SGK işverenleri uyardı

SGK Kırklareli İl Müdürlüğü yaptığı dyuruda 18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 28 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 72 nci madde eklendiğini hatırlattı. Açıklamada; "Bu madde ile 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran
özel sektör işverenlerinden; 2016/ Aralık, 2017/ Ocak ve 2017/ Şubat aylarında tahakkuk eden prim tutarları sırasıyla 2017/Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenmiştir. Söz konusu dönemlere ait ertelenen tutarların ertelenen dönemin ay sonuna kadar ödenmesi halinde süresinde ödenmiş sayılacaktır.
Bu nedenle işverenlerimizin mağdur olmamaları, mevcut tüm teşvik ve indirimlerden yararlanabilmeleri ve icra takibine konu olmamaları için ertelenen prim tutarlarının süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Kamuoyuna ve işverenlerimize saygı ile duyurulur" dendi. (SGK Kırklareli İl Müdürlüğü)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol