Meclise Safet Üresin yerine Kenan Çiftçi başkanlık etti

Kırklareli İl Genel Meclisi Ağustos ayı birleşimlerini 7 Ağustos Salı günü sonlandırdı. Maddelerin görüşüldüğü birleşimde hazır olmayan raporlar ve bazı konular ileriki birleşimlere erteledi. İl Genel Meclis Başkanı Safet Üresin eşinin rahatsızlığı gerekçesi ile birleşime başkanlık edemezken, yerine Kenan Çiftçi vekalet etti.

7 Ağustos Salı saat 11.00 itibari ile açılan beşinci birleşim, bir önceki birleşime ait tutanak özetlerinin incelenip kabul edilmesi ile başladı. Oturumu açan Safet Üresin geri kalan kısma başkanlık etmezken yerini Kenan Çiftçi’ye bıraktı.
Komisyonlara havale edildi
Gündem maddelerine geçilen toplantıda ilk gündem maddesinde Merkez ilçes Erikler Köyü Muhtarlığının HİS Göleti yapılması ile ilgili İl Özel İdaresine başvurması sebebiyle, Erikler Köyü Alan tepe mevkiinde bulunan arazide Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Teknik Elemanlarınca yapılan inceleme sonucu oluşturulan rapor görüşüldü. Konunun detaylı olarak incelenebilmesi için madde Göletler ve Su Ürünleri Komisyonuna havale edildi. Sonraki maddede Babaeski İlçesi Hazinedar Köyü'nün yerleşik alanının yeniden tespit edilmesi teklifi görüşüldü. Teklif İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.
Aciliyeti olan konular kabul edildi
4’üncü gündem maddesinde Yol ve Ulaşım Müdürlüğü Teknik elemanlarınca mahallinde yapılan inceleme neticesinde; Hizmet alanımızı oluşturan köy yolu ağında ve köy içi yollarda trafik güvenliği, mevcut köy yolları ve köy içi yolların korunması amacıyla ihtiyaç olan yerlere istinat duvarı yapımına ihtiyaç olduğu tespit edildiği belirtilerek gerekli onarımların yapılabilmesi için 2018 yılı bütçe ve yatırım programlarına alınması teklif edildi. Konu ile alakalı bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Bilal Kuşoğlu, tehlike arz eden noktalar olduğunu belirterek durumun aciliyeti olduğunu kaydetti. İşler için ekstra ödenek istemediklerinin altını çizen Kuşoğlu, ancak bir an önce 2018 yılı bütçe yatırım programına alınması gerektiğini söyledi. Madde idareden geldiği şekilde onaylandı.
Madde ileriki birleşimlere ertelendi
Gündemin sonraki maddesinde; ilimizde mevcut göletlerden kapalı sistem sulamaya müsait olanların ve hali hazırda yapılmakta olanların son durumlarının tespiti, D.S.İ ile görüşülerek göletlerin kapalı sistem sulama yapılabilecek göletlerin protokolle D.S.İ’ne devredilerek, onların bütçe ve teknik imkanlarından istifade edilmesi hususlarının araştırılması hakkında Göletler ve Su Ürünleri Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesine geçildi. Konu ile ilgili konuşan Vedat Dal, gerekli mercilere gidilip görüşüldüğünü ancak DSİ’nden haber beklendiğinden dolayı raporun ileriki tarihlere ertelenmesi gerektiğini söyledi. Madde ileriki birleşimlere ertelendi.
6’ncı maddeye geçilirken Pınarhisar ilçesinde bulunan Kaymakamlık Lojmanının satılması hakkındaki İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu raporu görüşüldü. Rapor oylanarak lojman binasının satılması onaylandı.
Sonraki maddede ilimizde bulunan mevcut büyük ova alanlarının hangi ilçelerin hangi bölgelerini kapsadığı imara açılıp açılamayacağı hususunun araştırılması hakkında ki Tarım ve Hayvancılık Komisyonu raporu görüşüldü. Rapor hazır olmadığı için gelecek aylara ertelendi.
Mecliste “5 dakika ara”
tartışması
Bu maddenin ardından CHP grubu 5 dakika ara istedi. Araya girilirken Başkan Vekili Kenan Çiftçi’nin diğer gruplara konuyu danışmaması tartışmaya yol açtı. AK Parti grubu 2.oturumun başlamasından hemen sonra 5 dakikalık ara isteyerek durumu protesto etti. Kenan Çiftçi ise danışmadığı gerekçesiyle meclisteki diğer gruplardan özür diledi.
Yeterli inceleme sağlanacak
Gerginliğin ardından günün en önemli maddesi olan İl Özel İdaresi İş Hanı’nın satılması ile ilgili maddeye geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda olan madde yeterli inceleme sağlanamadığı nedenyile ileriki tarihlere ertelendi.
“İnşaat uygulamalarının yapılmasına
izin verilmesinin uygun olacağı
kanaatine varılmıştır”
Meclis görüşmeleri Hükümet Konağının rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması ile ilgili madde görüşüldü. Turizm Komisyonu tarafından incelenen proje kabul edildi.
Raporda; “Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde: 2863 Sayılı Kanunun 12.maddesine istinaden 22 Ağustos 2015 tarihli 29453 sayılı Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan tapuda "Hükümet Konağı" Vasıflı Korunması Gerekli Kültür Varlığı taşınmazının Kırklareli İl özel İdaresi tarafından rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması ve sonrasında da inşaat uygulamalarının yapılmasına izin verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
İl Özel İdaresi’nde bulunan bir dükkanın Roman Dernekleri Federasyonu’na 3 yıl süreyle bedelsiz olarak, yakıt ve diğer giderlerinin kendileri tarafından karşılanmak üzere tahsisinin yapılması hakkında "İçişleri ve Çeşitli İşler Komisyonu" tarafından hazırlanan raporu görüşüldü. Rapor oy birliği ile kabul edildi.
Rapor ertelendi
Sonraki maddede “Türki-
ye Nükleer Hammadde Aramaları” ile ilgili Trakya bölgesinin radyoaktif hammadde yönünden araştırılması amacıyla ilimiz Pınarhisar İlçesi, Sütlüce, Ertuğrul, Tozaklı, Doğanca, Poyralı, Soğucak, Pazarlı, Çavuşköy ve Develi köyleri arasında çalışmaları sürdürülecek projenin "Çevre ve Sağlık Komisyonu" tarafından hazırlanan raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor ileriki tarihte görüşülmek üzere ertelendi.
Engelliler hayata daha çok dahil olacak
Gündemin son maddesinde ilimizde ve ilçelerimizde bulunan Down, Otistik, Zihinsel Engelli, Mental, Ortopedik ve diğer bireylerin topluma kazandırılması için verilecek eğitimler ile teorik ve pratik bahçecilik seracılık ve hobi köşeleri, küçükbaş kümes hayvanı yetiştiriciliği yapmaları için engelliler adına iyi bir farkındalığın oluşturulmasının araştırılması ve incelenmesi hakkında "Aile ve Engelliler Komisyonu" tarafından hazırlanan rapor görüşüldü. Rapor oy birliği ile kabul edildi.
Bu madde ile sona eren meclis toplantıları, 3 Eylül 2018 tarihinde yapılacak birleşim ile devam edecek.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol