Meclis 2020 bütçesini onayladı

Kırklareli İl Genel Meclisi dün Kasım ayı birleşimlerini tamamladı ve 2020 yılı bütçesine noktayı koydu. Saat 14.00’te başlayan ancak İl Özel İdaresinin bütçe taslağı hazırlığı sebebiyle saat 16.00’da oylanan komisyon raporu ile Meclis üyeleri 2020 yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Kırklareli İl Genel Meclisi dün bütçeye son noktayı koydu. Aydın Karakoç başkanlığında toplanan Meclis saat 14.00’te biraraya gelmesine rağmen bütçeyi, yapılan hazırlıkların uzaması sebebiyle saat 16.00’da oyladı. 

Mecliste Kasım ayı 19. birleşimine ait tutanak özetinin okunmasının ardından, gündemin ikinci maddesinde; İl Genel Meclisinin 15/11/2019 tarih ve 389 sayılı kararına istinaden, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen hizmetlerde görev yapan teknik personelimizin çeşitli nedenlerle (nakil, emeklilik vb.) ayrılması nedeniyle, devam eden iş ve işlemlerin mevcut teknik personelin iş yükünü artırmasına sebep olduğundan hizmetlerin daha hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla; 1 Mimar, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Şehir Plancısı, 1 Makine Teknikeri, 1 İnşaat Teknikeri ve 1 İşyeri Hemşiresi olmak üzere toplam 6 (altı) sözleşmeli personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulmuş olup, ihdas edilmesi ve boş kadro değişikliği yapılması gereken kadrolar ile norm kadromuzda bulunan 5’nci dereceli 1 adet Mimar kadrosu ve 5’nci dereceli 1 adet Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek suretiyle, 2020 yılında çalıştırılmasına ihtiyaç duyulan 6 (altı) sözleşmeli personele ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi hakkında "Plan ve Bütçe Komisyonu” tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi yer aldı. Ancak rapor hazır olmadığı için, konu gelecek aya devredildi.
Meclis üyeleri ilk üç gündem maddesini karar bağladıktan sonra dördüncü madde kapsamında İl Genel Meclisinin 04/11/2019 tarih ve 369 sayılı kararına istinaden, 2020 Yılı Kırklareli İl Özel İdaresi Bütçe Tasarısı hakkında “Plan ve Bütçe Komisyonu” tarafından hazırlanan raporu görüştü.
Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Hüseyin Taşkın tarafından okunan raporda, 2020 yılı bütçesi ile ilgili olarak şu bilgiler verildi;
“İl Özel İdaremizin Komisyonumuza sunmuş olduğu 2020 Yılı Taslak Bütçesinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin bütçe hazırlama kriterlerine göre son üç yıl kesinleşen gelirleri ile içinde bulunulan yılın ilk altı aylık gelir gerçekleşmelerinin dikkate alınarak hazırlandığı görülmüştür. Bu cetvellerle yapılan değerlendirme neticesinde; 2020 Yılı için 81.500.000.00-TL'lik bir bütçe büyüklüğüne ulaşılacağı tahmin edilmiştir.
Ancak; İdaremizin yetkilileri Genel Sekreter, Mali Hizmetler Müdürü ve ilgili Birim Müdürleri ile komisyonumuz arasında yapılan görüşmelerde; 2019 yılı Kasım ayı gelir gerçekleşmeleri dikkate alınarak. Gelir ve Gider Bütçesi revize edilmiştir. İdaremizin vermiş olduğu Mali durum tabloları ile gelirlerimizin yılsonuna kadar tahmin edilen gelirin üzerinde gerçekleşeceği ve bununda 2020 Yılı Bütçesi üzerinde; 3.500.000,00-TL. gibi bir artışla bütçenin büyütülebileceği İdaremiz ile ortak görüşümüz olmuştur.
2020 Yılı Gider Bütçesinin 3.500.000,00-TL., gelir artışı ile birlikte toplam 10.543.000,00-TL. ödeneğin aşağıdaki şekilde ilgili tertiplerine dağıtılmasına;
1- Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi altında yer alan Yedek Ödenek tertibine 175.000,00-TL.. Yolluklar tertibine 150.000,00-TL., olmak üzere toplam 325.000,00-TL.,
2- İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü bütçesi altında yer alan Yol için arazi alım ve kamulaştırma giderleri tertibine 1.200.000,00-TL., Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri tertibine 200.000,00-TL., Hizmet Alımları (Etüt Proje Bilirkişi) tertibine 200.000,00-TL., Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri tertibine 50.000,00-TL., olmak üzere toplam 1.650.000,00-TL.,
3- Tarım Hizmetleri için Genel Sekreterlik bütçesi altında yer alan Balıkçılığa Kadın Eli Değiyor Projesi tertibine 120.000,00-TL., Arıcılık Projesi tertibine 80.000,00-TL.. KKKA Hastalığı İçin Dezenfektan Mücadelesi Projesi tertibine 30.000,00-TL., olmak üzere toplam 230.000,00-TL.,
4- İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü bütçesi altında yer alan Müteahhitlik Hizmetleri tertibinden 250.000.00-TL. alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri tertibine 250.000,00-TL.,
5- Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi altında yer alan Hareketli İş Makinesi Alımları tertibine 200.000,00-TL., olmak üzere toplam 2.405.000,00-TL., ilave edilmesine, geriye kalan 8.138.000,00-TL'nin 2020 Yılı Gider Bütçesinde ilçelere göre dağılımı yapılmıştır.
Buna göre;
Babaeski ilçesine; 1 milyon 337 bin TL
Vize İlçesine; 1 milyon 169 bin TL
Lüleburgaz İlçesine; 1 milyon 775 bin 516,46 TL
Merkez İlçeye; 1 milyon 656 bin 131,30 TL
Pehlivanköy ilçesine; 339 bin 931 TL
Demirköy ilçesine; 595 bin 857 TL
Kofçaz İlçesine; 508 bin TL
Pınarhisar İlçesine; 755 bin 548,23 TL aktarılmasına karar verildi.

Yorum Yazın

Bu Habere Henüz Yorum Yapılmadı. İlk Sen Ol