Milletvekili Gündoğdu, Orman Köylüsü’nün sorunlarını gündeme getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına verdiği soru önergesinde, orman köylülerinin ülke için önemine değinerek sunulan sağlık, eğitim gibi birtakım eksikliklerin olduğunun altını çizdi.

CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu, orman köylülerinin sorunlarına ses olarak, “Orman köylüsünün sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.
Ülkemizde 7.180 orman içi, 14.027 si orman bitişiği köyünde olmak üzere toplam 21.207 orman köyünde toplam 7-8 milyon civarında nüfus yaşamakta olup, toplam nüfusun yüzde 10’u, kırsal nüfusun ise yaklaşık yüzde 40’ını teşkil etmektedir.
Orman köylerinin altyapı, sağlık ve eğitim imkanları toplumun diğer kesimlerine nazaran düşük ve yetersizdir. Kırsal kesim ve özellikle orman köylerindeki geçim sıkıntıları, eğitim, iletişim ile ulaşımın gelişimi sonucu, son 20 yılda yaşanan göçü, ülkemizde halen uygulanan ekonomik politikalarla durdurmak mümkün değildir” dedi.
Orman köylülerinin korunmasına yönelik maddeleri de vurgulayan CHP Milletvekili Gündoğdu, “Orman köylerine yönelik, özellikle son kırk yılda yürütülen ve anlamlı bir çaba olarak değerlendirilen kırsal kalkınma faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle, göç engellenememiş ve hızlı kentleşmenin olumsuz sonuçları önlenememiştir.
Bilindiği gibi; Anayasa’nın, 169. Maddesiyle “Ormanların korunması ve geliştirilmesi”, 170. Maddesiyle, “Orman köylüsünün korunması”, 171. Maddesiyle de “Kooperatifçiliğin geliştirilmesi” güvence altına alınmıştır. Bilinmelidir ki; orman köylüsü korunmadan ormanlarımız korunamaz, orman köylüsü olmadan ormancılığımızın geliştirilmesi mümkün değildir.
Bu anlayış ve çalışmalar doğrultusunda vakit kaybetmeden yeni politikalar belirlenerek yaşama geçirilmesi önemli bir zorunluluktur. Bu doğrultuda; orman köylüsünün sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırmasına ihtiyaç bulunmaktadır” ifadelerini dile getirdi. (A.Kaya)

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol