yörükbayır Köyü, 101 ada, 77-78-79-80 ve 83 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifi görüşüldü. Telif İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Daha sonra görüşülen 3 gündem maddesinde de; Kırklareli İli Babaeski İlçesi, Nadırlı Köyü, 132 ada, 1-2-3 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifi, Kırklareli İli Merkez İlçe, Koruköy Köyü, 104 ada, 141 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Akaryakıt ve Servis İstasyonu" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifi ve Kırklareli İli Merkez İlçesi, Deveçatağı Köyü, 2934 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması teklifi, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna oy birliği ile havale edildi.
Gündemin 6. maddesinde ise; İl Genel Meclis Üyeleri İlhan OKUMUŞ, Okay ŞERAN, Yeşim GİRGİN, Ufuk İN, Nülüfer EROL, Volkan ERTAN tarafından, Kırklareli İl sınırları içinde yer alan İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin yetki ve sorumluluğunda yer alan tarihi mezarlıklar, şehitlikler, abideler, ören yerleri, kutsal mekânların son durumlarının incelenmesinin yapılarak ihtiyaçlarının var ise tespit edilmesi ve bu konuda rapor haline getirilmesi hakkında verilen yazılı önergeye tarihi çeşmelerin de ilavesiyle beraber incelenmesi hakkında "Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü.
Meclis üyesi Ufuk İn tarafından okunan detaylı raporda, özellikle köylerimizde bulunan tarihi mezarlıklar, şehitlikler, abideler, ören yerleri, kutsal mekânların son durumları hakkında bilgiler verildi. Raporun okunmasının ardından özellikle şehitliklerimizde, mezar taşlarında açıklayıcı unsurların bulunması gerektiği vurgulanırken, köylerimizdeki eski, tarihi mezarların bakım onarımının yapılması gerektiği önemle belirtildi. Ancak maddi anlamda büyük bir bütçenin gerekli olduğu da vurgulanırken, en azından kademeli bir şekilde bakıma muhtaç tarihi yapılarımızın yenilenmesinin gelecek kuşaklara bırakılacak değer açısından çok önemli olduğu belirtildi.
Gündemin bir sonraki maddesinde ise; "Meclis ve Encümen Kararlarını izleme Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Raporda Meclisin, köylere yapılan hizmetlerin bilançosu paylaşıldı.
Gündemin 9. maddesinde; İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin TAŞKIN, Okay ŞERAN, Nülüfer EROL, Aptullah MUTLUER, Arif AKDOĞAN ve Saygun ERSİN tarafından, ilimiz sınırları içinde bulunan Istıranca dağları ormanlarla kaplı olup, ormanlarımızda tahribat çok olduğu şikayetleri alınmakta olduğundan, İlimiz sınırları içindeki orman alanlarının durumlarının araştırılması hakkında verilen yazılı önerge görüşüldü. Daha sonra yapılan görüşmeler neticesinde Vize, Demirköy, Kofçaz ve Merkez Orman İşletme Şefliklerinde görev yapan yetkililerden konu hakkında Meclisi bilgilendirmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Derece Mühendis (Bilgisayar) kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulduğundan, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 36. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi gereğince, 2020 yılında çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan sözleşmeli personele ödenecek net ücretin belirlenmesi hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun oy birliği ile kabul edilmesinin sonrasında
Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Kırklareli Merkez, Karakaş Mahallesi, İstiklal Caddesi, Özel İdare İşhanı Binasının 4. katında bulunan 54 (60 m2), 68 (35 m2), 69 (32 m2) ve 70 (31 m2) numaralı 4 (dört) adet bağımsız işyerinin, Yeşilay Kırklareli Şube Başkanlığına, yakıt ve diğer giderlerinin kendileri tarafından karşılanmak üzere tahsis edilmesi hakkında "İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Olumsuz görüşün yer verildiği rapor, oy birliği ile kabul edildi.
Kırklareli İl Genel Meclisi birleşimin sonunda, gelecek ay yapılacak ilk toplantı tarihini 6 Ağustos Perşembe günü olarak belirledi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol