Roman vatandaşlar için ikinci aşama

Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve sosyal hizmetler alanlarında yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik strateji belgesinin ikinci aşama eylem planına ilişkin
Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 11 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan genelgede, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı'nın (2019-2021) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi internet adresinde yayımlanacağı belirtildi. Aile,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
sitesinde yayımlanan II. Aşama Eylem Planı (2019-2021); eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler ile sosyal yardımın yanı sıra izleme ve değerlendirme alanlarını
kapsıyor. Plan, güncel ihtiyaçlara ve bütçe imkânlarına uygun olarak, sorumlu ve ilgili bakanlık ve kuruluşlarca hayata geçirilecek faaliyetleri ve görevleri tanımlıyor.Roman vatandaşlar için 1. Aşama Eylem Planı 2016 yılında (2016-2018) aralarında Kırklareli’nin de bulunduğu uygulanmaya konulmuştu.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı (2019-2021) hakkındaki genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile 11 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete de yayımlandı. Genelgede, “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) II. Aşama Eylem Planı (2019-2021) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmî internet adresinde yayımlanacak ve ilgili tüm paydaşlar tarafından uygulamaya konulacaktır.
Mezkûr Eylem Planının uygulanmasında ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarca azami gayret gösterilecek, ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım sağlanacaktır. Bilgilerini ve gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca resmi web sitesinden 2. Aşama Eylem Planı yayınladı.
Planın giriş bölümünde 2016 yılında atılan ilk adımlar anımsatıldı ikinci aşama için “II. Aşama Eylem Planı (2019-2021); eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler ile sosyal yardımın yanı sıra izleme ve değerlendirme alanlarını kapsamaktadır. Plan, güncel ihtiyaçlara ve bütçe imkânlarına uygun olarak, sorumlu ve ilgili bakanlık ve kuruluşlarca hayata geçirilecek faaliyetleri ve görevleri tanımlamaktadır. Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) temelinde hazırlanan eylemler, sorumlu/ilgili bakanlık ve kurumların temsilcilerinin görüş ve deneyimlerini yansıtmaktadır” denildi.
Öncelik alanı eğitim
Planda önceliğin eğitimde olduğuna vurgu yapıldı. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nca genel bütçe ve uluslar arası fonlardan yararlanılarak çeşitli projeler uygulanacak.
Bununla ilgili olarak planda, “Zorunlu eğitimin tüm aşamalarında okulu erken terk etme ve devamsızlık şeklinde kendini gösteren eğitimden kopuşlar engellenecek ve daha önce çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmış kişilerin – gençler öncelikli olmak üzere eğitimlerine devam etmeleri sağlanacaktır.
Roman ailelerin eğitimin sosyal ve ekonomik faydaları ile eğitime yönelik sosyal yardımlara dair bilgi düzeyleri artırılacaktır.
Roman veli ve öğrencilerin, okul, öğretmen ve akranları ile sosyal bağları güçlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.
Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı illerde gerçekleştirilecek çalışmada eylem olarak olarak; Okul öncesi eğitim, temel eğitim, üst öğrenim kurumları ve eğitim intibakı konusunda farkındalığı artırma faaliyetleri yapılacak. Ebeveynlerle toplantılar yapılması, ebeveynlerin rol modellerle iletişime geçmesinin sağlanması, toplumsal kampanyalar geliştirilmesi, okul etkinlikleri düzenlenmesi, ebeveynlerin 8 Nisan Dünya Romanlar Günü gibi önemli etkinliklere ve okul etkinliklerine katılımının sağlanması gibi aktiviteler yapılacak. Sivil toplum kuruluşları ve okul-aile birlikleri katılımıyla etkinlikler düzenlenecek ve Roman öğrencilerin velilerinin de bu etkinliklere dâhil edilmesi sağlanacak. Bakanlık bununla ilgili olarak Uzaktan Eğitim Merkezleri, STK’lar, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yerel Yönetimler, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile paydaş olacak.
Bu ve devamındaki “Roman Çocukların Temel Eğitime Devamlarının Sağlanması” planı ile Roman vatandaşlarında eğitimin sürekliliğinin sağlanması amaçlanırken eğitimlerine devam etmelerinin sağlandığı çocuklara psikolojik, sosyal ve akademik destek de verilecek.
İstihdam ve Konut
Planın bir diğer öncelikli alanı ise Roman vatandaşlarının istihdamına yönelik. Bu kapsamda Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Planın bu bölümündeki eylem haritası ise şöyle;
12.500 katılımcının yer alacağı bilgilendirme toplantıları düzenlenecek ve İş Arama Becerileri Eğitimi verilecek. Bu eğitimlerle her yıl en az 20 etkinlik ve toplantı düzenlenmiş olacak. İŞKUR tarafından düzenlenen bu etkinliklere en az 12.500 kişinin katılımı sağlanacak. Bu uygulamadan 4500 kişinin yararlanması hedefleniyor. Planın bir diğer ayağını Roman vatandaşlara girişimcilik eğitimi verilmesi oluştururken bu eğitimlerden 1000 kişinin yararlanması bekleniyor. Ayrıca mesleki eğitim kurslarından 3000 kişinin faydalanması amaçlar arasında.
Planda ayrıca Roman vatandaşların yaşadığı bölgelerde barınma ile ilgili olarak ihtiyaç analizleri yapılacak. Konutlarla ilgili olarak Ev Onarımı Yardımları kapsamında azami 15.000-TL, Ev Yapımı Yardımları kapsamında azami 25.000-TL olarak uygulanan Barınma Yardımlarının daha etkin uygulanması ve daha fazla Roman vatandaşın bu yardımlardan faydalanması sağlanacak.
Plan ayrıca sağlık, bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, yeni SODAM merkezleri, kadının sosyal statüsünün güçlendirilmesi, ön yargının azaltılması ve ortadan kaldırılması, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapılması gibi pek çok başlık taşıyor.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol