Prim borçlarını yapılandırma fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af' gibi düzenlemeleri de içeren kanunu onayladı. Bu kapsamda sigorta prim borcu olanlara da borçlarını yapılandırma fırsatı doğdu. SGK Kırklareli İl Müdürü Av. Tahsin Halcı, SGK prim borcu olanlar için yapılacak yapılandırmalar hakkında bilgi verdi.

SGK Kırklareli İl Müdürü Av. Tahsin Halcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı  'Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af' gibi düzenlemeleri de içeren kanunun SGK prim borçlarının yapılandırmasına ilişkin düzenlemesi hakkındaki son gelişmeleri düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
24 Mayıs 2018 Perşembe günü SGK İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda bir basın toplantısı düzenleyen Halcı, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Temmuz olduğu vurguladı. 31 Ağustos’ta başlayacak ödemelerin 6-9-12 veya 18 taksit şeklinde yapılabileceğini kaydetti.
Yapılandırmanın 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait Kanun’un yayım tarihinden önce tahakkuk ettiği halde Kanun’un yayım tarihi itibariyle ödenmemiş olan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigorta primi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak prim borçlarını kapsadığını kaydeden Halcı, ödemelerin 2 ayda bir gerçekleştirileceğini anlattı.
Halcı, “Yapılandırma kurallarına bakacak olursak, son müracaat tarihi 31 Temmuz 2018 olacak. İlk taksit ve peşin ödeme süresi 31 Ağustos 2018'dir. Ödemeler 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabilecek” dedi.
İl özel idareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarının tescil edilmiş borçlarına; azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkanı getirildiğini anlatan Halcı, “Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %90'ı silinecektir. İlk iki taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının %50'si silinecektir. 10 TL ye kadar eksik ödemeler yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır. İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacaktır” diye konuştu.
Yapılandırmanın sona ermesi
Başvuruda bulunarak borcunu yapılandıranların söz konusu yapılandırmasının hangi koşullar altında iptal edilebileceğine ilişkin de açıklamalarda bulunan Halcı, “Borçluların yapılandırma taksitleri ile cari
dönem prim borçların, çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırma hakları sona erecektir.  
Bir takvim yılında ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla; kalan taksitlerden, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde yapılandırma bozulamayacak ancak gecikilen ayların taksit tutarına gecikme zammı tatbik edilecektir” şeklinde konuştu.
Bakanlar Kurulu’nun yapılandırma başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisine sahip olduğunu anlatan SGK Kırklareli İl Müdürü Av. Tahsin Halcı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Önceki yapılandırma kanunlarına göre yapılandırmaları devam edenler, ilk taksit ödeme süresi içerisinde kalan taksitlerinin tamamını peşin olarak öderlerse Yİ-ÜFE tutarının % 90'ı silinecektir. İş yerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31.12.2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olan prim ve idari para cezası, işsizlik sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi asılları toplamı 100 TL aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol