Sırada “Halkın Katılımı Toplantısı” var

Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (KIRKAB), mevcut atık depolama tesisine ek olarak yapılacak Düzenli Depolama Alanı 2. Lot, Mekanik Ayırma ve Biyometanizasyon Tesisi için ÇED sürecinde… Çevre Şehircilik Bakanlığı ÇED süreci kapsamında halkın bilgilendirilmesine yönelik olarak Halkın Katılımı Toplantısı düzenleneceğini duyurdu. 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanan 2. Lot Mekanik Ayırma ve Biyometanizasyon Tesisi projesinin yapım bedelinin 74 milyon 440 bin 500,00 TL olması planlanıyor. Tesiste atıklar ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak ayrıca ısı ve elektrik enerjisi üretilecek. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kırklareli Merkez Karaca İbrahim Mahallesi Kırmızıyar Mevkii’nde KIRKAB – 1 tarafından yapılması planlanan “Düzenli Depolama Alanı 2. Lot, Mekanik Ayırma ve Biyometanizasyon Tesisi” projesine ilişkin olarak Halkın Katılımı Toplantısı yapılacağını duyurdu. 26 Eylül 2019 saat 09.00 da Cumhuriyet Mahallesi 200 Konutlar Sitesi No:21 Merkez KIRKLARELİ adresindeki Ehli Keyif Huzur Sitesi Lokalinde yapılacak Halkın Katılımı Toplantısında proje hakkında katılımcılara ve vatandaşlara bilgi verilecek.
Geri dönüşümü mümkün olan atıkların ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacağı tesiste atıktan biyogaz, elektrik ve ısı enerjisi üretilebilecek. Projenin inşaat aşamasının 1 yıl içerisinde tamamlanması planlandı. Kırklareli Belediyesi, İnece Belediyesi, Kavaklı Belediyesi, Üsküp Belediyesi, Babaeski Belediyesi, Alpullu Belediyesi, Büyükmandıra Belediyesi, Karahalil Belediyesi, Demirköy Belediyesi, İğneada Belediyesi, Kofçaz Belediyesi, Lüleburgaz Belediyesi, Ahmetbey Belediyesi, Büyükkarıştıran Belediyesi, Evrensekiz Belediyesi, Pehlivanköy Belediyesi, Pınarhisar Belediyesi, Kaynarca Belediyesi, Vize Belediyesi, Çakıllı Belediyesi ve Kıyıköy Belediyesi’ne hizmet verecek olan projenin bedeli 74 milyon 440 bin 500,00 TL.
Proje özeti
Projenin teknik olmayan özetinde şu bilgiler veriliyor;
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11. maddesi gereği büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi gereği katı atık hizmetlerini yapmak ve yaptırmak, 15. maddesi gereği de katı atığın toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması belediyelerin yükümlülüğündedir.
Mevcut durumda Kırklareli İli’nde toplanan evsel katı atıklar, 06.07.2000 tarih ve 3 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nca Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı verilen ve Merkez İlçesi, Karaca İbrahim Mahallesi, Kırmızı Yar Mevkii, 589 ada, 78 parselde bulunan alanda düzenli depolama suretiyle bertaraf edilmektedir.
04.01.2006 tarih ve 2006/9941 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği kurulması kararlaştırılmıştır. Bu tarihten sonra Kırklareli Belediyesi yükümlülüğünde olan düzenli depolama alanı yapılması ve işletilmesi Birliğe devredilmiştir. Mevcut durumda toplanan karışık belediye atıkları Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı verilen Lot-1’de depolanmaktadır. Ayrıca Lot 1’den toplanan depo gazı kojeneratörler aracılığı ile yine kurulu bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’ne iletilmekte olup, elektrik üretilmektedir.
02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı (Değişiklik; 23.03.2017 tarih ve 30016 sayılı) ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin 5. Maddesi (Genel İlkeler); b) Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi esastır.
Bu kapsamda Birlik tarafından; atığın geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafını içeren entegre bir atık yönetiminin geliştirilmesi amacıyla Düzenli Depolama Alanı 2. Lot, Mekanik Ayırma ve Biyometanizasyon Tesisi Projesi’ni gerçekleştirmesi planlanmaktadır.
Söz konusu proje kapsamında Mekanik Ayırma Tesisi, Biyometanizasyon Tesisi ve II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi yapılması planlanmıştır. Ayrıca mevcut Elektrik Üretim Tesisi’nin kapasitesinde artış söz konusu olacaktır. Bu proje ile geri dönüşümü mümkün olan atık ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak, biyobozunur atıktan biyometanizasyon yöntemi ile biyogaz, elektrik ve ısı enerjisi üretilebilecektir. Belirtilen kazanımların yanı planlanan II. Sınıf Düzenli Depolama Alanı’nın da ömrü uzatılmış olacaktır.
Projenin inşaat aşamasının 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Mekanik Ayırma Tesisi ve BiyometanizasyonTesisi’nin ömrü II Sınıf Düzenli Depolama Alanı (2. Lot) ömrü ile aynı olacaktır. Bu kapsamda tesisin ömrü 15 yıl olarak planlanmıştır. Düzenli Depolama Alanı 2.Lot, Mekanik Ayırma ve Biyometanizasyon Tesisi Projesi kapsamında yer alan II. Sınıf Düzenli Depolama Sahası’nda depolanması planlanan toplam atık miktarı 2.100.000 m3’dür.
Düzenli Depolama Alanı 2. Lot, Mekanik Ayırma ve Biyometanizasyon Tesisi Projesi 25.11.2014 tarih ve 26186 sayılı (Değişiklik; 19.04.2019 tarih ve 30750 sayılı Resmi Gazete) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Ek-1 Listesi Madde 11- İnşaat yıkıntı ve hafriyat atıkları hariç olmak üzere alanı 10 hektardan büyük ve/veya hedef yılı da dahil günlük 100 ton ve üzeri olan atıkların geri kazanıldığı, yakıldığı (oksitlenme yoluyla yakma, piroliz, gazlaştırma, plazma vb. termal işlemler) düzenli depolandığı ve/veya nihai bertarafının yapıldığı tesisler, kapsamında yer almakta olup, Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği Ek-III’te verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Formatı” esas alınarak, iş bu ÇED Başvuru Dosyası hazırlanmıştır.
Proje alanında 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yeterlik Belgesi Tebliği’nin 9. Madde 3. Bendi gereği tarafından 11.07.2018 tarihinde faaliyet yeri inceleme çalışması gerçekleştirilmiştir. T.C. Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilen bilgilendirme yazısı Ek-2d’de yer almaktadır.
Tesis için, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı (Değişiklik:11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak lisans alınacaktır.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol