RES şirketinin yapı ruhsat bedelinde indirim talebi, Meclisi ikiye böldü

Kırklareli İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı son birleşiminde, Evrencik ve Sofular köyleri içerisinde yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak şirketin yapı ruhsatı bedelinde indirim istemesi, Meclis üyelerinde fikir ayrılığına neden oldu. Konu hakkında komisyon raporu; yapı ruhsatı ücretinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde fikir beyan ederken, AK Parti Grubu ise kendilerinin de ücrette değişiklikten yana olmadıklarını fakat ödenecek ücretin Bakanlığa değil de, İl Özel İdaresine aktarılması ve parayla ilimizde daha verimli hizmet verebilmesi adına cüzi bir miktar indirimin yapılabileceğini belirtti. AK Parti Grubu rapora
olumsuz oy kullandı…

Kırklareli İl Genel Meclisinin Ekim ayı son birleşimi dün saat 11.00’de Aydın Karakoç Başkanlığında gerçekleştirildi. Birleşim açılmadan önce, gündemin son maddesinde yer alan Kırklareli İli Vize İlçesi, Evrencik ve Sofular köyleri içerisinde kurulması planlanan VİZE-2 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ projesi hakkında şirket yetkilisi bir sunum yaptı. Toplamda kurulacak 29 tribün ile enerji üreteceklerini ifade eden yetkili, Trakya bölgesinin rüzgar yönünden elverişli koşullar taşıdığını, söz konusu alanların hazine adına istimlak edildiğini, kira yoluyla yatırımcıya devredildiğini belirtti. Enerji Bakanlığının yapı ruhsatı şartını da hatırlatan firma yetkilisi, söz konusu ruhsatın bedeli hakkında kwh başında değil, fiziki alan açısından ruhsatlandırılmasını talep ettiklerini açıkladı. İl Genel Meclisinde bu konuyu Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Ali Çakır önderliğinde, Çevre Meclisi de yakından takip etti.
Yapılan bilgilendirmenin ardından Meclis Başkanı Aydın Karakoç, konuyu gündemin son maddesinde görüşeceklerini hatırlatarak, gündemin birinci maddesi ile oturumu açtı. Ekim ayı 4. birleşime ait tutanak özetinin okunmasının ardından gündemin ikinci maddesi kapsamında; ilimiz Babaeski ilçesi, Kuzuçardağı köyü köy yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi teklifi, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 3.maddesinde ise; Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi, Karaağaç Köyü, 1267 parsel numaralı taşınmaz üzerinde "Konut Alanı" amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması hakkında "İmar ve Bayındırlık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Teklifin uygun görüldüğü rapora, Meclis üyeleri de olumlu oy verdiler. Gündemin bir sonraki maddesinde; İl Genel Meclis Üyeleri Arif AKDOĞAN, Hüseyin TAŞKIN, İlhan OKUMUŞ ve M. Gülay ERKOL tarafından verilen yazılı önerge ile Pehlivanköy ilçemiz ve köylerimiz kapsamında vasfını kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraları tekrar en yüksek verim alınabilecek hale kavuşturup süreklilik arz eden maksimum hayvansal ürünler elde etmenin gerekliliği konularının araştırılması hakkında "Tarım ve Hayvancılık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Meclis üyeleri raporu oy birliği ile kabul etti.
Gündemin beşinci maddesinde ise; İl Genel Meclisi Üyeleri Yeşim GİRGİN, Bayram SEZER, Volkan ERTAN, Ufuk İN ve Arif AKDOĞAN tarafından verilen yazılı önerge ile Bölgemizde bulunan Biyogaz Tesislerinin Hayvancılık tesislerinden çıkan atık alma kapasitelerinin ne kadar olduğu, Bölgemizdeki Biyogaz tesislerinin işletme kapasitelerinin ne kadar olduğu hakkında "Tarım ve Hayvancılık Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Komisyona çalışmalardan ötürü teşekkür eden Meclis üyeleri, rapor doğrultusunda oy kullandılar.
Gündemin 6. maddesinde; İl Genel Meclisinin 05/08/2019 tarih ve 261 sayılı kararına istinaden 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu gereği hazırlanan 2020 Yılı Yatırım Programı taslağının ilgili komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar görüşüldü. Bu madde kapsamında sadece Çevre ve Sağlık Komisyonunun raporu okundu, oylandı ve kabul edildi.
Gündemin görüşülen bir sonraki maddesinde; İl Genel Meclisi Üyeleri Yeşim GİRGİN, Tarık DÖKMEOĞLU ve Erhan KUŞOĞLU tarafından verilen yazılı önerge ile İş Kanunu gereğince elli ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör iş yerlerinin % 3 engelli işçi çalıştırılma zorunluluğu kapsamında işverenlere teşviklerin olduğunun bilinmesine istinaden, 2019 yılında ilimizde engellilere ne kadar istihdam sağlandığı, engellilerimize meslek edinme kurslarının açılıp açılmadığı, engellilerimizin iş istihdamında işverenlere ne gibi teşvikler verildiği ve işverenlerimizin söz konusu yasaya ne kadar uyduğu konularının araştırılması hakkında "Aile Çocuk ve Engelliler Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Üyeler komisyon raporu doğrultusunda oy kullandılar.
İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı oturumu; İl Genel Meclisinin 03/09/2019 tarih ve 296 sayılı kararına istinaden Kırklareli İli Vize İlçesi, Evrencik ve Sofular köyleri içerisinde kurulması planlanan 25/08/2016 tarih ÖN/6448-8/03549 ön lisans numaralı KARAYEL ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ adına VİZE-2 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ projesi imar planları onaylanmış ve askı süresi tamamlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmiş olup İl Genel Meclisi tarafından Enerji Üretim Tesislerinde (kwh saat başına-kapasite olarak) belirlenen bedelin, projeye ilişkin yatırım maliyetleri arasında önemli bir paya sahip olduğu, bu kapsamda enerji üretim tesislerinde alınacak yapı ruhsatı hizmet bedeline ilişkin konu hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu" tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi ile son buldu. Tartışmalara neden olan gündem maddesi kapsamında, okunan komisyon raporunda yapı ruhsatı ücretinin aynı kalması yönünde görüş bildirildi. Bunun üzerine Meclis üyesi Hüseyin Tuzcu; “En azından sembolik bir indirim yapalım. Bu para Bakanlığa değil, İl Özel İdaresine gelsin. Bizde köylerimize daha verimli hizmet için bir kaynak yaratalım” dedi. Meclis üyesi Yeşim Girgin ise; “Bu şirket yetkililerine indirim yapılırken, neden çiftçiye, işçiye doğalgaza, giderlere bir indirim yapılmıyor. Her şeye zam yapılıyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Söz alan CHP Grup Başkanı Aptullah Mutluer ise konuyu açıklayarak, Söz konusu şirketten 5 kalemde toplamda 7.5 Milyon TL ücret alındığını, yapılan istişarelerin ardından cüzi bir miktar indirimin uygun olacağına karar verip, yaklaşık 250 bin TL indirim yapmaya karar verdiklerini fakat komisyonun kararına da saygı duyduklarını ifade ederek, komisyon raporu doğrultusunda oy kullanacaklarını söyledi.
AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam ise, kendilerinin vatandaşa hizmet ettikleri önemli bir görevde bulunduklarını hatırlatarak, ihtiyacı olan köylere hizmet götürmek adına ellerinden gelen her çabayı göstermek zorunda olduklarını vurguladı. Komisyon raporuna olumsuz oy vereceklerini de ekleyen Sağlam’ın bu konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Ve rapor; 15 kabul, 8 ret oyu ile kabul edildi. Ekim ayını kapatan İl Genel Meclisi, Kasım ayı toplantılarına 4 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol