Sanayi Siciline kayıt olmayan işletmeler dikkat!

06 Mart Pazartesi günü Kırklareli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül gazetemiz muhabirlerine yaptığı açıklamada Sanayi Sicil Kaydı yapmayan işletmelere para cezası işlemi uygulanmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirildiğini belirtti.

Kırklareli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, Sanayi Siciline kayıt olmayan işletmelerin, herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirildiğini ve Sanayi Siciline kayıt olmayan sanayi işletmelerinin mutlaka kayıtlarını yaptırmaları gerekli olduğunu söyledi.
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nda sanayi işletmelerini ve sanayiciyi şu şekilde tanımlamaktadır diyen Akgül; "Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya ter-
kibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayıiır.(Değişik ikinci fıkra: 18/6/2017-7033/3 md.) Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer" dedi.
2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmaları zorunlu
Sanayi İşletmelerinin üretime başladıktan 2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmalarının zorunlu olduğunu ve 2 ay içerisinde kayıt olmayan işletmelere idari para cezası uygulanacağını belirten İl Müdürü Akgül; " Bu
tanıma uyan Sanayi İşletmeleri yine aynı kanunda; üretime başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmalarının zorunlu olduğu, bu süre içerisinde kayıt olmayan işletmelere İdari Para Cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda; yukarıda verilen Sanayi İşletmesi tanımına uyan ancak bugüne kadar Sanayi Siciline kayıt olmayan işletmelere, herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir" diye konuştu.
“Mutlak kayıt yaptırın”
Sanayi Siciline kayıt olmayan Sanayi İşletmelerinin mutlaka kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini ifade eden Akgül; “Kayıt yapıldıktan sonra İşletmelerimize Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmektedir. Sanayi Sicil Belgesi alan işletmelerimiz; Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler, Enerji bedelinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) payı alınmaz, Kamu alımlarında orta ve yüksek teknoloji yerli malı ürün teklif eden istekliler ile yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine % 15 fiyat avantajından yararlanır, İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDVTecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmaz, Yine bu bölgelerde arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren
işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri, bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri, harçlardan muaf olması ve bu alanlardaki binaları, emlak vergisinden istisna tutulması gibi bir çok avantajdan faydalanmaktadırlar.
Sanayi İşletmelerinin Sanayi Sicil Beyanlarını "https://sanayisicil.sanayi.gov.tr" adresinden internet ortamında verdikten sonra İl Müdürlüğümüze başvurmaları yeterli olmakta” dedi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol