SEÇİMLER'e BAKIŞ

7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan, TBMM 25. Dönem üyelerinin belirleneceği Milletvekili Genel Seçim'inin ne denli önemli olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar var. Bu seçimde, şu üç önemli karara imza atılacak;
1. 13 yıldan bu yana, yereliyle-geneliyle hakimiyetini kurmuş bir siyasi anlayışın devamına mı? Yoksa, bir değişim gerektiğine mi? Kararı verilecek.
2. İktidarın değişimini isteyenlerin, 'Tek başına bir hükümet mi? Yoksa, koalisyon ortaklı bir hükümet mi? Olması konusunda irade belirlenecek.
3. Tekçi anlayışlara karşı, bu ülkede var olan farklı ama asli unsur niteliğindeki kimlik ve inanç sahibi halkların, demokratik olarak ve güçleri oranında yönetimlere katılma haklarının kullanılıp kullanılamayacağı belgelenecek. (En önemli kriter olarak görünen bu seçenek, %10 barajına karşın kabul görürse eğer, demokrasi açısından da çok anlamlı bir gelişmenin göstergesi olacaktır.)

Bu seçimin önemine binaen, oy verme konusunda unutan, umursamayan, boykot eden, özveri göstermeyenler büyük bir vebal altına girerler. Çünkü; o kimselerde bu ülkede yaşıyor, Türkiye onların da vatanı. Boykot edilmesini anlarım ama, topluca yapılırsa bir değer taşır ve bir mesaj verilmiş olur. Lütfen, bu seçimlere katılım için, herkesin bütün şansını kullanması gerekir. Laf olsun diye değil, yukarda belirttiğim üç kriteri dikkate alarak oylarını akıllarının yattığı, gönül ve mantıksal bağlarının olduğu istedikleri partilere kullanmalıdırlar.
Bugünkü yazımın temasını, oy tercihimin gerekçeleri ve hedef seçeneğimin neler olduğunu daha önce duyurmuştum. Bazılarımız der ki; verilecek oy gizlidir, açıklanması doğru olmaz. Madem öyle; bir siyasi partiye olan üyeliğiniz açıktır ve gizlemeye gerek yoktur. Öyleyse, vereceğiniz oyun da gizlenecek hiçbir gerekçesi olamaz. Kaldı ki; verilecek oyların açık ve şeffaf olmasının sayılamayacak kadar faydası var. Örneğin; toplum içinde saygın, sosyal-kültürel-entelektüel bilgi ve birikime sahip kişilerin seçimlerde vereceği oyların açık ve kamuoyu tarafından bilinir olması, birçok kişiyi yönlendirecek olması doğru tercih oyları yükselteceğinden olumludur. Bunun aksini düşünelim; ne kendine, ne de çevresine hiçbir faydası olmayan, fiziki olarak insan olmanın ötesinde hiçbir olumlu niteliği bulunmayan kişilerin verdiği oyun bilinmesi, yönelimlerin daha seçici olması kaçınılmazdır.
Gelelim, 7 Haziran 'Milletvekili Genel Seçimi' için tercih gerekçilerimi sizlerle paylaşmadan önce;
1.Bugün ülkemizde örgütlü bulunan tüm siyasi partilerin seçime girdikleri takdirde alacakları oya eşdeğer sayıda meclise milletvekili göndermelerinden yanayım.
2.Seçim adaleti için;
a)Seçim barajı tamamen kaldırılmalı,
b)Siyasi partilere ya hiç hazine yardımı yapılmamalı ya da, yapılacaksa hepsine de kamusal kullanım ve eşit seviyede yararlandırılmalıdır. Gelelim tercih nedenlerim ve hedef seçeneğime;
Söz veriyorum! Diye başlayan, içi ütopik temalar ve hayal ürünlerinin yoğun olduğu, hedeflerinin öngörü açısından dar ve sığ olduğu, liderlik ve dar kadrolu derin parti sultalığının buram buram koktuğu seçim bildirgesinin içinde ne olursa olsun, bana inandırıcı görünmüyor.
Bizimle yürü Türkiye! Diye çağrı yapanların davranışları, barış-adalet-eşitlik, kısaca demokrasi konusunda kaygı barındırdığı için ilgimizin dışındadır.
Durmak yok, yola devam! Diye başlayıp, kendinden emin, geleceğini garanti ve güvende gören kibir dolu, kendilerinin neyse de başkalarının güzel ve faydalı olarak yaptıklarına hak etmedikleri halde sahip çıkan ve bugün yaptıkları üzerinden geleceğimizi ipotek edecek anlayışlarla da uzaktan yakından ilgimiz yoktur.
Büyük Insanlık Çagrisi Diye başlayan seçim bildirgesine şöyle bir göz gezdirmek istersek, neredeyse içinde, ekonomik, demokratik, sosyal, toplumsal, ekolojik ne ararsan var. Üstelik; ütopyanın, hayalin, hıncın, intikamın, kaygının, belirsizliğin hiçbiri yok. Örneğin;
- Bizler Kadınız! Diyerek, kadın hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler Genciz! Diyerek, gençlerin hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler Gökkuşağıyız! Diyerek, farklı anlayış ve yaşam biçimi savunucularının hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler Çocuğuz! Diyerek, çocukların hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler Demokrasiye İnananlarız! Diyerek, her alandaki demokratların hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler İnsan Hakları Savunucularıyız! Diyerek, insan hakları savunucularının hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler Her Kimlikteniz! Diyerek, farklı kimlik sahiplerinin hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler Özgür Dünyayı Savunanlarız! Diyerek, özgürlükçülerin hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler Doğanın Korucusuyuz! Diyerek, ekolojistlerin hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler Güvenceli Yaşam Ekonomisini Kuracak olanlarız! Diyerek, yaşam güvencesinden yana olanların hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler İşçiyiz, Emekçiyiz! Diyerek, işçi ve emekçilerin hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
- Bizler Sosyal Hakların Güvencesiyiz! Diyerek, toplumsal barıştan yana olanların hak ve özgürlüğü ile ilgili projelerini,
Programlarına alarak, bir ülkede; barış, adalet, eşitlik için gerekli olan demokratik taleplerin sözünü vermektedirler.
Bütün bu seçenekler karşısında; akıl ve mantık doğrultusunda, geleceğimize sahip çıkarak kime oy verilmesi gerekiyorsa, (Bu seçimlere dair 3. Seçeneği esas alarak) ben de ona oy vereceğim.
Sorunsuz ve sağlıklı bir yaşam dilerim.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol