Muhtarlıklar Müdürlüğü kuruluyor

İçişleri Bakanlığı’nın 20.02.2015 tarih ve 8 sayılı genelgesine istinaden kurulması zorunlu olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kırklareli Belediyesi bünyesinde kurulması yapılan meclis toplantısı ile kabul edildi. Daha önce komisyona gönderilen teklifte Müdürlüğün kurulabilmesi için bir başka müdürlüğün kapatılması gerektiği belirtilmişti. Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün önerildiği teklif Çeşitli İşler ve Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmişti. Komisyon Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün aktif bir müdürlük olması nedeniyle bu teklifi Etüt ve Proje Müdürlüğü’nün kapatılarak Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün kurulması şeklinde kabul etti. Komisyonun raporu Meclis tarafından da uygun bulundu.

Kırklar Haber

Kırklareli Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısında Belediye bünyesinde Muhtarlıklar Müdürlüğü kurulmasını oylayarak kabul etti. Geçen ay yapılan teklif Çeşitli İşler ve Plan Bütçe Komisyonu tarafından incelemeye alınmıştı. Komisyon yaptığı değerlendirme sonrası hazırladığı raporu Salı günü yapılan Meclis toplantısında gündeme sundu. Komisyon raporunda şu bilgiler yer aldı;
“İçişleri Bakanlığının 20.02.2015 tarih ve 8 sayılı genelgesine istinaden kurulması zorunlu olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü için Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kapatılması ile ilgili konu Belediye Meclisimizce Komisyonlarımıza havale edilmiştir.
Konunun komisyonlarımızın müşterek toplantısında, değerlendirilmesi sonrasında kapatılması teklif edilen Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Belediye Başkanlığı ile vatandaşlar arasında iletişimin kurulması bakımından ve Halkla İlişkiler açısından önemli görevler gerçekleştirdiği; Bütçesinin, Kamu Hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması açısından daha geniş ve kullanılabilir olduğu dikkate alınarak kapatılmasının uygun olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.
Bunun yanı sıra stratejik plan ve performans programı, Belediye görev ve çalışma yönetmeliği ile diğer düzenleyici metinlerde Etüt ve Proje Müdürlüğünce yürütülen görevlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yerine getirilebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle; Etüt ve Proje Müdürlüğünün kapatılarak, Bütçe Ödeneklerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne aktarılması stratejik plan, performans programı ve yönetmelikte belirlenen görevlerin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yerine getirilmesi komisyonlarımızca uygun bulunmuştur.
Sonuç olarak; Etüt ve Proje Müdürlüğünün kapatılmasına, yerine Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmasına, Bütçede Etüt ve Proje Müdürlüğüne ayrılan ödeneklerin bu müdürlüğe aktarılmasına stratejik plan, performans programı ve Belediye görev ve çalışma yönetmeliği ile diğer düzenleyici metinlerde Etüt ve Proje Müdürlüğüne verilen görevlerinde bu Müdürlük tarafından yerine getirilmesine komisyonlarımızca oy birliği ile karar verilmiştir.” Oya sunulan komisyon raporu Belediye Meclisince kabul edilerek Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün kurulması kabul edildi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol