“Sağlık Odaklı Tatil Köyü” için ilk onay

Kırklareli İl Genel Meclisi, Demircihalil Köyü’nde yapılması planlanan “Sağlık Odaklı Tatil Köyü” projesi için ilk onayı verdi. Projenin detayları henüz netleşmezken projenin tüm onayları alması durumunda yapımının 2-3 yılı alabileceği belirtiliyor. Sağlık turizmi açısından önemli bir gelişme olarak görünen proje özel sektör tarafından gerçekleştirilecek. 

Kırklareli İl Genel Meclisi Mart ayı 3’üncü toplantısını yaptı. İl Özel İdare Hizmet Birimleri İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan birleşimde Bir önceki toplantı özetinin kabul edilmesinin ardından verilen önergelerin gündeme alınması görüşüldü. Bu kapsamda verilen önergelerden biri de Meclis Üyeleri Kenan Çiftçi, Sadık Aykanat ve Okay Şeran’ın verdiği Vize’ye bağlı Düzova Köyü Buzağıdere köprüsü hakkında oldu. Köprünün yağışlı ve kötü şatlarda can ve mal kaybına neden olacak biçimde yıprandığı belirtilen önergede Cumartesi günü gerçekleşen yağışlar sırasında köprünün ne durumda olduğuna ilişkin Meclis üyeleri ne fotoğraflarda gösterildi. Cumartesi günü yağan sağanakta köprünün üzerinde mahsur kalan bir mini-
büsün içinde yolcularla birlikte devrilme tehlikesi yaşadığı 20’ye yakın yolcunun boğulma tehlikesi atlattığı ifade edildi. Köprünün yeniden yapılması işinin 2018 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınması talep edildi. Gündeme alındıktan sonra görüşülen önerge kapsamında köprünün yapım işi 2018 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alındı. Önerge sahiplerinden Okay Şeran talebin kabul edilmesi üzerine söz alarak Meclis üyelerine teşekkür etti.
Sağlık Odaklı Tatil Köyü
Kırklareli İl Genel Meclisi’nin 3’üncü birleşiminde görüştüğü gündem maddelerinden biri de Demircihalil Köyü’nde “Sağlık Odaklı Tatil Köyü” yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor oldu. Raporu İmar Komisyonu Başkanı Yeşim Girgin okudu. Girgin, ilgili müdürlüklerle yapılan görüşmeler sonucunda ve yönetmeliklere uyulması şartı ile projenin uygulamasının uygun olacağını ifade etti.
Girgin, konuya ilişkin Meclis’e raporda yer alan şu bilgileri aktardı;
“Kırklareli ili, Merkez İlçesi, Demircihalil Köyü, 128 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerinde agro ve sağlık amaçlı turizm tesisi yapılması maksadıyla "Turizm Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve "Sağlık Odaklı Tatil Köyü" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunda inceleme yapılması konusu İl Genel Meclisi tarafından komisyonumuza havale edilmiştir.
Komisyonumuz İl Özel İdaresi’nin ilgili birim yetkilileri ile birlikte söz konusu alana ilişkin kurum görüşleri de gözden geçirerek aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.
Plana esas olmak üzere İmar planına esas olarak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kırklareli BOTAŞ İşletme Müdürlüğü, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, D.S.İ. 11. Bölge Müdürlüğü, TREDAŞ İşletme Müdürlüğü, İl Halk Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorlu İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın uygun görüşleri alınmıştır.
1/25000 ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı hükümlerinin 3.1.2. maddesi çerçevesinde, planlama alanında belirlenen yapılaşma koşulları aşağıdaki gibidir.
1.Planlama Alanı Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Demircihalil Köyü, 128 ada 3 parsel numaralı taşınmaz sınırı ve yol alanıdır.
2. Planlama alanı içerisindeki fonksiyon; "Sağlık Odaklı Tatil Köyü" olarak belirlenmiştir.
3. Planlama Alanında yapılaşma koşulları; Maksimum Kat Alanı Katsayısı (Emsal): 0.30 Yençok : 7.50 metre (2 kat) Yapı Yaklaşma Mesafesi: komşu parsellerden en az 3 metre, Köy Yolundan 25 metre, diğer yollardan 5 metredir.
4. Kamuya terk işlemleri yapılmadan taşınmaz üzerinde uygulamaya geçilemez.
5. Plana esas kurum görüşlerinde belirtilen hususlara uyulacaktır.
6. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uyulması gerekmektedir.
7. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Su Kirliliği Yönetmeliğine ve Yeraltı Sularının Kirlenme ve Bozulmaya Karşı Korunması Yönetmeliğe uyulması gerekmektedir.
8. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na uyulacaktır.
9. İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır.
10. Belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikleri ve 1/25000 ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı hükümleri geçerlidir.
İş bu rapor; adı geçen Demircihalil Köyü, 128 ada 3 parsel numaralı taşınmazın "Turizm Alanı" amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve "Sağlık Odaklı Tatil Köyü" amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. Maddesi ile 5302 sayılı il Özel İdare Kanunu'nun 6. ve 10 maddesine göre onaylanması hususunda komisyonumuzun uygun görüşüyle Meclis'in bilgisine ve takdirlerine arz olunur.”
Girgin’in raporu okumasının ardından yapılan oylama ile rapor kabul edilerek sağlık amaçlı tatil köyü için ilk onay verilmiş oldu.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol