Mühendis, mimar ve şehir plancılarının güncel sorunları konuşuldu

TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu tarafından dün Atatürk Kültür Merkezi’nde “TMMBO Mühendis Mimar, Şehir Plancıları Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kırklareli Yerel Kurultayı” düzenlendi. Kurultayda, mesleki sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.
Kurultayda açılış konuşmasını TMMOB Kırklareli İKK Sekreteri Dr. Erol Özkan gerçekleştirdi. Özkan konuşmasında, “Mühendis, mimar, şehir plancıları hayatın her alanında bilim ve tekniği kullanarak bilginin üretilmesi, üretilen bilginin kamu çıkarları doğrultusunda kullanılması için emek harcamaktadır. Şantiyelerden ofislere, fabrikalardan enerji santrallerine, maden ocaklarından tarım arazilerine kadar farklı yerlerde çok zor koşullar altında görev yapan mühendis, mimar ve şehir plancıları, gün geçtikçe hak kayıplarına uğramakta, başta işsizlik olmak üzere, güvencesiz ve sigortasız çalıştırılma, mobbing, düşük ücret veya ücret alamama, meslek dışı çalıştırılma, çalışma koşullarının ağırlaşması gibi birçok problemle karşı karşıya kalmaktadır.

Ülke olarak yaşadığımız krizler, meslek hayatımızda yaşadığımız sorunların toplumsal yaşamımıza da etkilerini artırmaktadır. Kabaran faturalar, zamlar, kapanan işletmeler, işten atmalar ve son on yılların rekorunu kıran enflasyon oranlan ile hayatımız giderek zorlaşıyor. Kamuda ve özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama, denetleme işlerine ait görev ve sorumluluk üstlenen meslektaşlarımız, bakıldığında ekonomik kriz koşullarından en çok etkilenen kesimler arasında yer almaktadır. Mesleki sorunlarımız, ülkemizin ve halkımızın sorunlarından bağımsız olarak düşünülemez. Bu nedenle TMMOB ve üyelerinin, kamunun çıkarlarını korumak için üstlenmesi gereken sorumluluk giderek artmaktadır. Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve geleceğimiz için çıkış yolu, tespit edilen sorunlara birlikte, dayanışma ile çözümler üretmekten geçmektedir. Ülkemizin geleceğini planlayan ve inşa eden mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çözüldüğünde ülkemizin temel sorunlarının çözümüne daha çok yaklaşacağımızın bilinci ile güncel sorunlara köklü çözüm önerileri üretilebilmesi için TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kırklareli Yerel Kurultayı düzenlemekteyiz.” ifadelerine yer verildi.
Konuşmanın ardından soru-cevap şeklinde mühendis, mimar ve şehir plancılarının güncel sorunları konuşuldu ve çözüm önerileri sunuldu.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol