TÜKETİCİLERİN BİLMEK İSTEDİKLERİ-2

Alışverişte Bilinçli Davranış Nasıl Olur?
o Gereksinmelerimizi doğru olarak belirleyelim. Alışveriş listesi hazırlayarak öncelik sırasına göre alışveriş yapalım.
o Mal ve hizmet satın alırken, temel gereksinimlerimizi ön planda tutalım. Medyanın ve reklamların etkisinde kalarak yanlış davranış göstermeyelim.
o Ödediğimiz paranın karşılığını tam olarak almaya çalışalım.
o Üreticisi belli olmayan mallar ile güvenli ve sağlıklı olmayan mal ve hizmeti satın almayalım.
o "Satılan mal geri alınmaz" devrinin kapanmış olduğunu bilelim.
o Aldığımız mal ve hizmetlerin özellikleri, riskleri ve kullanımı konusunda eksiksiz ve doğru bilgi sahibi olmak için dikkatli olalım. İlgili yerlere ve tüketici örgütlerine başvuruda bulunup gerekli bilgileri alarak herhangi bir sorun çıkmaması için mal ya da hizmeti satın almadan önce önlemimizi alalım ve haklarımızın ne olduğunu doğru ve eksiksiz olarak öğrenelim.
o Alışveriş yapmadan önce iyi bir piyasa araştırması yapalım.
o Birden çok mağaza ya da firmada malın fiyat ve kalitesini öğrenerek karşılaştırma yapalım.
o Aynı ürünün değişik marka, tip ve miktarlarının sağladığı yararları fiyatlarıyla karşılaştıralım.
o Alışverişte kaliteli yerli malını tercih edelim.
o Alışveriş esnasında satın alacağımız malı kontrol edelim. Gözle, elle, koklayarak, yoklayarak ya da basit ölçü aletleriyle yapabileceğimiz kontrolleri ihmal etmeyelim.
o Yaptığımız her alışverişte fiş ve fatura isteyelim.
o Elektrikli, elektronik ve mobilya gibi garanti kapsamındaki cihazlara ve mallara ilişkin garanti belgesini, Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzunu isteyelim.
o Alacağımız malların etiketli olmasına dikkat edelim. Etiketleri iyice inceleyelim. Etiketlerde Malın cins, nitelik ve fiyat bilgilerinin olmasını arayalım. Mal üzerinde etiket bulunmasının zorunlu olduğunu bilelim.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Amacı Nedir?
Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.
Tüketici Kimdir?
Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiye denir.
Tüketici İşlemi Nedir?
Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemlere denir.
YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI ŞÖYLE OLMALIDIR…
Kent konseyleri ve kent meclisleri gibi yönetime katılımı mümkün kılacak mekanizmaların oluşmaması ve yeterince etkin olmaması nedeniyle, halkın kent yönetimine katılımının gerçekleştiği söylenemez. Kentlilerin karar alma süreçlerinde yer almaması, bu süreçlerin yerel yönetim veya merkezi yönetimin bir görevi gibi algılanması, daha da ileri giderek oylarını kendi güncel çıkarları için sadece seçimden seçime kullanabileceği bir silah olarak görmesi ve bu yapının da siyasi erk tarafından teşvik edilmesi katılımcı yaklaşımı ortadan kaldırmaktadır.
Halk, yerel yönetimin kendi yönetimi olduğunu benimsemelidir. Meclis kararları, encümen kararları ve plan-proje-program-bütçe konularında halk sürekli bilgilendirilmelidir. Tüm kentsel karar üretme süreçlerinde en yaygın katılım sağlanması amaçlanmalıdır. Emek-meslek örgütleri, demokratik toplum örgütleri ve diğer sivil yapılar karar ve yürütme organlarında yer almalıdır. Var olan bu yapılanmalar yanı sıra 'kent konseyleri', 'kent meclisleri' ve 'mahalle komiteleri' gibi oluşumların yerel yönetim ve karar alma süreçlerine doğrudan katılım olanakları sağlanmalıdır.
Alınan kararlar, 'günlük çözümleri olduğu kadar' geleceği de ilgilendirir. Halkın bu kararların alınmasına ve uygulanmasına doğrudan müdahil olması, yerel yönetimlerle birlikte ülke demokrasisini de geliştirecektir.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol