Müteşebbis heyetlerine üye seçiminde fikir ayrılığı

İl Genel Meclisi Haziran ayı birleşimleri başladı

Kırklareli İl Genel Meclisi Haziran ayı birleşimleri 4 Haziran Pazartesi günü Kırklareli İl Genel Meclis Toplantı Salonu’nda Safet Üresin başkanlığında başladı. Üç gündem maddesinin görüşüldüğü birleşimde geçtiğimiz ay görüşülen ve Kırklareli, Büyükkarıştıran ve Evrensekiz Organize Sanayi Bölgelerinin müteşebbis heyetine üye seçimi konusu ana gündem maddesi oldu.

Önadım Haber

4 Haziran Pazartesi saat 11.00 itibariyle başlayan meclise Safet Üresin başkanlık etti. Mayıs ayı 5. Birleşimine ait tutanak özetlerinin kabul edilmesiyle başlayan meclis, 2 gündem maddesi ile devam etti.
Son birleşimde görüşülecek
2. gündem maddesi geçtiğimiz ay görüşülen ve büyük tartışmalar neden olan Hundi Hatun ve Evladı Fatihan yurt müdürlüklerine ulaşım sağlayan yolun bakım-onarım ve sağlamlaştırma çalışmalarının yapılması nedeniyle İl Özel İdaresi yol ağına alınması hakkındaki konu yeniden görüşüldü. Geçtiğimiz ay CHP grubu ile AK Parti ve MHP gruplarını karşı karşıya getiren konu bu Cuma gün ki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.
Geçen ay görüşülmüştü
İlk birleşimin ana gündem maddesi olan Kırklareli’nde bulunan OSB’lerin Müteşebbis Heyetlerine üye seçimi ile alakalı gündem maddesi görüşüldü. Geçtiğimiz ay görüşülmüş maddelerden olan ve yeniden gündeme gelen maddede üyeler İl Genel Meclisi tarafından seçilmişti ancak Eski Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi mevcut listeyi onaylamamıştı. Bu nedenle konu yeniden gündeme geldi.
“İl Genel Meclisi tarafından seçilmeli”
Konu hakkında söz alan CHP Grup Başkanı Çetin Şinikoğlu, konunun yargıya intikal ettiğini ve davayı kazandıklarını ifade etti. Söz konusu müteşebbis heyetlerinin üyelerinin Vali tarafından değil İl Genel Meclisi tarafından seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Şinikoğlu, Eski Vali Orhan Çiftçi’nin meclisin seçtiği adayları kabul etmeyerek kendi listesini atadığını ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Yapılan atamaları kabul etmeyerek yeniden aynı listelerin kabul edilmesi teklifini sundu.
AK Parti ve MHP kabul etmedi
Konu hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam, konunun Vali ile konuşulduğunu ve heyetin meclis üyelerinden partilerin dağılımına göre eşit şekilde yapılmasını istediğini belirtti. Bu duruma göre üyelerden 2 CHP, 1 AK Parti ve 1 MHP olması gerektiğini ifade etti. Listelerin mevcut haliyle oylanmasını ret edeceklerini söyledi. MHP Grubu adına konuşan Grup Başkanı İbrahim Akten mevcut şekliyle yapılacak oylamayı kabul etmediğini ve ret oyu vereceğini belirtti.
Maddenin oylamasında 16 üye kabul oyu verirken 7 üye de ret oyunu kullandı. Madde oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündem maddesinin yargıya intikal ettiğini her fırsatta belirten ve heyetlere atama yapması gereken Çetin Şinikoğlu, yargının kararının yazılı olduğu kararı da basın mensupları ile paylaştı. Karar metni şu şekilde; “Kırklareli İl Genel Meclisi üyesi olan davacı tarafından, Kırklareli OSB- Büyükkanştıran Islah OSB ve Evrensekiz Islah OSB müteşebbis heyetlerine kimlerin görevlendirildiğine ilişkin yaptığı başvuruya cevaben verilen 22/11/2017 tarih ve 12735 sayılı yazı ile söz konusu OSB'lere Kırklareli Valiliği tarafından 28/09/2017-01/04/2016-05/10/2017 tarihlerinde yapılan görevlendirilmelerin geri alınmasına yönelik yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin olarak. Kırklareli il Özel İdaresi'nin 27/12/2017 tarih ve 14367 sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Edime İdare Mahkemesince verilen ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin bulunan 18/04/2018 tarih ve E:2018/338 sayılı karara davalı idare itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedir. İtiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından ve itiraz dilekçesinde öne sürülen hususların bu kararın kaldın İmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşıldığından itirazın “reddine”, 18/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi”
Bu maddenin ardından meclis bir sonraki gündem maddesi ile devam etti. Maddede Kırklareli merkez ilçede bulunan Yoğuntaş köyünün köy yerleşik alanının yeniden tespiti ile ilgili madde görüşüldü. Madde İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. Bu maddenin görüşülmesinin ardından sonlandırılan meclis Salı (bugün) 11.00’da toplanacak.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol