Tarihi köprüyü kaza kaza yıkmışlar

Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üsküp Hacı Faklı Yolu Altı Mevkiinde kalan tarihi köprü için suç duyurusunda bulundu. Köprü yeniden restore edilecek

Kırklareli Merkez’e bağlı Üsküp Beldesi Hacı Faklı Yolu Altı Mevkiinde bulunan tarihi Üsküp Kurtdere Köprüsünün kaçak kazılarla tamamen yıkılma noktasına geldiği belirlendi. Roma döneminden kalma kesme taş tekniği ile harç kullanılmadan yapılan köprüyü inceleyen Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanları, köprünün kaçak kazılarla yıkılarak bütünlüğünün bozulduğunu tespit etti. Bir rapor hazırlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıkları Bölge Kurulu raporunda köprünün yıkılmasına neden olanlar hakkında suç Cumhuriyet Başsavcılığına duyurusunda bulunulmasına ayrıca Karayolları İdaresince röleve, restitisyon ve restorasyon projesinin hazırlanarak Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na sunmasına karar verildi. Gerçekleşen yıkım hakkında bir paylaşımda bulunan Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, “Herşey gibi kültür varlıklarımızı da çok kolay yitiriyoruz. Geçmişten aldığımız emanetleri gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğumuzu ne zaman anlayıp duyarlı olmayı becereceğiz?
Üsküp Pınarhisar arasındaki tarihi Roma Köprüsünün defineciler tarafından kazıla kazıla sonunda yıkıldığını üzülerek öğrendik” dedi.

Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, Kırklareli Merkez’e bağlı Üsküp Beldesi Hacı Faklı Yolu Altı Mevkiinde bulunan tarihi Üsküp Kurtdere Köprüsünün kaçak kazılarla tamamen yıkılma noktasına geldiğine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun bu konuda 15 Eylül 2020 tarihinde aldığı kararı da paylaşan Çidem, “Herşey gibi kültür varlıklarımızı da çok kolay yitiriyoruz. Geçmişten aldığımız emanetleri gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğumuzu ne zaman anlayıp duyarlı olmayı becereceğiz?
Üsküp Pınarhisar arasındaki tarihi Roma Köprüsünün defineciler tarafından kazıla kazıla sonunda yıkıldığını üzülerek öğrendik” dedi.
Koruma Bölge Kurulu’nun 15.09.2020 tarih 351 sayılı kararında şu ifadeler yeraldı;
“Kırklareli ili. Merkez İlçesi. Üsküp Beldesi. Hacı Faklı Yolu Ahi Mevkii. 18 pafta. 3756 ve 5171 parseller ile tapulama harici alanda şahıs mülkiyetleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda bulunan, sit alanı dışında kalan. Koruma Bölge Kurulumu/un 17.10.2008 tarihli ve 2121 sayılı kararıyla l.grup Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Üsküp Kurtdere Köprüsü'nün kaçak kazı yapılarak tahrip edilmesi ve köprünün yıkılarak bütünlüğünün bozulduğunun tespitine ilişkin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 03.09.2020 tarihinde yerinde yapılan inceleme sonrasında uzmanın 11.09.2020 tarihli ve 371615 sayılı raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kırklareli İli. Merkez İlçesi. Üsküp Beldesi. Hacı Faklı Yolu Altı Mevkii. 18 pafta. 3756 ve 5171 parseller ile tapulama harici alanda şahıs mülkiyetleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü yetki ve sorumluluğunda bulunan, sit alanı dışında kalan. Koruma Bölge Kumlumuzun 17.10.2008 tarihli ve 2121 sayılı kararıyla l.grup Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen Üsküp Kurtdere Köprüsü'nde: kaçak kazı yapılarak tahrip edilmesi ve köprünün yıkılarak bütünlüğünün bozulmasına sebep olan ilgililer hakkında 2863 sayılı yasanın 9.ve 65.maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına. Üsküp Kurtdere Köprüsü'nün 2863 sayılı yasanın 8.maddesi ile Bakanlığımız Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğinin 7.maddesine istinaden ekli 1/3000 ölçekli koordinattı haritasında belirlenen sınırlan itibariyle Korunma Alanının belirlenmesine, tarihi köprünün yıkılarak çevreye (özellikle güneybatı cephe mansap yönünde) saçılan yapı parçalarının ilgili Karayolları İdaresi sorumluluğunda toplanarak yapı oturum alanında dere su akışının engellemeyecek bir şekilde istiflenerek restorasyon uygulamasında kullanılmak üzere muhafaza altına alınması gerektiğine, taşınmazın ihyası için ivedilikle rölöve. restitüsyon ve restorasyon projelerinin Karayolları İdaresince hazırlanarak Kumlumuza sunulmasına karar verildi.”
Üsküp Kurtdere Köprüsü
hakkında…
Kırklareli Merkez İlçeye bağlı Üsküp mera sınırı, Kurtdere Mevkii'nde, Pınarhisar İlçe sınırına yakın bir noktada yer alan köprü yapım tarihi tam olarak bilinmese de Roma Döneminde yapıldı. Dere yatağı üzerinde kurulmuş olan köprünün batı ucu 3756 parsel no'lu taşınmazla doğu ucu ise 5171 parsel no'lu taşınmazla sınır oluşturuyor. Tek gözlü, yolu eğimli köprüler grubuna giren köprünün yapımında kullanılan kesme taşlar birbirine kenetlenerek örülmüş, harç kullanılmadan köprü kemeri oluşturulmuş. Köprü günümüzde kullanılmamakta.

Yorum Yazın

Yapılan Yorumlar

  1. kumdan çıktı mı kafanız 22 Ekim 2020 Perşembe 01:17:05

    Cepler maaşla dolgun göbekler istepne tekeri beyzadeler görevleri nedir habersiz nasıl oldu da duydularsa yıllar süren soygun ve yıkımdaki hazine hırsızı serserilerini rahatlarını bozdukları için haklarında suç duyurusunda bulunuyorlar...

  2. yorumcu arkadaş 23 Ekim 2020 Cuma 09:36:10

    yorumcu arkadaş neyin kafasını yaşıyorsun ? ne yazdığın kime giydirdiğin belli değil. azcık anlaşılır yaz da yorma bizi.