Partilerin Tarım Vaatleri Nelerden Oluşuyor?

Seçimlere 19 gün kala siyasi partiler toplumun her alanına hitaben vaatlerini açıklamaya devam ediyor. Siyasiler meydanlarda tarım ürünleri fiyatı ve indirimli mazot konusuna özel bölüm açarken, seçim beyannamelerinde ise tarıma ayrılan bölümlerin ana başlıkları "ihracatçılık" ve "kendine yeterlilik" olarak ön plana çıkıyor.

Önadım Haber
24 Haziran seçimlerine büyük hızla hazırlanan siyasi partiler, seçim meydanlarında tarım ürünleri fiyatı ve indirimli mazot konusuna özel bölüm açarken, belge olarak yayınlanan seçim beyannamelerinde ise tarıma ayrılan başlıkların özünü kendine yeterlilik ve ihracatçılık oluşturdu. AK Parti, 2023 yılında tarımsal GSYİH’nin 150 milyar dolara, tarımsal ihracatın da 40 milyar dolara çıkarılmasını öngörüyor. CHP, tarımsal KİT’lerin özelleştirme sürecini durdurarak tarımda ihracatçılığa geçilmesini, MHP tarım ve sanayi entegrasyonu, tarımsal ihracata odaklanılmasını öneriyor.
AK PARTİ, “HEDEF 40 MİLYAR DOLAR İHRACAT”
“Tarım ürünlerinde net ihracatçı konumu geliştirilecek.Hayvancılıkta kendine yeterli hale gelinecek, bitkisel üretimde verimlilik ve rekabet gücü üst düzeye çıkacak. 2023 yılında Tarımsal GZYİH 150 milyar dolara, tarımsal ihracat 40 milyar dolara çıkacak.Arazi toplulaştırmada kümülatif 8.5 milyon hektara çıkılacak. Tarımsal destekler asgari 3 yıllık dönem için açıklanacak. 81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modelini hayata geçirilecek.TİGEM ile Sudan Hükümeti ortaklığında kurulan şirket aracılığıyla Sudan’da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini Türk girişimcilerin yatırımına açılacak. Hayvan varlığını artırılarak, kırmızı ette kendine yeterli konuma gelinecek.Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri hayata geçirilecek. KOBİ’ler gıda üretiminde markalaşmaya yönelik desteklenecek”.

CHP, “TARIMSAL DESTEKLER ARTTIRILACAK”
“Türkiye tarımda ithalatçı olmaktan çıkarıp, ihracatçı haline getirilecek. Tarımsal destek GSYH’nin yüzde 2’sine çıkarılacak, tarımsal girdilerin verileri düşürülecek. Çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının faizleri silinecek. Tüm tarımsal ve hayvansal üretimi kayıt altına alan, Üretici Kayıt Sistemi oluşturulacak. Tarımsal destekler 1 yıl önce açıklanacak. Tüm tarımsal KİT’lerin özelleştirme süreçleri durdurulacak, şeker fabrikaları özelleştirmesi iptal edilecek. Biyoyakıtlar ÖTV ve KDV’den muaf olacak. Arazi Edindirme Ofisi ile arazi toplulaştırma faaliyetleri 5 yıl içinde tamamlanacak. Karadeniz’de fındık borsası kurulacak, çay kotası kalacak. Hayvan varlığını artırmak için KOBİ’ler yaygınlaştırılacak”.
MHP, “TARIMSAL İHRACATA ODAKLANILMALI”
“Tarım sanayi entegrasyonunun sağlanacağı tarım kentleri kurulmalı. Tohum, fide, fidanda dışa bağımlılığı önlenmeli. Tarım ürünleri piyasasında denetim etkinleştirilmeli. Tarımsal üretimde ihracatçılığa odaklanılmalı. Tarım sektörü, ülke insanını besleyebilen ve ihracat kapasitesi yüksek düzeye getirilmeli. Hububat, tütün, et, şeker ve süt piyasalarında denetim etkinleştirilmeli, gıda güvenliği çağdaş normlara ulaştırılmalı. Yüksek verim ve kalitede tohum, fide ve fidan üretimi desteklenerek dışa bağımlılığa son verilmeli. Tarımsal üreticilerin en kısa zincir ile pazara ulaşımı sağlanmalı. Vadeli işlem borsaları etkinleştirilerek, ürün borsaları geliştirilmeli, lisanslı depo kullanımı yaygınlaştırılmalı. Stratejik öneme sahip buğday, mısır, pamuk, soya, ayçiçeği, fındık, üzüm, incir, kayısı, zeytin, yer fıstığı ve enerji bitkileri gibi ürünler için özel destekleme programları ve fiyat garanti sistemi getirilmeli”.
İYİ PARTİ, “TARIMDA BİLİMSELLİK ÖN PLANDA OLACAK”
“Hollanda, Fransa, Kanada, Dubai vb. dünyanın belli başlı yerlerinde ürünlerimizin en iyi şekilde pazarlanması için ajanslar hizmet verecektir.

Devlet pazarlama araçlarından çiftçinin ürettiği ürünün pazarlaması için en üst seviyede yararlanacaktır. Geleneksel tarımdan akıllı tarıma geçiş yapılacaktır. Tarım arazilerimiz tüm üretim süreçlerinde son teknolojik sistemler ve 54 anlık veri akışı ile takip ve kontrol edilecektir. Böylelikle hatalı üretimlerin önüne geçilecek,fire oranları yüksek düşük kaliteli ürünler azalacaktır.
Topraktan çıkan ürünler yine modern teknoloji ile donatılmış depolarda muhafaza edilecek, barkod sistemi ile son noktaya ulaştırılacaktır. Böylelikle hem fire hem de kayıtsız üretimin önüne geçilecektir. Tüm gümrüklerde ve sınır kapılarında tarıma yönelik laboratuvar vb. sistemler kurularak ürünlerin kalitesi ölçülecektir. Geleceğimizin planlanması için bölgesel son teknoloji Ar-Ge enstitüleri kurulacaktır.
Ar-Ge enstitüleri sayesinde bize özgü ağaçlar, tohumlar ve bitkiler geliştirilecektir. Son teknoloji kullanılarak ve güvenliğe riayet ederek geleceğimizin tohumlarını ve bitkilerini yetiştireceğiz. Tüm üniversitelerde ziraat fakültesi birimleri kurulacak ve her üniversite o birim ile ilgili iş geliştirme planları yapacaktır”.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol