Tarihi Gar Binası Yatırım Programına alındı

Kırklareli’nin sembol yapılarından tarihi Tren Garı yıllardır bulunduğu yerde çürüyordu. Binanın akıbetinin ne olacağı konusunda zaman zaman yapılan açıklamalar dünkü İl Genel Meclisi’nde netlik kazandı. İl Özel İdaresi’nin İl Genel Meclisi’ne sunduğu teklif ile binanın restore edilmesi konusu İl Genel
Meclisi’nde konuşuldu. Meclis üyelerinin olumlu karşıladığı teklif İdareden geldiği şekliyle kabul edilirken Kırklareli’nin sembol yapılarından Gar binasının da kurtuluşunun müjdecisi oldu. Restore edilecek olan bina tekrar Kırklarelililerin hizmetine sunulacak.

Kırklareli İl Genel Meclisi Mart ayı 4’ncü birleşimini 4 Mart 2020 Perşembe günü yaptı. Saat 11.00’da Aydın Karakoç Başkanlığında toplanan Meclisin görüştüğü konular arasında tarihi Gar binasının restore edilmesine ilişkin teklifte yeraldı. “Kırklareli Merkez Karakaş Mahallesi’ndeki tarihi Gar binasının rölöve, restütisyon ve restorasyon projelerinin çizimi, yapımı ve uygulaması işinin 2020 yılı yatırım programına alınması ve ihale edildikten sonra sözleşme bedelinin yüzde 5’ine tekabül eden meblağın İl Özel İdaresi bütçesinden karşılanması ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterine de iş ve işlemleri yürütmesi için yetkisinin verilmesi teklifi” şeklinde ele alınan gündeme ilişkin Meclis üyeleri söz alarak olumlu görüşlerini bildirdiler. CHP Grup Başkanı Aptullah Mutluer, “Gar binası Kırklareli’nin sembol binalarından. Bu teklifin gelmesi beni çok sevindirdi. Burada Sayın Valimizinde gayretini göz ardı etmememiz lazım. İdareden geldiği şekliyle teklifin kabul edilmesini öneriyoruz” derken, AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam, “Gar binası hepimizin binası. Benim öğrencilik yıllarımdan beri öylece durur. İnşallah bu proje ile tarihi binamız güzel bir şekilde onarılır ve Kırklareli’ne yakışır bir eser ortaya çıkar. Hayırlı olsun diyorum” görüşlerini dile getirdi. İl Genel Meclis Başkanı Aydın Karakoç’ta Kırklareli İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi üyelerinin Kırklareli’ndeki tarihi binaların restore edilerek tekrar kullanıma sunulması aşamasında birçok projenin gerçekleşmesi için emek ve çaba harcadığını belirterek buna 2020 yılında da devam edildiğini ifade etti. “Kırklareli İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi 2009’dan 2020 yılına kadar Kırklareli’ndeki tarihi binaların harap hallerinden kurtulmasında en büyük emeği olan kurum. Şimdi buna Gar binasını ekliyoruz. Eski tarihi binaların değerlendirilmesinde İl Genel Meclisi, Valilik ve İl Özel İdaresi’nin çok büyük katkısı var. Bu konuda öncülük yapmaya devam ediyor” diyen Karakoç’un oylamasını yaptığı teklif oybirliği ile kabul edildi.
3 yılda eğitime 29 milyon 170 bin 619 TL harcandı
İl Genel Meclisi dünkü oturumunda ayrıca Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonu’nun Kırklareli’nde eğitime yönelik yapılan çalışmalar hakkındaki raporunu görüştü. Oy birliği ile kabul edilen raporu Meclis Katip Üyesi Okay Şeran okudu. Şeran 2017-2018 ve 2019 yılarında yapılan yatırımlar hakkında Meclise bilgi sundu.
Raporda yer alan bilgiler ise şöyle;
“İl Genel Meclisimizin 15.04.2019 tarih ve 143 sayılı kararı ile Meclis ve Encümen Kararlarını İzleme Komisyonumuza vermiş olduğu çalışma yetkisi gereği komisyonumuz 2017-2018-2019 yıllarında İl Özel İdare bütçemizden meclis kararınca, Kırklareli ilimizde eğitimin desteklenmesi bağlamında ayrılan ödeneklerin neler olduğu ve ne kadar olduğu konusunda incelemeler yapmak üzere toplanmıştır. Komisyonumuz yaptığı incelemeler ve ilgili birim müdürlüğüyle yaptığı görüşmeler neticesinde aşağıda belirtilen bilgilere ulaşmıştır. Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü 2017 Yılı İlköğretim Kurumları Ödenek Dağılım Çizelgesi
Lüleburgaz Hacı Ahmet Azman İHO Yapımı 2,000,000.00 (BİTTİ)
Lüleburgaz İstiklal Mah. İlkokulu Yapımı 1,500,000.00 (BİTTİ)
Lüleburgaz Zafer Mah. Ortaokulu 16 Drs. Yapım İşi. 1,500,000.00 (BİTTİ)
Demirköy Anaokulu Yapım İşi 500,000.00 (İPTAL)
Tasarruf Tedbirleri Kapsamında Proje İptal Edilmiş olup, tüm ödeneği (1.487.846+500.000) toplam 1.987.846 TL ödenek, Merkez Anaokulu Yapım Projesine Aktarılmıştır.
Merkez İlçe Proje Gideri 2,178,562.00 (Temel Eğitim)
Lüleburgaz İlçesi Küçük Onarım 450,000.00
Babaeski İlçesi Küçük Onarım 300,000.00
Vize İlçesi Küçük Onarım 150,000.00
Roman Yazıyorum Projesi 75,000.00
2017 yılında 8 milyon 653 bin 562.00 TL
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü 2018 Yılı İlköğretim Kurumları Ödenek Dağılım Çizelgesi
Okul Mefruşatı (Donatım) 1,230,000.00
Lüleburgaz İlçesi (Durak İlkokulu) 15,000.00
Babaeski İlçesi Donatım 100,000.00
Vize İlçesi Donatım Malzemesi 50,000.00
Demirköy İlçesi 10,000.00
Pehlivanköy İlçesi 25,000.00
Pınarhisar İlçesi 50,000.00
Kofçaz İlçesi 20,000.00
Kamulaştırma Gideri 400,000.00
Okullar bazında Lüleburgaz 1364 ada 2 parsel Zafer Mah. Anaokulu Yapım İşi 600,000.00 (BİTTİ)
Lüleburgaz Fehmi Mutlu Ortaokulu Ek Derslik Yapım İşi 1,000,000.00 (İPTAL)
Bakanlığımız onayıyla, projenin aciliyeti bulunmadığından dolayı iptal edilmiştir. Tüm Ödeneği, Merkez de yapılması planlanan İlkokul projesi aktarılacaktır.
Lüleburgaz General Ferhat Akat İlkokulu Yapım İşi 1.000.000,00 (İPTAL)
Bakanlığımız onayıyla, projenin aciliyeti bulunmadığından dolayı iptal edilmiştir. Tüm ödeneği, Merkez de yapılması planlanan İlkokul projesi aktarılacaktır.
Kırklareli Merkez İstiklal Ortaokulu Ek Derslik Yapım İşi 1.000.000,00 (İPTAL)
* Bakanlığımızca proje uygun görülmemiş olup, iptal edilmiştir. Ayrılan 1.000.000 TL Ödenek ise, Merkez Anaokulu Yapım Projesine aktarılmıştır.
Merkez ve İlçeler Büyük Onarım Gideri (Proje) 2,837,057.00
Kofçaz İlçesi Onarımı 80,000.00
Pınarhisar İlçesi Onarım 150,000.00
Demirköy İlçesi Onarımı 100,000.00
Pehlivanköy İlçesi Onarımı 80,000.00
Lüleburgaz İlçesi Küçük Onarım 250,000.00
Babaeski İlçesi Küçük Onarım 300,000.00
Vize İlçesi Küçük Onarım 100,000.00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 100,000.00
Müşavir Firma ve Kişi Ödemeleri 5,000.00
2018 yılında Genel Toplam 9 milyon 502 bin 57.00 TL
Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü 2019 Yılı İlköğretim Kurumları Ödenek Dağılım Çizelgesi
Okul Mefruşatı Alımları (Tüm İlçeler) 1,475,000.00
Merkez 1633 ada 1 parsel Zafer Hamidiye Mah. Anaokulu Yapım işi (BİTTİ) 1,250,000.00
Lüleburgaz 1364 ada 2 parsel Zafer Mah. Anaokulu Yapım İşi (BİTTİ) 1,250,000.00
Lüleburgaz Fehmi Mutlu Ortaokulu Ek Derslik Yapım İşi (İPTAL) 1,450,000.00
Bakanlığımız onayıyla, projenin aciliyeti bulunmadığından dolayı iptal edilmiştir. Tüm ödeneği, Merkez de yapılması planlanan İlkokul projesi aktarılacaktır.
Babaeski Anaokulu Yapım İşi (A.K.O.Y.) (İhale Aşamasındadır.)1,000,000.00
Projemiz Arsa Karşılığı Okul Yapım (A.K.O.Y.) Protokolü kapsamına alındığından, 1.000.000 TL ödenek Lüleburgaz Anaokulu Yapım Projesine Aktarılmıştır.
Merkez İlçe Proje Onarım Gideri (Temel Eğitim) 3,100,000.00
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 365,000.00
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 20,000.00
Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Gideri 20,000.00
Merkez ve (Pınarhisar, Demirköy Pehlivanköy, Kofçaz) İlçeleri Küçük Onarım 170,000.00
Lüleburgaz İlçesi Küçük Onarım 400,000.00
Babaeski İlçesi Küçük Onarım 250,000.00
Vize İlçesi Küçük Onarım 100,000.00
Babaeski İlçesi Mutlu Çocuk 100,000.00
Mutlu Toplum Projesi
Vize İlçesi Tüketme Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 3,000.00
Vize İlçesi Büro Malzeme Alımları 12,000.00
Vize İlçesi Donanım Malzemeleri 50,000.00
2019 Yılında Genel Toplam 11 milyon 15 bin TL
Kırklareli İl Genel Meclisimizce 2017-2018-2019 yıllarını kapsayan son üç yıllık dönemde, İl Özel İdare bütçemizden Kırklareli'nde eğitimin desteklenmesi bağlamında meclis kararınca ayrılan ödeneklerin toplamı 29 milyon 170 bin 619 TL olarak gerçekleşmiştir.”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol