POYRALI KÖYÜ ÇARŞISI HİZMETE GİRDİ

Pazar için ürün yerleştirmede ve üretmede geç kalmış bir halkız. "OSMANLI PANAYIRLARI" adlı kitabı okurken panayır ve pazarlara daha çok Rumların, Yahudilerin ürün getirdikleri ilgimi çekmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu durumu Cumhuriyetin ilanından sonra düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde "EKONOMİYİ BİLİMYORUZ" şeklinde ifade etmiştir.
Ticaret bu yüzden yerli Rum, Yahudi ve Bulgarların elinde kalmıştır. Ancak Cumhuriyetten sonra ticaretin millileşmesi hareketi ile birlikte PAZAR İÇİN ÜRÜN YERLEŞTİRME gündeme gelmiştir. Bu süreçte yani 90 yılda gıda ürünlerimiz, yemek sofralarımız gerek üretim bakımından gerekse kalite bakımından büyük ilerleme kaydetmiştir. Hep söylüyoruz zaman değişmekte, halkta da değişmektedir. Türk halkında "BAHÇE KÜLTÜRÜ" oluşup gelişmiştir. Tabii Türk halkı zaman içersinde geliştirip çeşitlendirdiği LEZZETLERİ araştırıp ortaya çıkarmıştır. Yöresel Yemek Lezzet Durakları yoluyla bilinen Yemek Kültürümüze bir zenginlik kazandırmıştır.
Kırklareli Valisi Esengül Civelek bu gelişme ve değişimin KÖY TABANINA kadar indiğini Poyralı Köyü’nde görmüş, durumu Çarşı disiplini altına almak suretiyle KÖYE ÇARŞI olayını gündeme getirmiştir. Böylece vali, Kaymakam ve köy halkı Poyralı Köyü Çarşısı’nda buluşmuşlar, hep birlikte sorunu çözmüşlerdir. Düzenledikleri törende yaptıkları konuşmalarla da değişimin yönü hakkında köylüyü bilgilendirmişlerdir.
ÇARŞI, şehirde ticaretin yoğunlaştığı alanda, ticaret amaçlı yapılanmanın meydana gelmesidir. Bir başka anlamda ticaret hayatına atılanların buluştukları yerdir. ÇARŞI kelimesi İran kökenli bir sözcüktür. Şehirde ticari hayatın aksamadan sürmesi için görevlendirilmiş kişiye de "ÇARŞI" denmiştir.
POYRALI KÖYÜNDE OLUŞAN YÖRESEL ÇARŞI köyün içinde yeni bir ticaret hayatının uç verdiğini, köylü insanların ürettikleri yerel gıda maddelerini piyasaya sürmek ihtiyacını duymuşlardır. İlk aşamada bunu yol boylarına, kahve önlerine getirdikleri seyyar tezgahlar üzerine koyarak müşteriye sunmuşlardır. Şimdi çarşı nizamına adım atmışlardır.
Poyralı köyü insanları değişime, üretmeye yatkın insanlardır. Sayın Vali Esengül Civelek, Sayın Kaymakam Cemal Demiryürek bu durumu görmüşlerdir. Bir şey yapmak isteyen köylü insanların elinden tutmuşlar, köylülerin yaptıkları ticaret şeklini KÖY ÇARŞISI biçiminde bir olguyla çağdaşlığa yönlendirmişlerdir. Bana göre bu olay çok şeyleri düşündürmektedir. Bir kez, köy geleneği yeni düşüncelerle, yeni hayat anlayışı ile Köy Geleneği değişim sürecine girmiş, KLASİK KÖY ve KÖYLÜ anlayışında bir değişimi işaret etmiştir.
Bu bakımdan Devlet Yönetimi Köye yeni düşüncelerle gitmiş, KÖY ÇARŞISI ile somutlandırmıştır. Önemli bir olay değişim ve ilerleme dediğimiz budur.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol