Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçesi 2 milyon 520 bin

Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nin Kasım ayı karar özetleri açıklandı. Toplantıda bütçe denk bütçe olarak açıklandı. Birliğin bütçesi buna göre 2 milyon 520 bin TL oldu

Kırklareli İli Merkez İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği 2019 Dönem Sonu Kasım ayı Olağan Meclis toplantısı 28/11/2019 Perşembe günü saat 10:00'da 5 İl Genel Meclis Üyesi ve 35 Merkez İlçe Köy Muhtarının katılımıyla Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen başkanlığında yapıldı. Gündemde bulunan konularla ilgili yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucu alınan kararlar 11 Aralık 2019 tarihinde açıklandı. Alınan kararlara ilişkin özetler şöyle;1
1-2019 Yılı Faaliyet Raporu Birlik Başkanlığınca düzenlendiği şekliyle görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oy birliği ile kabul edildi.
2- 2020 Mali Yılı Yatırım Planı ve Çalışma Programı Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından düzenlendiği şekliyle görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi.
3- Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 Mali Yılı Tahmini Gelir-Gider Bütçe Hesabının madde madde oylanması neticesinde;
Gelir Bütçesi Toplamı: 2.520.000,00 TL
a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 10.000,00 TL olduğu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi.
b) Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2.206.000,00 TL olduğu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi.
c) Diğer Gelirlerin 304.000,00 TL olduğu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi.
Gider Bütçesi Toplamı: 2.520.000,00 TL
a) Personel Giderleri Harcama Kalemine 367.000,00 TL ayrılmış olup görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi.
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine 80.600,00 TL ayrılmış olup görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi.
c) Mal ve Hizmet Alım Giderlerine 47.500,00 TL ayrılmış olup görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi.
d) Sermaye giderlerine 1.698.000,00 TL ayrılmış olup görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi.
e) Sermaye Transferine 207.000,00 TL ayrılmış olup görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi.
Yedek Ödeneklere 119.900,00 TL ayrılmış olup görüşmeye açıldı, söz alan olmadı, açık oy ve oybirliği ile kabul edildi
4- Birlik Tüzüğü Değişikliği meclisimizce görüşülerek; Birliğin Amacı Ve Üyelerce Birliğe Devredilen Görev Ve Hizmetler başlıklı 5'nci maddeye 9'nci bend olarak " Birliğe üye köylerin kullandıkları içme ve kullanma sularının temini, yönetimi, işletilmesi ve tahsilat işlemleri birlik tarafından yürütülecektir." "ilave edilmesi hususu görüşmeye açıldı söz alan bazı muhtarlar ileride doğabilecek sıkıntılarını dile getirdiler Birlik Müdürümüz Bilal KUŞOĞLU doğabilecek sıkıntılara Birlik üzerinden daha etkili ve ivedi şekilde müdahale edileceğini söyledi. Konu açık oy ve mevcudun oyçokluğu ile kabul edildi.”

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol