Meslektaşlarımızın hakları korunmalı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Mühendislik ve Mimarlık Haftası dolayısıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı TMMOB Kırklareli İl Temsilcisi Erol Özkan okudu.

Geride kalan 64 yıl içerisinde birliğin en büyük mesleki kitle örgütlerinden biri haline geldiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı. “4 Şubat 1954 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6235 Sayılı Kanun ile kurulan TMMOB’nin ilk Genel Kurulu. 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB Tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası kurulmuştur. TMMOB’nin örgütsel hayatının fiilen başlangıcı olan ilk genel kurulumuzun yapıldığı 18-21 Ekim günleri her yıl Mühendislik- Mimarlık Haritası olarak kutlanmaktadır.  1954 yılından bu yana aradan geçen 64 yıl içerisinde Türkiye’nin teknik gücünü oluşturan mimar, mühendis ve şehir plancılarının sayısı artmış, meslek disiplinleri çeşitlenmiştir. Bugün birliğimiz bünyesinde 24 oda, bu odalara bağlı 213 şube ve 50 İl İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır. TMMOB, 100’den fazla mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 550 binin üstünde üyesiyle, Türkiye’nin en büyük mesleki kitle örgütlerinden biridir. 64 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlü mücadelemizin, yıllar içerisinde emek ve demokrasi mücadelesi ile kaynaşmasıyla birlikte, birliğimizin bugün taşıdığı kurumsal kimliği ortaya çıkmıştır. Bu kimlik, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve toplumcu geleneğimizdir. Birliğimiz ve bağlı odalarımız 64 yıldır sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan enerjiye kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır. Mesleğimiz ve meslektaşlarımızın halk ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin mücadele diyalektiğidir. Bu sorumluluk duygusuyla, meslektaşlarımızın haklarının korunması için şu hususların bir kaz daha altını çizmek istiyoruz. Birliğimiz ve bağlı odalarımızın üstündeki bakanlıklar Devlet Denetleme Kurulu ve merkezi idare üzerinden yapılan her türden vesayet ve denetim girişimlerine derhal son verilmeli, birliğimizin görevlerini, yetkilerini, seçim sistemini ve yönetim yapısını değiştirme yolundaki yasal düzenlemeler geri çekilmeli, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek gösterge, eşit işe eşit ücret, kadrolu istihdam, mesleki atama ve özel hizmet tazminatı talepleri karşılanarak ücretleri insanca yaşanabilir bir düzeye çıkartılmalı, kayıt dışı çalışmanın ve ücret adaletsizliklerinin engellenebilmesi için birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında  2012 yılında imzalanan fakat 2017 yılında SGK tarafından keyfi biçimde iptal edilen Asgari Ücret Protokolü yeniden uygulanmaya başlamalıdır.”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol