Meclis “uyandı!”

Kırklareli İl Genel Meclisi Kasım ayının 4’ncü toplantısını yaptı. 6 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 11.00’da toplanan Meclis yalnızca 3 gündem maddesi görüştü. Oturum önceki mikrofon arızalarından yakınan İl Genel Meclis Üyelerini oturumun başlamasından sonra ise Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bütçesinde değişiklik öneren teklif şaşırttı.

Kırklareli İl Özel İdare Hizmet Birimleri İl Genel Meclis Toplantı Salonu’n da Safet Üresin Başkanlığında toplanan Meclis, gündem maddelerine geçmeden önce mikrofonların azizliğine uğradı. Meclis Başkanı’nın oturumu açmak istemesi sırasında sesini duyuramaması ile başlayan mikrofon arızaları diğer meclis üyelerinin de mikrofonların çoğunun bozuk olduğundan şikayetçi olması ile iyiden iyiye seslendirilir oldu. Birçok Meclis üyesi, mikrofonların zaten herkese yetecek kadar bulunmadığını olanlarında bazılarının arızalı olduklarını söyledi. Mikrofonlardan yakınanların çoğalması üzerine İl Genel Meclis Başkanı Sefet Üresin, “Bunlara baktıracak mısınız, yenisi mi alınacak” İbrahim bey (MHP Grup Başkanı İbrahim Akten) oradan konuştuğu zaman burası duymuyor” deyince İl Özel İdare Yazı İşleri Müdürü Nesrin AK bir açıklama yapmak zorunda kalarak, “Biz yazışmalarımızı yaptık. Bekliyoruz. Sadece Meclis toplantılarında değil diğer toplantılarda da bu sorunu yaşıyoruz. İhale yapılma aşamasında. Bu mikrofonların garanti süresi doldu sanıyorum” dedi.
Bunun üzerine İl Özel İdare Memurlarından Hülya Haysal, mikrofon sisteminin başına geçerek bazı ayarlamalar yaptı. Meclis üyelerinin sesinin gelmesi üzerine oturum Başkan Safet Üresin tarafından açıldı.
Bir önceki toplantıya ait tutanak ötenin kabul edilmesi ile başlayan Meclis gündemin 2’nci maddesinde İl Özel İdaresi’nin 26.10.2017 tarih ve 11622 sayılı Kırklareli İl Özel İdaresi 2018 Yılı Bütçe Tasarısı görüşülmek üzere İl Genel Meclisi’ne havale edildiğinden, Kanunu Paylar tablosunda İlköğretim Hizmetlerine ayrılacak olan yüzde 20 payın revize edilen yeni projeye göre değerlendirilmesi ve 2018 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına alınması teklifi görüşüldü.
Meclis yetkilerini çözmeye çalışıyor
Teklifin Meclis Katip Üyesi Okay Şeran tarafından okunması ile başta durumu anlayamayan Meclis üyeleri teklifin geliş şekli nedeniyle “bizim böyle bir yetkimiz var mıydı?” sorusunu sormaya başladı.
Şeran’ın okuduğu teklifte şu ifadeler yer aldı;
“İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞINA
İlgi: a) 09.08.2017 tarihli ve 13071172-841.01.99-8635 sayılı yazı.
b) 06.09.2017 tarihli ve 13032725 sayılı yazı.
c) 17.10.2017 tarihli ve 16946845 sayılı yazı.
222 Sayılı İlköğretim Kanununun 76'ncı maddesi gereğince, İl özel İdaremizin 2018 Yılı Teklif Bütçesi hazırlanırken hesaplanan Kanuni Paylar Tablosunda İlköğretim Hizmetlerine ayrılacak olan % 20 pay 9.502.057,00-TL (Dokuzmilyonbeşyüzikibinelliyedi) olarak ilgi (a) yazımız ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmiş ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgi (b) yazılan ile proje tertiplerine tahsisi yapılmıştır.
Ancak; Lüleburgaz 1364 ada 2 parsel Zafer Mah. İlkokulu Yapım İşi tertibine 1.000.000,00-TL. ödenek tahsisi yapılmış ise de; yapılan yeni yatırım planlarında Lüleburgaz İlçemizde yapılacak olan Temel Eğitim Yapımının yeri değiştirildiği ve Lüleburgaz Fehmi Mutlu Ortaokulu Ek Derslik Yapım İşi 1.000.000,00-TL. olduğu ilgi (c) yazıdan anlaşılmıştır.
Kırklareli İl Özel İdaresi 2018 Yılı Bütçe Tasarısı görüşülmek üzere İl Genel Meclisine havale edildiğinden, Kanuni Paylar tablosunda İlköğretim Hizmetlerine ayrılacak olan %20 payın revize edilen yeni projelere göre değerlendirilmesi ve 2018 Yılı Yatırım ve Çalışma Programına ilave edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanmak üzere evrakın İl Genel Meclisi'ne havalesini;
Rica ederim.
Ziya ESER
Vali a. Genel Sekreter
EK:
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yazısı (1 sayfa)
Ödenek Dağılım Çizelgeleri (3 sayfa)”
Teklif tartışmayı ateşledi
Meclis Başkanı Safet Üresin’in sırasıyla söz vermesi ile başlayan gündem maddesinin tartışılması kısa sürede Başkanı Üresin’in oturuma ara vermek zorunda kalması ile sonuçlandı. Meclis Grup Başkanları ve üyeler arasında şu konuşmalar öne çıktı;
CHP Grup Başkanı Boza Terzi;
“Teklifin idarene geldiği gibi kabulünü öneriyorum.”
AK Parti Grup Başkanı Nihat Sağlam;
“Plan Bütçe Komisyonuna gitsin.”
Safet Üresin;
“5 dakika ara verelim bunu bir tartışalım.”
MHP Grup Başkanı İbrahim Akten,
“Bu konu gündeme gelirken açıklık söz konusu değil. Bakın yüzde 20 pay bizim ayırdığımız bir pay. Ama revize edilmesi işi yani biz bu ayırdığımız bu yüzde 20’yi değiştiremeyeceğimize göre Milli Eğitimin yatırımı konusunda nasıl değişiklik yapacağız onu anlayamadım.”
Safet Üresin; “İbrahim bey 5 dakika dışarıda tartışırsak iyi olur.”
Seyhan Delioğlu; “Aynen öyle ara verelim.”
Bora Terzi;
“Biz 9 milyon 552 bin 57 TL’yi Milli Eğitim’e veriyoruz. Biz bu parayı vermek zorundayız.”
Cavit Çağlayan;
“Ama şimdiye kadar hiç böyle gelmediler.”
Seyhan Delioğlu,
“Lüleburgaz’da bir okulun yapımını iptal ediyor başkasını yapıyor.”
Bu hakkımız var mıydı?
Verilen 5 dakika ara yaklaşık 15 dakika sürerken bazı Meclis üyeleri 1 milyon liralık ödeneğin verilmesinde bir sorun olmadığını ancak ilk kez bir kurumun bütçesi üzerinde yatırımın nasıl yapılacağını söyleme haklarının olup olmadığını fark ettiklerini söylediler. En azından fasıl değişikliklerinde Meclis kararının gerekmesinden bunun çıktığını dile getiren bazı Meclis üyeleri neden şimdiye kadar kurumlara ayrılan ödemelerde paraların nasıl harcandığının kendilerine söylenmediğini sorguladılar.
Bu arada Cavit Çağlayan, bu maddeyi şu anda oylamanın çok anlamlı olmadığını, önce bütçenin genel olarak onaylanıp kabul edilmesi gerektiğini söyledi.
Yapılan tartışmalar sonucunda her üç gurubunda başkanı bu gündem maddesinin görüşülmesinin ileriki günlere bırakılması önerdi. Öneri Meclis tarafından oylanarak kabul edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün eski 2018 Yılı İlköğretim Kurumları Ödenek Dağılım Çizelgesi ‘nde 1 milyon Lira ödeneği bulunan “Lüleburgaz 1364 ada 2 parsel Zafer Mah. İlkokulu Yapım İşi” yer alırken yeni çizelgede bu kurum yerine “Lüleburgaz Fehmi Mutlu Ortaokulu Ekderlik yapım işi” ibaresi ve yapılacak yatırımların nerelere harcanacağının bilgisi yer alıyor.
Vali’ye başsağlığı dileğinde bulundular
Meclis Akıncılar Köyü köy yerleşik alanının yeniden tespitine ilişkin teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale ederek oturumu kapattı. Bu oturumun başında Meclis Başkanı Safet Üresin’in Vali Orhan Çiftçi’nin Annesi Huriye Çiftçi’nin 82 yaşında Ankara’da vefat ettiğini belirterek merhumeye Allah’tan rahmet dilemesi üzerine, Grup Başkan ve Üyeleri de Vali Orhan Çiftçi’ye başsağlığı, Huriye Çiftçi’ye de rahmet dileklerini dile getirdiler.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol